07 mei 2020

2020-05-07-11.30:Israël heeft, naar verluidt, Syrische onderzoeksfaciliteiten voor Syrische chemische wapens aangevallen - Israel reportedly targets Syrian chemical weapons research facility

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Een centrum in Syrië dat verdacht wordt van onderzoek naar chemische wapens, werd maandag 's nachts getroffen door luchtaanvallen.

Door World Israel News Staff
Vertaling Paula van den Bos - IsraelCNN

Een aanval op twee militaire faciliteiten ten zuidoosten van Aleppo en toegeschreven aan Israël werd maandagavond uitgevoerd, melden Syrische nieuwsbronnen.

De aanval vond plaats in de regio Al-Safira.

"De afgeschoten raketten waren gericht op enkele militaire depots ... de luchtverdediging weerde de vijandige raketten af", meldde het Syrische staatspersbureau SANA, onder vermelding van een militaire bron.

De in Engeland gevestigde oorlogsmonitor, het Syrian Observatory for Human Rights, zei later dat er 14 waren omgekomen bij de luchtaanval.

De luchtaanval kwam naar verluidt uit de richting van Jordanië en Irak, in tegenstelling tot eerdere recente aanvallen vanuit Libanon en de Golanhoogten.

Al Jazeera meldt dat de Syrische staatstelevisie zei dat een onderzoekscentrum was getroffen. Het Syrische Centrum voor Wetenschappelijke Studies en Onderzoek in Aleppo wordt volgens westerse bronnen verdacht van onderzoek naar chemische wapens.

Al Arabiya meldt dat het onderzoekscentrum in samenwerking met Iran ook rakettechnologieën ontwikkelt.

Israël gaf geen commentaar op de aanval.

"Kort na de aanvallen in Aleppo, werden aanvullende luchtaanvallen uitgevoerd door niet-geïdentificeerde vliegtuigen in Al-Mayadeen in het Deir Ezzor-gebied nabij de grens tussen Syrië en Irak", meldt The Jerusalem Post .

De aanval volgt op een aanval die plaatsvond in de vroege ochtenduren van 27 april . Rond 05.00 uur meldde SANA dat Israël een munitiedepot had aangevallen. Het zei dat de meeste Israëlische raketten werden onderschept en neergeschoten.

De raketten zijn volgens het rapport gelanceerd vanuit het Libanese luchtruim. Zeven werden gedood bij die aanval.

Israël heeft honderden aanvallen op Syrisch grondgebied uitgevoerd, voornamelijk gericht op Iraanse troepen en installaties. Israël heeft duidelijk gemaakt dat het de Iraanse verschansing op Syrische bodem niet tolereert.**********************
ENGLISH:

A center in Syria suspected of researching chemical weapons was hit by airstrikes overnight Monday.

By World Israel News Staff

An attack on two military facilities southeast of Aleppo and attributed to Israel were carried out on Monday night, Syrian news sources report.

The attack took place in the Al-Safira region.

“The flight’s missiles targeted some military depots… the air defenses confronted the hostile missiles,” Syrian state news agency SANA reported, quoting a military source.

The British-based war monitor, the Syrian Observatory for Human Rights, later said that 14 had been killed in the airstrike.

The airstrike reportedly came from the direction of Jordan and Iraq in contrast to earlier recent attacks that originated from Lebanon and the Golan Heights.

Al Jazeera reports that Syrian state TV said a research center was hit. The Syrian Scientific Studies and Research Center in Aleppo is suspected of researching chemical weapons, according to Western sources.

Al Arabiya reports that the research center is also developing missile technologies in cooperation with Iran.

Israel did not comment on the attack.

“Shortly after the strikes in Aleppo, additional airstrikes by unidentified aircraft were carried out in Al-Mayadeen in the Deir Ezzor area located near the Syria-Iraq border,” The Jerusalem Post reports.

The attack follows another that took place in the early morning hours of April 27. At around 5:00 a.m., SANA reported that Israel attacked an ammunition depot. It said that most of the Israeli missiles were intercepted and shot down.

The missiles were launched from Lebanese air space, according to the report. Seven were reportedly killed in that attack.

Israel has carried out hundreds of attacks in Syrian territory, mainly targeting Iranian forces and installations. Israel has made clear it won’t tolerate Iranian entrenchment on Syrian soil.