12 mei 2020

2020-05-12-16.50: Israëlische militair gedood tijdens arrestatie-missie in Yabed - Israeli soldier killed in Yabed arrest mission

Nederlands - English:

NEDERLANDS:

Op de vroege dinsdagochtend is een Israëlische militair omgekomen tijdens een arrestatie-missie in het Palestijnse dorp Yabed. De 21-jarige Amit Ben Yigal kreeg een grote steen op zijn hoofd die vanaf het dak van een huis was gegooid.

Bron: CIDI

In de nacht van maandag op dinsdag voerde het Israëlische leger een arrestatie-missie uit in het Palestijnse dorp Yabed, wat vlakbij Jenin ligt. Vier verdachten waren gearresteerd en de troepen van het Golani-verkenningsbataljon waren zich aan het terugtrekken op het moment dat een tiental Palestijnen begon met het gooien van stenen. Ben Yigal werd geraakt door een steen die vanaf een dak was gegooid. Volgens een IDF-woordvoerder droeg hij een helm, maar werd hij alsnog vanuit een bepaalde hoek geraakt. De militair werd per helikopter overgebracht naar het Rambam medisch centrum in Haifa, waar hij dood is verklaard.

Amit Ben Yigal is de eerste Israëlische militair die in 2020 omgekomen is. Hij is postuum gepromoveerd van staf sergeant tot sergeant eerste klas. Zijn vader heeft laten weten dat Amit zijn enige kind was – waardoor hij speciale toestemming nodig had om in een gevechtseenheid te dienen. Aan moederskant had hij twee zussen. 

“Onze harten zijn gebroken door de pracht van jeugd die is afgebroken, een verschrikkelijk verlies”, aldus de Israëlische president Rivlin in zijn condoleances aan de nabestaanden. “Ik heb het volste vertrouwen dat onze troepen de verrotte terroristen zullen pakken en hen voor het gerecht zullen brengen”.

Het Israëlische leger is een onderzoek gestart om de dader(s) te arresteren. Volgens Palestijnse media zijn in Yabed al een aantal personen aangehouden. “De IDF en de veiligheidsdiensten zullen de verrotte terroristen die hiervoor verantwoordelijk zijn in hun handen krijgen, we zullen de rekening vereffenen”, aldus de Israëlische minister van Defensie Naftali Bennet. In een statement laat de Israëlische premier Benjamin Netanyahu weten dat “de lange arm van Israël bij de terrorist zal komen en de rekening zal vereffenen”.

Op dinsdag heeft ook een poging tot een steekaanval plaatsgevonden. Bij het Qalandiya-controlepunt, ten noorden van Jeruzalem, is een Palestijn neergeschoten toen hij probeerde grenspolitieagenten met een mes aan te vallen. Hij is naar het ziekenhuis overgebracht voor behandeling.

De Palestijnse terreurgroepen Hamas en Islamitische Jihad prijzen de aanval waarbij de Israëlische militair is omgekomen. “Het bewijst de capaciteiten van ons volk op de Westelijke Jordaanoever om het verzet tegen de bezetting voort te zetten”, aldus Hamas in een statement. Islamitische Jihad spreekt van een “duidelijke Palestijnse reactie” op de voornemens van Israël om delen van de Westoever te annexeren.

Een bericht van Amit Ben Yigal op Facebook is vandaag viraal gegaan. In de post staat hij stil bij Daniel Pomerantz, een Golani-militair die is omgekomen tijdens de militaire operaties in de Gazastrook in 2014. ***********************************
ENGLISH:

Early Tuesday morning, an Israeli soldier was killed in an arrest mission in the Palestinian village of Yabed. 21-year-old Amit Ben Yigal received a large stone on his head thrown from the roof of a house.

On the night of Monday to Tuesday, the Israeli army conducted an arrest mission in the Palestinian village of Yabed, which is near Jenin. Four suspects had been arrested and the Golani reconnaissance battalion troops were retreating when a dozen Palestinians started throwing rocks. Ben Yigal was hit by a stone thrown from a roof. According to an IDF spokesperson, he was wearing a helmet, but was still hit from a certain angle. The soldier was transferred by helicopter to the Rambam medical center in Haifa, where he was pronounced dead.

Amit Ben Yigal is the first Israeli soldier to die in 2020. He was posthumously promoted from staff sergeant to sergeant first class. His father made it known that Amit was his only child - requiring special permission to serve in a combat unit. He had two sisters on his mother's side.

"Our hearts have been broken by the splendor of youth that has broken down, a terrible loss," said Israeli President Rivlin in his condolences to the next of kin. "I am confident that our troops will catch the rotten terrorists and bring them to justice."

The Israeli army has launched an investigation to arrest the perpetrator (s). According to Palestinian media, a number of people have already been arrested in Yabed. "The IDF and the security services will get their hands on the rotten terrorists responsible for this, we will settle the bill," said Israeli Defense Minister Naftali Bennet. In a statement, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu said that "Israel's long arm will reach the terrorist and settle the bill."

An attempted stab attack also took place on Tuesday. At the Qalandiya checkpoint, north of Jerusalem, a Palestinian was shot trying to attack border police officers with a knife. He was taken to hospital for treatment.

Palestinian terror groups Hamas and Islamic Jihad praise the attack that killed the Israeli military. "It proves the capacity of our people in the West Bank to continue to oppose the occupation," Hamas said in a statement. Islamic Jihad speaks of a “clear Palestinian response” to Israel's intentions to annex parts of the West Bank.

A post from Amit Ben Yigal on Facebook went viral today. In the post, he recalls Daniel Pomerantz, a Golani soldier who died in the 2014 military operations in the Gaza Strip.


Google Translate