08 mei 2020

2020-05-08-12.05: "Miss Hitler" verkiezing start oproepen naar GoDaddy om de website te verwijderen - ‘Miss Hitler’ contest sparks calls to GoDaddy to take down website


Nederlands - English

NEDERLANDS:

Alleen "vrouwen die Hitler respecteren" komen in aanmerking voor registratie, zegt de antisemitische actie.

Door Aaron Sull, World Israel News

De druk kwam op zondag voor GoDaddy.com om een website te sluiten die een "Miss Hitler" schoonheidswedstrijd uitroept voor het overtreden van de eigen regels tegen haatzaaien.

Op de website van de World Truth Historical Revisionism ontdekte de Australische Anti-Defamation Commission (ADC) een oproep voor een "Miss Hitler 2020" verkiezing, die het de "belangrijkste wedstrijd ter wereld" noemde.

Alleen "vrouwen die Hitler respecteren" komen in aanmerking om zich te registreren en moeten een foto sturen met een paar woorden om uit te leggen waarom ze "het Derde Rijk van Adolf Hitler liefhebben en vereren". De winnaar wordt bepaald door een online stemming, zegt de site.

De actie toont deelnemers die in het verleden op neonazistische rally's zijn afgebeeld of die met nazi-memorabilia poseren.

"De woorden misselijkmakend en maagkloppend komen niet eens in de buurt om deze gruwel te beschrijven. In feite, is het moeilijk om iets verachtelijker voor te stellen, en dit braaksel-veroorzakende saluut aan Hitler door ,,Definitieve Oplossers" is een aansporing tot moord, zuiver en eenvoudig," zegt ADC Voorzitter Dvir Abramovich.

"Deze lelijke vertoning van abject antisemitisme door holocaustontkenners en neonazi's toont eens te meer aan dat er extremistische groeperingen bestaan die vastbesloten zijn om jongeren voor hun gevaarlijke zaak te rekruteren

"Het is beangstigend om te denken dat er vrouwen zijn, ook uit Australië, die ervoor kunnen kiezen om deel te nemen aan deze bloedstollende verkiezing, gericht op het aanmoedigen van mensen om joodse en andere gemeenschappen aan te vallen en te intimideren," voegde hij eraan toe.

In Maart, rapporteerde het BBC over een vroegere ,,Misser Hitler" kandidaat die de wedstrijd met de naam Misser Buchenwald inging - een verwijzing naar het beruchte nazi-doodskamp.

In een proces, werd Alice Cutter, 23, schuldig bevonden aan het lid zijn van de Britse extreemrechtse terroristische groepering National Action, beschreven door een voormalig lid om een "witte jihad" te zijn wiens missie is om "Groot-Brittannië te zuiveren van parasieten".


 

***************************
ENGLISH: 

Only “women that respect Hitler” are eligible to register, the anti-Semitic promotion says.

By Aaron Sull, World Israel News

Pressure came on Sunday for GoDaddy.com to shut down a website that is promoting a “Miss Hitler” beauty pageant for violating its own rules against hate speech.

On the World Truth Historical Revisionism website, the Australian Anti-Defamation Commission (ADC) uncovered a promotion for “Miss Hitler 2020,” which called it the “most important contest in the world.”

Only “women that respect Hitler” are eligible to register and must send a photo together with a few words explaining why they “love and revere the Third Reich of Adolf Hitler.” The winner will be decided by an online vote, the site says.

The promotion shows past contestants pictured at neo-Nazi rallies or posing with Nazi memorabilia.

“The words sickening and stomach-churning do not even come close to describe this abomination. In fact, it’s hard to imagine anything more vile, and this vomit-inducing salute to Hitler by ‘Final Solutionists’ is an incitement to murder, pure and simple,” ADC Chairman Dvir Abramovich said.

“This ugly display of abject anti-Semitism by Holocaust deniers and neo-Nazis once again demonstrates that there are extremist groups out there that are determined to recruit young people to their dangerous cause.

“It is frightening to think that there are women, including from Australia, who may choose to take part in this blood-chilling competition, aimed at emboldening people to target and intimidate Jewish and other communities,” he added.

In March, BBC reported on a former “Miss Hitler” contestant who entered the competition under the name Miss Buchenwald – a reference to the infamous Nazi death camp.

In a trial, Alice Cutter, 23, was found guilty of being a member of the UK far-right terrorist group National Action, described by a former member to be a “white jihad” whose mission is to to “cleanse Britain of parasites.”