11 mei 2020

2020-05-11-16.25: Voor het eerst in 6 weken geen Israëlische corona-sterfgevallen binnen 24 uur - No Israeli corona deaths in 24 hours for first time in 6 weeks

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Terwijl in Israël winkelcentra, markten en nationale parken weer open gaan, blijft het aantal dodelijke slachtoffers en infecties door coronavirus dalen.

Door Ebin Sandler, World Israel News

Zaterdagochtend maakte Israël bekend dat de natie de afgelopen 24 uur geen nieuwe coronavirusgerelateerde sterfgevallen heeft geregistreerd.

COVID-19 heeft meer dan 16.400 Israëli's besmet en tot zaterdagavond zijn er 247 doden geteld. Dit was de eerste volledige dag sinds 28 maart dat Israël geen nieuwe sterfgevallen als gevolg van Covid-19 hoefde te vermelden.

De aankondiging kwam slechts enkele dagen nadat winkelcentra en openluchtmarkten weer opengingen en nationale parken voor het eerst op zaterdag bezoekers toestonden sinds de coronavirus pandemie de natie en een groot deel van de wereld knarsend tot stilstand bracht.

Op donderdag is de iconische Mahane Yehuda-markt in Jeruzalem heropend, een nationaal monument waar zowel de lokale bevolking als toeristen zes dagen per week samenkomen om vers fruit en groenten te kopen en te dineren in trendy bruine cafés en andere eetgelegenheden.

Tel Aviv heropende donderdag ook de markten Carmel en Hatikva.

Alle bedrijven in Israël moeten voldoen aan een gedetailleerde reeks regels die sociale afstand van klanten, een maximumaantal klanten per vierkante meter en gezondheids- en hygiëneprotocollen voor werknemers en faciliteiten vereisen.

Op open-air markten in Tel Aviv bijvoorbeeld, schermen autoriteiten toegangen af, plaatsten markeringen op de grond om sociale afstand te verzekeren en hingen posters op met de richtlijnen van het ministerie van Volksgezondheid die zichtbaar waren voor zowel klanten als handelaren.

Nu Israël coronavirusinfecties en dodelijke slachtoffers ziet dalen, bereidt het zich voor op de volgende grote test, de komst van de Lab B'Omer-vakantie op maandagavond en dinsdag. De dag wordt meestal gemarkeerd door enorme vreugdevuren in het hele land die enorme menigten aantrekken, met de grootste vakantiebijeenkomst van het land op Mount Meron. Honderdduizenden religieuze pelgrims en informele feestgangers dalen af naar de heilige plaats in het noorden van Israël om de nalatenschap van de joodse wijsgeer Rabbi Shimon-bar Yochai te vieren, die op deze dag in de tweede eeuw stierf en daar begraven ligt.

Terwijl dit jaar de massale feesten in Meron  zijn geannuleerd , kunnen Israëli's in de verleiding komen om zich op andere locaties te verzamelen in het licht van de versoepelde beperkingen op bijeenkomsten en bewegingsvrijheid.

Afgelopen maandag kondigde premier Benjamin Netanyahu aan dat Israëli's vanaf Lag B'Omer bruiloften en begrafenissen mogen houden met 50 aanwezigen. Netanyahu kondigde ook aan dat Israël van plan is om alle beperkingen op 14 juni af te schaffen, op voorwaarde dat geen rode vlaggen een verhoogd risico op infectie aangeven.

Uit voorzorg kondigde Netanyahu aan dat Israël drie criteria zal hanteren om te bepalen of hij Israël beperkingen opnieuw moet opleggen . Israël zal met name controleren of: (1) 100 nieuwe gevallen zich binnen één dag voordoen, (2) gevallen binnen 10 dagen verdubbelen, en (3) ziekenhuizen 250 ernstige gevallen van het virus melden.

Netanyahu benadrukte ook dat Israëli's voorlopig sociale afstanden moeten blijven houden, regelmatig handen moeten wassen en mondkapjes moeten dragen in het openbare leven.


***************************
ENGLISH:

As Israel reopens malls, markets, and national parks, the rate of coronavirus fatalities and infections continues to drop off.

By Ebin Sandler, World Israel News

On Saturday morning, Israel announced that the nation recorded no new coronavirus-related deaths over the past 24 hours.

This was the first full day since March 28 that Israel reported no new deaths from COVID-19, which has infected over 16,400 Israelis and killed 247 as of Saturday evening.

The announcement arrived just days after malls and open-air markets reopened for business, with national parks permitting visitors on Saturday for the first time since the coronavirus pandemic brought the nation and much of the world to a grinding halt.

On Thursday, Jerusalem’s iconic Mahane Yehuda market reopened, a national landmark where locals and tourists alike crowd in six days a week to buy fresh fruits and vegetables and dine at trendy gastro pubs and eateries.

Tel Aviv also reopened its Carmel and Hatikva markets on Thursday.

All businesses in Israel must comply with a detailed set of rules that requires social distancing of customers, maximum numbers of patrons per square meter, and health and hygiene protocols for employees and facilities.

At open-air markets in Tel Aviv, for instance, authorities fenced off entrances, placed markings on the ground to insure social distancing, and hung posters with the Ministry of Health’s guidelines visible to customers and merchants alike.

As Israel sees coronavirus infections and fatalities plummet, it prepares to face its next big test with arrival of the Lab B’Omer holiday on Monday evening and Tuesday. The day is usually marked with massive bonfires across the country that attract huge crowds, with the nation’s largest holiday gathering taking place at Mount Meron. Hundreds of thousands of religious pilgrims and casual revelers descend on the holy site in northern Israel to celebrate the legacy of the Jewish sage Rabbi Shimon bar Yochai, who died on this day during the second century and is buried there.

While mass celebrations have been cancelled at Meron this year, Israelis may be tempted to gather in other locations in light of loosened restrictions on gatherings and movement.

Last Monday, Prime Minister Benjamin Netanyahu announced that starting on Lag B’Omer, Israelis may hold weddings and funerals with 50 people in attendance. Netanyahu also announced that Israel plans to abolish all restrictions on June 14, provided that no red flags indicate heightened risks of infection.

As a precaution, Netanyahu announced that Israel will use three criteria to determine if Israel needs to reimpose restrictions. Specifically, Israel will monitor whether: (1) 100 new cases arise in one day, (2) cases double within 10 days, and (3) hospitals report 250 severe cases of the virus.

Netanyahu also stressed that Israelis for the time being must continue to observe social distancing, wash hands frequently, and wear face masks in public.