27 juli 2020

2020-07-27: Het hoofd van het Amerikaanse leger brengt onaangekondigd een bezoek aan Israël - US military chief makes unannounced visit to Israel

U.W. Gen. Mark A Milley (L) en Israel's Gen. Aviv Kochavi. (IDF)  

Nederlands - English

NEDERLANDS:

De hoogste Amerikaanse generaal bracht vrijdag een onaangekondigd bezoek aan Israël om "regionale veiligheidsuitdagingen" te bespreken in een tijd van verhoogde spanningen met Iran.

Door Associated Press

De leider van de bevelhebbers van het leger van de United States, Mark Milley, heeft een ontmoeting gehad met hoge Israëlische militaire en inlichtingendienstenleiders op een luchtbasis in het zuiden van Israël en heeft vrijdag een videoconferentie gehouden met minister-president Benjamin Netanyahu.

Het bezoek kwam dagen na een luchtaanval op de Syrische hoofdstad Damascus, die vermoedelijk door Israël is uitgevoerd en waarbij vijf buitenlandse strijders zijn gedood, waaronder een lid van de door Iran gesteunde terreurgroep Hezbollah.

Vrijdag hebben IDF-helikopters verschillende posities van het Syrische leger getroffen nadat er munitie was afgevuurd op de Golanhoogten, waarbij de IDF observatieposten en systemen voor het verzamelen van inlichtingen aanviel, volgens een verklaring van het leger.

De Libanese terreurgroep heeft gezworen wraak te nemen voor het doden van zijn strijders in Syrië, en de laatste dagen heeft Israël infanterieversterkingen naar zijn noordelijke grens met Libanon gestuurd.

Eerder op vrijdag zei het Israëlische leger dat een explosie aan de Syrische kant van de grens een gebouw en een voertuig in de Golan-hoogten beschadigde. Het leger weigerde verdere details te verstrekken.

De afgelopen weken hebben ook een reeks mysterieuze explosies in Iran plaatsgevonden, waaronder een ontploffing bij een nucleaire centrifugefabriek. Het bezoek van Milley kwam ook uren nadat een Amerikaanse straaljager in de buurt van een Iraans passagiersvliegtuig was gepasseerd toen het over Syrië vloog.

Iran blijft Israëls grootste bedreiging vanwege zowel zijn steun voor terreurgroepen, waaronder Hezbollah, Hamas en de Palestijnse Islamitische Jihad, als zijn kernprogramma.

Iran blijft proberen een militaire aanwezigheid op te bouwen in het naburige Syrië, die door Israël consequent wordt gezien als een rode lijn die het niet zal tolereren.

Israël heeft de afgelopen jaren honderden luchtaanvallen uitgevoerd op de militaire aanwezigheid van Iran in Syrië, waar Teheran een nauwe bondgenoot is van de brute dictator president Bashar Assad in de burgeroorlog.

De Israëlische minister van Defensie Benny Gantz zei dat hij in zijn gesprekken met Milley "de noodzaak om de druk op Iran en zijn handlangers voort te zetten" benadrukte.

Het Israëlische leger "is voorbereid en klaar voor elk scenario en elke dreiging, en ik stel niet voor dat onze vijanden ons op de proef stellen. We hebben geen interesse in escalatie, maar we zullen alles doen wat nodig is om de Israëlische burgers te beschermen," zei Gantz.

   

 ***********************
ENGLISH:

The top U.S. general made an unannounced visit to Israel on Friday to discuss “regional security challenges” at a time of heightened tensions with Iran.

By Associated Press

United States Army Gen. Mark Milley, the Joint Chiefs chairman, met with senior Israeli military and intelligence leaders at an air base in southern Israel and held a video conference with Prime Minister Benjamin Netanyahu on Friday.

The visit came days after an air raid on the Syrian capital, Damascus, suspected to have been carried out by Israel, which killed five foreign fighters, including a member of the Iran-backed Hezbollah terror group.

On Friday, IDF helicopters struck several positions of the Syrian army after munitions were fired on the Golan Heights, with the IDF targeting observation posts and intelligence collection systems, according to a statement from the military.

The Lebanese terror group vowed to retaliate for the killing of its fighters in Syria, and in recent days Israel has sent infantry reinforcements to its northern border with Lebanon

Earlier Friday, the Israeli military said an explosion on the Syrian side of the frontier damaged a building and a vehicle in the Golan Heights. The military declined to provide further details.

Recent weeks have also seen a series of mysterious explosions in Iran, including a blast at a nuclear centrifuge production facility. Milley’s visit also came hours after a U.S. fighter jet passed near an Iranian passenger plane as it flew over Syria.

Iran remains Israel’s greatest threat because of both its support for terror proxies, including Hezbollah, Hamas and Palestinian Islamic Jihad, and its nuclear program.

Iran continues to attempt to build up a military presence in neighboring Syria, which Israel consistently identifiess as a red line it wil not tolerate.

Israel has carried out hundreds of airstrikes in recent years targeting Iran’s military presence in Syria, where Tehran is a close ally of the brutal dictator President Bashar Assad in the civil war.

Israeli Defense Minister Benny Gantz said that in his talks with Milley, he emphasized “the need to continue the pressure on Iran and its proxies.”

The Israeli military “is prepared and ready for any scenario and any threat, and I do not suggest our enemies to test us. We have no interest in escalation, but we will do all that is necessary to protect Israeli citizens,” Gantz said.