29 juni 2020

2020-06-29: Vrijdagavond raketten op Zuid-Israël afgevuurd - Missiles fired at southern Israel on Friday evening

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Vrijdagavond zijn vanuit Gaza twee raketten op het zuiden van Israël afgevuurd. In antwoord op de beschieting heeft de Israëlische luchtmacht gedurende de avond meerdere doelen in de Gazastrook gebombardeerd.

Bron: CIDI

Om negen uur ’s avonds ging het luchtalarm af ten zuiden van Sderot. Volgens het Israëlische leger zijn er vanuit Gaza twee raketten afgevuurd. Beide projectielen zijn in open gebied neergekomen en zover bekend is er geen sprake van schade of gewonden.

Vrijdagavond negen uur is een inmiddels berucht tijdstip in Zuid-Israël. Het tijdstip, wanneer Israëlische gezinnen Sjabbat vieren, is een populair moment voor gewapende Palestijnse groepen in de Gazastrook om raketten en mortiergranaten af te vuren. Sommige terreurbewegingen verwerken ‘negen uur’ zelfs in hun propagandamateriaal.Als reactie op de raketaanval werd een Hamas-observatiepost in Gaza beschoten door een tank van de IDF. Hier bleef het echter niet bij. Gedurende de avond werden meerdere posities van Hamas in de Gazastrook gebombardeerd door de Israëlische luchtmacht. Daarnaast is ook een locatie van Islamitische Jihad – de op één na grootste terreurgroep in de kustenclave – getroffen.

De Israëlische reactie lijkt uitgebreider te zijn dan die op andere, vergelijkbare Palestijnse aanvallen in de afgelopen maanden. Mogelijk tracht de nieuwe Israëlische minister van Defensie Benny Gantz de gewapende facties in Gaza hiermee ervan te weerhouden op willekeurige moment dorpen en steden in het zuiden van Israël onder vuur te nemen. Tijdens de verkiezingen voerde de leider van Blauw-Wit een campagne voor het “herstel van Israëls afschrikkingsbeleid”, waarbij hij onder andere wees op de militaire campagne tegen Hamas in Gaza in 2014 toen hij opperbevelhebber was, die volgens hem tot een aantal jaar rust in het zuiden van Israël heeft geleid. Deze rust wil hij terugbrengen, zo luidde zijn boodschap.

De IDF zelf meldt posities van Hamas in het zuiden van de Gazastrook te hebben gebombardeerd. Israël houdt de Palestijnse terreurbeweging als de facto machthebber in de kustenclave verantwoordelijk voor alles wat in en vanuit Gaza plaatsvindt. In het statement stelt het Israëlische leger een “raketproductieworkshop en een wapenproductiefaciliteit van Hamas” te hebben getroffen.

Bij gebrek aan enige zelfreflectie noemt Hamas de Israëlische reactie op de raketaanval “agressie tegen de Gazastrook” die een “extensie van de agressie tegen Palestijnen in Jeruzalem en op de Westelijke Jordaanoever is”. Volgens de terroristische machthebbers van Gaza vergroot de “Israëlische agressie” de vastberadenheid om de annexatieplannen voor de Westoever te lijf te gaan.

De raketaanval op vrijdagavond komt een dag nadat Hamas met oorlog dreigde. In een op donderdag gepubliceerde videoboodschap stelde de woordvoerder van de gewapende tak van Hamas dat als Israël zijn annexatieplannen doorzet, dit een “oorlogsverklaring” aan het Palestijnse volk is. Verschillende andere gewapende groepen in de Gazastrook hebben ook statements gepubliceerd waarin ze dreigen met geweld als Israël soevereiniteit uitbreidt naar delen van de Westelijke Jordaanoever.


****************************** 
ENGLISH:

Friday night two missiles were fired from Gaza into southern Israel. In response to the shooting, the Israeli Air Force bombed several targets in the Gaza Strip during the evening.

Source: CIDI

At nine o'clock in the evening, the air raid alarm went south of Sderot. According to the Israeli army, two missiles have been fired from Gaza. Both projectiles have landed in open areas and there is no known damage or injuries.

Friday night nine is a now infamous time in southern Israel. The time when Israeli families celebrate Shabbat is a popular time for Palestinian armed groups in the Gaza Strip to fire rockets and mortar shells. Some terrorist movements even include "nine hours" in their propaganda material.

In response to the missile attack, a Hamas observation post in Gaza was shelled by an IDF tank. However, it did not stop there. During the evening, several positions of Hamas in the Gaza Strip were bombed by the Israeli Air Force. In addition, a location of Islamic Jihad - the second largest terror group in the coastal enclave - has also been hit.

The IDF itself reports having bombed positions of Hamas in the south of the Gaza Strip. Israel holds the Palestinian terrorist movement as the de facto ruler of the coastal enclave responsible for everything that takes place in and from Gaza. In the statement, the Israeli military claims to have hit a “missile production workshop and a weapons production facility of Hamas”.

Lacking any self-reflection, Hamas calls the Israeli response to the missile attack "aggression against the Gaza Strip" which is "an extension of the aggression against Palestinians in Jerusalem and the West Bank." According to Gaza's terrorist leaders, "Israeli aggression" increases the determination to tackle annexation plans for the West Bank.

The Friday night missile strike comes a day after Hamas threatened war. In a video message published on Thursday, the spokesperson for the armed branch of Hamas stated that if Israel continues its annexation plans, it is a "declaration of war" to the Palestinian people. Several other armed groups in the Gaza Strip have also published statements threatening violence if Israel extends sovereignty to parts of the West Bank.

google translate