22 maart 2020

2020-03-22-16.50: Werkloosheid in Israël stijgt naar 16,5% - Unemployment in Israel jumps to 16.5%


Nederlands - English

NEDERLANDS:

600.000 Israëli's die in aanmerking komen voor een werkloosheidsuitkering. Israëlische advocatenkantoren snijden in salarissen, zetten personeel op onbetaald verlof

Door: Globes

De eerste golf van nieuwe werklozen komt uit de sectoren toerisme, hotel, burgerluchtvaart, horeca en amusement en vrije tijd.

De werkloosheid in Israël is gestegen van 3,6% vóór de coronaviruscrisis tot 16,5%, omdat werknemers worden ontslagen en met onbetaald verlof worden gestuurd. 511.965 mensen hebben zich sinds het begin van de maand bij de Israëlische nationale dienst voor arbeidsbemiddeling (INES) geregistreerd, hoewel de INES meldt dat het tempo van de registratie van nieuwe mensen aanzienlijk vertraagt. Tussen zaterdagavond 18.00 uur en 6.00 uur vanochtend hebben zich slechts 8.050 mensen meer ingeschreven op de INES-website.

De INES schrijft deze vertraging toe aan het feit dat de eerste golf van nieuwe werklozen uit het toerisme, het hotelwezen, de burgerluchtvaart, de horeca, het amusement en de vrije tijd, en soortgelijke bedrijven zich heeft uitgeput. De INES voegt daar echter aan toe dat het nog te vroeg is om te kunnen zeggen of het tot stilstand is gekomen, of dat ook andere sectoren in beeld zullen komen.


***************************
ENGLISH:

600,000 Israelis seen qualifying for unemployment pay
Israeli law firms cut salaries, put staff on unpaid leave

By: Globes

The first wave of newly unemployed is from the tourism, hotel, civil aviation, catering, and entertainment and leisure sectors.

Unemployment in Israel has jumped from 3.6% before the coronavirus crisis to 16.5% as employees are laid off and sent on unpaid leave. 511,965 people have newly registered with the Israel National Employment Service (INES) since the beginning of the month, although the INES reports that the pace at which new people are registering is slowing significantly. Between Saturday night at 6pm and 6am this morning, only 8,050 more people registered on the INES website.

The INES attributes this slowing to the fact that the first wave of newly unemployed from the tourism, hotel, civil aviation, catering, entertainment and leisure, and similar businesses has petered out. The INES nevertheless adds that it is too early to tell whether it has come to a halt, or whether additional sectors will also enter the picture.