15 april 2020

2020-04-15-11.30: Ontmoet Israëls helden aan de medische frontlinie - Meet Israel’s Frontline Heroes

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Israël is een natie die gewend is aan crises. Maar zelfs hier vormt het coronavirus een unieke uitdaging die de capaciteiten en het geloof van de Joodse Staat op de proef stelt. Bij hun strijd krijgen de Israëlische artsen en verpleegkundigen steun van het leger.

Bron: Israeltoday.nl

Wat deze crisis het meest verschillend maakt van andere crises (om een zin te lenen uit de Pesach Haggadah), is dat onze frontlinie troepen niet afkomstig zijn van de door de strijd geharde IDF, maar van het heldhaftige, maar onderbetaalde medische personeel van Israël.

Een verpleegster in het Hadassah Ein Kerem Ziekenhuis in Jeruzalem neemt testen af voor het coronavirus. (Foto: Olivier Fitoussi/Flash90)

Hoewel Israël per burger veel minder uitgeeft aan gezondheidszorg dan de meeste andere OESO-lidstaten, zijn onze artsen, verpleegkundigen en medici er op de een of andere manier in geslaagd om van Israël de veiligste van alle door de corona getroffen landen te maken. Dat is niets minder dan een wonder.

Artsen en verpleegkundigen van het Mayane Hayeshua Ziekenhuis behandelen patiënten uit de zwaar getroffen Orthodoxe Joodse stad Bnei Barak. (Foto: Nati Shochat/Flash90)

Magen David Adom (MDA), wat vertaald wordt als ‘Rode Davidsster’, en het lokale equivalent is van het Rode Kruis, is de primaire medische nood­hulp­organisatie van de Joodse Staat.

De medici en ambulancechauffeurs van de MDA staan letterlijk in de frontlinie van de coronacrisis. Naast alle oproepen die ze normaal gesproken zouden ontvangen, zijn de MDA-teams belast met het uitvoeren van Covid-19 testen (soms in vijandige buurten), het behandelen van minder ernstige gevallen van corona infectie thuis en zo genoemde ‘coronahotels’, en het vervoeren van patiënten van en naar ziekenhuizen.

Medisch personeel neemt een Covid-19 patiënt over van Magen David Adom in het Sha’are Tzedek Ziekenhuis in Jeruzalem. (Foto: Nati Shochat/Flash90)

Mijn eigen vrouw is verloskundige in het grootste ziekenhuis van Jeruzalem, en ze had meer dan eens tranen in haar ogen toen ze de toestand van MDA-medici beschreef, wanneer ze weer een Covid-19 patiënt binnen brachten om te bevallen.

Ze zijn op zijn zachtst gezegd uitgeput. En de MDA als organisatie wordt tot het uiterste opgerekt om de natie en het volk Israël te beschermen tegen deze onzichtbare dreiging.
**************************************
ENGLISH:

Israel is a nation accustomed to crisis. But even here, the coronavirus has presented a unique challenge that is testing the capabilities, and faith, of the Jewish state.

Source: IsraelToday.co.il

What makes this crisis most different from other crises (to borrow a phrase from the Passover Haggadah) is that our frontline troops come not from the battle-hardened IDF, but from among Israel’s heroic, but under-funded medical personnel.

A nurse at Hadassah Ein Kerem Hospital in Jerusalem takes coronavirus tests.

Despite Israel spending far less per citizen on health care than most other OECD member states, somehow our doctors, nurses and medics have managed to make Israel the safest of all corona-stricken countries.

It’s nothing short of a miracle.

And it’s a miracle in which you can play a role.

Doctors and nurses at Mayanei Hayeshua Hospital treat patients from the hard-hit Orthodox Jewish town of Bnei Barak.

Magen David Adom (MDA), which translates as “Red Star of David” and is the local equivalent of the Red Cross, is the Jewish state’s primary emergency medical response organization.

The medics and ambulance drivers of MDA are literally on the frontlines of the coronavirus crisis. In addition to all the calls they would normally receive, MDA teams are tasked with administering COVID-19 tests (sometimes in hostile neighborhoods), treating less severe cases of coronavirus infection at homes and so-called “corona hotels,” and transporting patients to and from hospitals.

Medical staff takes delivery of a COVID-19 patient from Magen David Adom at Jerusalem’s Shaarei Tzedek Hospital.

My own wife is a midwife at Jerusalem’s largest hospital, and she has more than once shed a tear when describing to me the state of MDA medics as they brought in yet another COVID-19 patient to give birth.

They are exhausted, to say the least. And MDA as an organization is stretched to its absolute limits trying to protect the nation and people of Israel from this invisible threat.