18 juni 2020

2020-06-18: In Israël wordt dexamethason al langer aan sommige ernstig zieke virus patiënten toegediend - In Israel, dexamethasone has been administered to some critically ill virus patients

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Het was wereldnieuws, woensdagavond, de aankondiging van Britse onderzoekers dat is gebleken dat toedienen van het steroïde medicijn dexamethason de overlevingskansen van ernstig zieke viruspatiënten aanzienlijk vergroot. Channel 13 nieuws onthulde woensdagavond dat een aantal Israëlische ziekenhuizen dexamethason al maanden opnemen in het assortiment geneesmiddelen dat ze gebruiken om de virusziekte te behandelen.

Door Joop Soesan -

Volgens Channel 13 nieuws geven artsen in het Sheba Medical Center in Tel Hashomer, het Ichilov-ziekenhuis in Tel Aviv en het Hadassah Medical Center in Jeruzalem dexamethason aan sommige patiënten gegeven sinds de COVID-19 uitbraak eerder dit jaar begon.

Het zou mogelijk een van de redenen kunnen zijn van het relatief lage dodental in Israël (303) in vergelijking met andere landen.

Het hoofd van de afdeling infectieziekten van het Ichilov ziekenhuis in Tel Aviv, vertelde in een donderdag gepubliceerd bericht op de Ynet-website dat een van de benaderingen van de behandeling is om medicijnen te gebruiken die de ontstekingsreactie in het lichaam verminderen.

De ziekte heeft inflammatoire eigenschappen’, zei hij. ‘Steroïden zijn een medicijn dat de immuunrespons kan onderdrukken.’

Ben-Ami zei dat de toestand van sommige van de patiënten die het medicijn kregen niet verslechterde tot het punt waarop ze aan de beademing zouden moeten aangesloten. Hij zei echter dat het nog steeds niet duidelijk was hoe effectief het medicijn is.

“Het sterftecijfer in Israël is in het algemeen lager dan in andere landen over de hele wereld, en ik kan niet zeggen of dat verband houdt met dexamethason of niet”, merkte hij op.

Afgelopen dinsdag kondigden onderzoekers in het VK de resultaten van een studie aan waarvan zij zeiden dat ze aantoonden dat dexamethason de overleving van COVID-19 met tot een derde kan verbeteren bij ernstig zieke ziekenhuispatiënten.

Onderzoekers zeiden dat ze de resultaten snel zouden publiceren, zonder een tijdlijn te geven. De studie is een grote, strikte test waarbij willekeurig 2.104 patiënten werden toegewezen om het medicijn te krijgen en deze te vergelijken met 4.321 patiënten die alleen de gebruikelijke zorg kregen.


***********************

ENGLISH:

It was world news, Wednesday evening, the announcement by British researchers that administering the steroid drug dexamethasone has significantly increased the chances of survival for critically ill virus patients. Channel 13 news revealed on Wednesday evening that a number of Israeli hospitals have included dexamethasone in the range of drugs they use to treat the virus disease for months.

By Joop Soesan - June 18, 2020

According to Channel 13 news, doctors at Tel Hashomer's Sheba Medical Center, Tel Aviv's Ichilov Hospital, and Hadassah Medical Center in Jerusalem have been giving dexamethasone to some patients since the COVID-19 outbreak began earlier this year.

It could possibly be one of the reasons for the relatively low death toll in Israel (303) compared to other countries.

The head of the infectious diseases department at Ichilov Hospital in Tel Aviv, in a Thursday post published on the Ynet website, said that one of the approaches to treatment is to use drugs that reduce the inflammatory response in the body.

The disease has inflammatory properties, "he said. "Steroids are a drug that can suppress the immune response."

Ben-Ami said that the condition of some of the patients who received the drug did not deteriorate to the point where they would need to be on a ventilator. However, he said it was still unclear how effective the drug is.

"The death rate in Israel is generally lower than in other countries around the world, and I cannot say whether it is related to dexamethasone or not," he noted.

Last Tuesday, researchers in the UK announced the results of a study they said showed that dexamethasone may improve the survival of COVID-19 by up to a third in critically ill hospital patients.

Researchers said they would publish the results quickly, without giving a timeline. The study is a large, strict test randomly allocating 2,104 patients to receive the drug and comparing it to 4,321 patients receiving only usual care.

Google Translate