25 juli 2020

2020-07-25: Amerikaanse gevechtsvliegtuigen dwongen een Iraans vliegtuig te landen in Beiroet - US fighter jets forced an Iranian airliner to land in Beirut

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Iran beweert dat Amerikaanse straaljagers een Iraans Mahan-toestel " bedreigden " om in Beiroet te landen. Volgens de eerste berichten veranderde de Iraanse piloot snel van hoogte om een botsing te voorkomen, waarbij verschillende passagiers gewond raakten.

Door: BtNews

De Iraanse media beweert dat twee straaljagers dicht bij het Iraanse passagiersvliegtuig boven het Syrische luchtruim kwamen.

De piloten stelden zich voor als Amerikanen in gesprek met de Iraanse piloot.

De vlucht werd onderschept in de buurt van al-Tanf en maakte een noodlanding in Damascus alvorens verder te gaan naar Beiroet.

Eerder beweerde de Iraanse media dat Israëlische straaljagers het passagiersvliegtuig lastigvielen.

In antwoord op de vermeende onderschepping zei het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken: "We bestuderen wat er met het Iraanse passagiersvliegtuig is gebeurd en zullen de nodige politieke en juridische maatregelen nemen."

Ambtenaren van de VS bevestigden later dat twee militaire vliegtuigen van de VS legale, routinematige vluchten uitvoerden in de buurt van de militaire basis van al-Tanf vandaag, omdat er een Iraans commercieel vliegtuig in de buurt was. De inspectie vond plaats om de veiligheid van het personeel van de coalitie te garanderen. Zodra de F-15 piloot het vliegtuig identificeerde als Mahan Air-passagiersvliegtuig, ging de F-15 op veilige afstand van het vliegtuig vliegen. De onderschepping werd uitgevoerd in overeenstemming met de internationale normen.  
 

**********************************
ENGLISH: 

Iran claims American fighter jets “threatened” an Iranian Mahan airliner to land in Beirut. According to initial reports, the Iranian pilot changed altitude quickly to avoid a collision, which injured several passengers.

By BtNews

Iranian media claims that two fighter jets came close to the Iranian passenger plane over Syrian airspace.

The pilots introduced themselves as Americans in conversation with the Iranian pilot.

The flight was intercepted near al-Tanf and made an emergency landing in Damascus before continuing to Beirut.

Earlier, Iranian media claimed that Israeli fighter jets harassed the passenger plane.

Responding to the alleged interception, the Iranian Foreign Ministry said: “We are studying what happened to the Iranian passenger plane and will take the necessary measures politically and legally.”

US officials confirmed later that two US military aircraft were conducting legal, routine flights in the vicinity of al-Tanf military base today as an Iranian commercial aircraft was nearby. The inspection occurred to ensure the safety of coalition personnel. Once the F-15 pilot identified the aircraft as Mahan Air passenger plane, the F-15 safely opened distance from the aircraft. The interception was conducted in accordance with international standards.