24 april 2020

2020-04-24-15.00: Coronavirus blijkt te muteren tégen het immuunsysteem, zegt een nieuwe studie - Coronavirus found to mutate against immune system, new study says

Nederlands - English

NEDERLANDS

Drie coronavirusstammen zijn verantwoordelijk voor de meeste gevallen in de wereld.

Door Aaron Sull, World Israel News
Vertaling: Paula van den Bos- IsraelCNN

Het coronavirus is mogelijk veel dodelijker dan aanvankelijk werd gedacht.

Een recent onderzoek door professor Li Lanjuan van de Chinese universiteit van Zhejiang heeft uitgewezen dat het vermogen van het coronavirus om te muteren enorm wordt onderschat, meldt de South China Morning Post.

In een periode van drie maanden die in januari begon, testte Lanjuan hoe efficiënt 30 coronavirusstammen, afkomstig van 11 patiënten in Zhehang, menselijke cellen konden infecteren en doden. Ze ontdekte dat 19 van hen muteerden om de weerstand van het immuunsysteem te niet te doen.

Coronavirusstammen die niet muteerden, veroorzaakten nog steeds dat twee patiënten van middelbare leeftijd ernstig ziek werden. Hoewel beide nu stabiel zijn, had de oudste van de twee behandeling nodig op een intensive-careafdeling.

"Hoewel de ontwikkeling van geneesmiddelen en vaccins dringend is, moet rekening worden gehouden met de impact van deze opeenstapelende mutaties om mogelijke valkuilen te vermijden", aldus een verklaring van Lanjuan en haar team, zoals geciteerd door het Chinese persbureau.

Lanjuan, beschouwd als de belangrijkste coronavirus-expert van het land, was van grote invloed op het besluit van de regering in januari om de stad Wuhan af te sluiten, meldde China's Global People. Wuhan was de ‘ground zero’ voor de pandemie van het coronavirus.

Op 17 januari hoorde Lanjuan dat het medisch personeel in Wuhan besmet was met een onbekende longontstekingsachtige ziekte. Nadat ze Wuhan had bezocht en ontdekte dat het het coronavirus was en dat de overdracht van mens op mens mogelijk was, nam ze onmiddellijk contact op met de hoogste regeringsfunctionarissen en drong er bij hen op aan om Wuhan af te sluiten, aldus het rapport.

Ondertussen zijn onderzoekers van de Cambridge University van mening dat drie coronavirusstammen verantwoordelijk zijn voor de meeste gevallen in de wereld. De meest agressieve soort wordt de schuld gegeven van het verwoestende aantal coronavirusinfecties in Italië, Spanje en New York.

Wereldwijd zijn meer dan 2,45 miljoen mensen besmet met coronavirus en zijn meer dan 160.000 mensen gestorven aan de dodelijke ziekte.

 

 

********************************

ENGLISH:

Three coronavirus strains are believed to account for most of the world’s cases.

By Aaron Sull, World Israel News

The coronavirus may be much deadlier than originally thought.

A recent study by Professor Li Lanjuan from China’s Zhejiang University has found the ability of the coronavirus to mutate has been vastly underestimated, reported the South China Morning Post.

In a three month period beginning in January, Lanjuan tested how efficiently 30 coronavirus strains, taken from 11 patients in Zhehang, could infect and kill human cells. She found that 19 of them mutated to overcome immune system resistance.

Coronavirus strains that did not mutate still caused two middle-aged patients to become severely ill. Although both are now stable, the older of the two needed treatment in an intensive care unit.

“Drug and vaccine development, while urgent, need to take the impact of these accumulating mutations into account to avoid potential pitfalls,” a statement by Lanjuan and her team said, as quoted by the Chinese news outlet.

Lanjuan, considered to be the country’s leading coronavirus expert, was a major influence in the government’s decision in January to lock down the city of Wuhan, reported China’s Global People. Wuhan was ground zero for the coronavirus pandemic.

On January 17, Lanjuan heard that medical staff in Wuhan had been infected with an unknown pneumonia-like disease. After visiting Wuhan and discovering that it was the coronavirus and human-to-human transmission was possible, she immediately contacted top government officials and urged them to put Wuhan under lockdown, the report said.

Meanwhile, Cambridge University researchers believe that three coronavirus strains account for most of the world’s cases. The most aggressive strain has been blamed for causing the devastating number of coronavirus infections in Italy, Spain, and New York.

Worldwide, more than 2.45 million people have been infected with coronavirus and more than 160,000 people have died from the deadly disease.