28 juli 2020

2020-07-28: IDF roept reservisten op om het Northern Command te versterken - IDF calls up reservists to reinforce the Northern Command

Nederlands - English

NEDERLANDS:

BREAKING: De IDF is begonnen met het oproepen van een aantal reservisten om het Noordelijk Commando te versterken nadat IDF-troepen een infiltratiepoging van Hezbollah hadden verijdeld, toen een cel van vier moslimterroristen het Israëlische grondgebied binnenviel.

door BtNews

De infiltratiepoging leek in reactie te zijn op de uitschakeling  van een Hezbollah-terrorist tijdens een Israëlische aanval op Iraanse wapenmagazijnen vorige week in Syrië.

Hezbollah ontkende dat zijn moslimterroristen probeerden te infiltreren in Israëlische grondgebied en noemden het Israëlische verslag een zet om "valse overwinningen" te creëren.


Israëlische defensie-ambtenaren bespotten de ontkenning van de terreurgroep en zeiden dat de infiltratiepoging was gefilmd door militaire beveiligingscamera's en dat de terroristen die eraan deelnamen gewapend waren.

"Alles wat er nu gebeurt, is het resultaat van een poging om een militaire voet aan de grond te krijgen in ons gebied, door Iran en zijn satellieten in Libanon", zei Netanyahu.

'Ik raad niemand aan de IDF of Israël uit te proberen. We zijn vastbesloten onszelf te verdedigen. De IDF is voorbereid op elk scenario, 'voegde Netanyahu eraan toe, het incident' belangrijk 'te noemen.


***********************
ENGLISH:


BREAKING: The IDF has begun to call up a number of reservists to reinforce the Northern Command after IDF troops thwarted an infiltration attempt by Hezbollah when a cell of four Muslim terrorists advanced several meters into Israeli territory.

by BtNews ·

The infiltration attempt appeared to have been in response to the elimination of a Hezbollah terrorist in an Israeli raid on Iranian weapons warehouses in Syria last week.

Hezbollah denied its Muslim terrorists attempted to infiltrate into Israeli territory, calling the Israeli account a move to create “false victories”.


Israeli defense officials scoffed at the terror group’s denial, saying the infiltration attempt had been filmed by military security cameras and that the terrorists who took part in it were armed.

“All that is happening now is the result of an attempt to establish a military foothold in our area by Iran and its satellites in Lebanon,” Netanyahu said.

“I don’t suggest that anyone try the IDF or Israel. We are determined to defend ourselves. The IDF is prepared for any scenario,” Netanyahu added calling the incident “important”.