27 juli 2020

2020-07-27: Duits Min. van Buitenlandse Zaken neemt een vrouw aan die anti-Israëlische bijeenkomst in Iran steunt - German foreign min. hires woman who supports anti-Israel rally in Iran

"Quds Day" protesten in Teheran, 1 juli 2016. Met dank aan: Meghdad Madadi via Wikimedia Commons.  

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Nurhan Soykan heeft van "Quds Day" gezegd dat tegenstanders van de Israëlische politiek "die soms hun woede willen tonen" de kans moeten krijgen "daar uiting aan te geven door een demonstratie".

Bron: JNS

Het Duitse Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft Nurhan Soykan aangenomen, een vrouw die de jaarlijkse Iraanse "Quds (Jeruzalem) Dag" demonstratie heeft verdedigd die oproept tot de vernietiging van Israël. 

Andreas Görgen, directeur van de afdeling cultuur en communicatie van het ministerie van Buitenlandse Zaken, verwelkomde Soykan op zijn Twitter-feed, waarbij hij opmerkte dat ze deel zal uitmaken van het team "Religie en Buitenlands Beleid" van het ministerie van Buitenlandse Zaken, meldde The Jerusalem Post op donderdag. 

Rabbijn Abraham Cooper, associate decaan van het Simon Wiesenthal Center, vertelde de krant dat de "Duitse regering jammert anti-semitisme, en benoemt vervolgens de secretaris-generaal van de Centrale Raad van Moslims in Duitsland, Nurhan Soykan, als een adviseur voor het team van het ministerie van Buitenlandse Zaken Religie en Buitenlands Beleid. Zo kan ze meer antisemitische al-Quds-marsen bevorderen en de haat tegen de Joodse staat rechtvaardigen". 

Verwijzend naar "Quds Day", vertelde Soykan het Duitse radiostation Deutschlandfunk in 2014 dat tegenstanders van de Israëlische politiek "die soms hun woede willen tonen" de kans moeten krijgen "om de lucht in de weg van een demonstratie op te ruimen."

Het Duitse Ministerie van Buitenlandse Zaken vertelde de Post: "Mevrouw Soykan zal, net als haar Christelijke en Joodse collega, het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseren over vraagstukken betreffende de verantwoordelijkheid van religieuze gemeenschappen voor de vrede. Mevrouw Soykan vertegenwoordigt al vele jaren verenigingen en commissies die zich bezighouden met de thema's religie, begrip en integratie".

Soykan, 50 jaar oud, vertegenwoordigt de Duitse Raad van Moslims, een overkoepelende organisatie met islamitische elementen.


***********************
ENGLISH:

Of “Quds Day,” Nurhan Soykan has said opponents of Israeli politics “who want to show their anger sometimes” must be given the chance “to clear the air in the way of a demonstration.”

BY: JNS

The German Foreign Ministry hired Nurhan Soykan, a woman who has defended the annual Iranian “Quds (Jerusalem) Day” rally that calls for the destruction of Israel. 

Andreas Görgen, director of the Foreign Ministry’s department for culture and communication, welcomed Soykan on his Twitter feed, noting that she will be on the “Religion and Foreign Policy” team at the Foreign Ministry, reported The Jerusalem Post on Thursday. 

Rabbi Abraham Cooper, associate dean of the Simon Wiesenthal Center, told the newspaper that the “German government bemoans anti-Semitism, then appoints secretary-general of the Central Council of Muslims in Germany, Nurhan Soykan, as a consultant for the Foreign Ministry’s Religion and Foreign Policy team. So she can promote more anti-Semitic al-Quds marches and justify hatred of Jewish state.” 

Referring to “Quds Day,” Soykan told the German radio station Deutschlandfunk in 2014 that opponents of Israeli politics “who want to show their anger sometimes” must be given the chance “to clear the air in the way of a demonstration.”

The German Foreign Ministry told the Post: “Ms. Soykan, like her Christian and Jewish colleague, will advise the Federal Foreign Office on questions of the responsibility of religious communities for peace. Ms. Soykan has represented associations and committees for many years that are dedicated to the topics of religion, understanding and integration.”

Soykan, 50, represents the German Council of Muslims, an umbrella organization that includes Islamist elements.