17 mei 2020

2020-05-17-12.12: VS waarschuwt Israël voor 'risico's' van zakelijke transacties met China - US warns Israel of ‘risks’ of Chinese business dealings

Nederlands - English

NEDERLANDS:

"De zakelijke transacties van China zijn vaak ondoorzichtig, transactioneel en gericht op de Chinese Communistische Partij", waarschuwde een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Door JNS
Vertaling: Paula van den Bos - ICNN

Onder druk van de Verenigde Staten zal Israël het bod van een in Hongkong gevestigd bedrijf herzien voor de bouw van naar verwachting de grootste ontziltingsfabriek ter wereld - ter waarde van $ 1,5 miljard.

De kwestie van de Chinese invloed, waaronder het bod van CK Hutchison Holdings op de ontziltingsinstallatie "Sorek B" in de Israëlische economie, zal naar verwachting een van de onderwerpen zijn die wordt besproken wanneer de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo woensdag de Joodse staat bezoekt.

“Zoals de minister herhaaldelijk heeft verklaard: de Verenigde Staten streeft naar handel en investeringen op eerlijke en wederzijdse voorwaarden, met betrouwbare partners, voor wederzijds voordeel op de lange termijn,” vertelde Morgan Ortagus, woordvoerder voor Buitenlandse Zaken van de VS aan Axios . “De zakelijke transacties van China zijn daarentegen vaak ondoorzichtig, transactief en gericht op de Chinese Communistische Partij. We praten vaak met onze vrienden in Israël over deze risico's en staan klaar om te helpen. ”

In augustus 2019 vertelde Pompeo aan JNS : 'We willen ervoor zorgen dat Israëlische burgers hun privégegevens niet door de Chinese Communistische Partij laten stelen. Het gebruik van China als interconnector, als ruggengraat voor een netwerk, brengt dat netwerk in gevaar. Het is waarschijnlijk dat we dat netwerk niet als vertrouwd beschouwen, en de Verenigde Staten hebben het beleid om Amerikaanse informatie niet te laten stromen over netwerken die niet worden vertrouwd. "

Israëlische functionarissen vertelden Axios dat CK Hutchison Holdings een goede kans heeft om de aanbesteding voor de ontziltingsinstallatie te ontvangen, die naar verwachting 200 miljard liter water per jaar zal opleveren, oftewel een kwart van het totale waterverbruik van Israël.

Nadat de Amerikaanse ambassadeur in Israël David Friedman vorige week de Israëlische premier Benjamin Netanyahu had gevraagd zich met deze kwestie te bemoeien, riep deze laatste op tot een nieuw regeringscomité om de buitenlandse investeringen in Israël te controleren.

 

********************************
ENGLISH: 

“China’s business dealings are often opaque, transactional and geared to benefit the Chinese Communist Party,” warned a U.S. State Department spokesperson.

By JNS

Following pressure by the United States, Israel will review the bid of a Hong Kong-based company for the construction of what is expected to be the world’s largest desalination plant—worth $1.5 billion.

The issue of Chinese influence, which includes CK Hutchison Holdings’ bid for the “Sorek B” desalination plant, in Israel’s economy is expected to be one of the topics discussed when U.S. Secretary of State Mike Pompeo visits the Jewish state on Wednesday.

“As the Secretary has repeatedly stated, the United States strives for trade and investment on fair and reciprocal terms, with reliable partners, for long-term mutual benefit,” U.S. State Department spokesperson Morgan Ortagus told Axios. “China’s business dealings, by contrast, are often opaque, transactional and geared to benefit the Chinese Communist Party. We speak often to our friends in Israel about these risks and stand ready to help.”

In August 2019, Pompeo told JNS, “We want to make sure that Israeli citizens don’t have their private information stolen by the Chinese Communist Party. Using China as an interconnector, as a backbone for a network, puts at risk that network. It makes a likelihood that we will not deem that network trusted, and the United States has a policy of not permitting American information to flow across networks that aren’t trusted.”

Israeli officials told Axios that CK Hutchison Holdings has a good chance of being awarded the government tender for the desalination plant, which is expected to produce 200 billion liters of water annually, or a quarter of Israel’s overall water consumption.

After U.S. Ambassador to Israel David Friedman asked Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu last week to interfere in the matter, the latter called for a new government committee to monitor foreign investments in Israel.