23 maart 2020

2020-03-23-14.50: Israël sluit de Tempelberg af voor iedereen: Moslims en Joden - Israel Closes off Temple Mount for Everyone: Muslims and Jews

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Nadat islamitische gelovigen vrijdag de Al-Aqsa-moskee en-masse  de Tempelberg hadden overspoeld, reageerde de Israëlische regering op de schending van de richtlijnen van het ministerie van Volksgezondheid door de Tempelberg voor iedereen - moslims, joden en toeristen - te sluiten. De sluiting zal op maandag in werking treden en zal tot nader order duren.

Door: Breaking Israel News

Het ministerie van Volksgezondheid heeft een reeks richtlijnen uitgevaardigd, waaronder het verbod op bijeenkomsten van meer dan tien personen in de openbare ruimte. Maar nadat werd gemeld dat honderden moslims de Tempelberg vrijdag betraden, had de Israëlische politie geen andere keuze dan de poorten van de heilige plaats te vergrendelen.

De Israëlische sociale media beïnvloeder Joshua Wander wees op Facebook het besluit af, terwijl hij de Wakf de schuld gaf van het stellen van voorwaarden voor de sluiting ervan aan Israël, zeggende: "De Wakf zijn overeengekomen dat moslims op de Tempelberg niet zullen bidden onder één voorwaarde ... dat de Joden daar niet mogen bidden!"

"Dit maakt het vrij duidelijk wat hun ware drijfveren zijn. Dit is geen heilige plaats voor hen, het gaat er alleen om de Joden weg te houden van hun heiligste plaats", voegde Wander eraan toe.

Vorige week werden de Joden die nar de Tempelberg wilden, beperkt tot groepen van tien tegelijk, terwijl toeristen onverminderd binnen mochten komen. Ondertussen gaf de Jordaanse Wakf opdracht om de Al-Aksa Moskee te sluiten, wat moslims ervan weerhield om de berg te betreden. Maar op vrijdag veranderde dat allemaal toen ze de berg in drommen bestormden.


************************
ENGLISH:

After Muslim worshipers flooded the Al-Aqsa Mosque on the Temple Mount en-masse on Friday, the Israeli government responded to the violation of the health ministry’s guidelines by closing the Temple Mount to everyone – Muslims, Jews and tourists. The closure will take effect on Monday and will last until further notice.

Source: Breaking Israel News

The Health Ministry issued a series of guidelines including the prohibition of gatherings of more than ten people in public spaces. But after it was reported that hundreds of Muslims flooded the Temple Mount on Friday, the Israeli police were left with no choice but to seal the holy site’s gates.

Israeli social media influencer Joshua Wander took to Facebook decrying the decision while blaming the Wakf for placing conditions for its closure on Israel saying: “The Wakf have agreed that Muslims will not pray on the Temple Mount on one condition…That the Jews aren’t allowed to pray there!”

“This makes it quite obvious what their true motivations are. This isn’t a holy site for them, it’s just about keeping the Jews away from their holiest site” Wander added.

Last week, Jews ascending the Temple Mount were limited to groups of ten at a time while tourists were allowed to enter unabated. Meanwhile, the Jordanian Wakf ordered the Al-Aksa Mosque to be closed which deterred Muslims from entering the Mount. But on Friday, that all changed as they stormed the Mount in droves.