04 augustus 2020

2020-08-04: Israëlische chirurgen verwijderen veilig de zoek geraakte kogel uit jongenshersenen - Israeli surgeons safely remove disappearing bullet from boy’s brain

Israëlische chirurgen en verpleegkundigen voeren op 15 januari 2007 een openhartoperatie uit in een Israëlisch ziekenhuis. Foto door Nati Shohat/Flash90.

Nederlands - English

NEDERLANDS

"Het is nogal opmerkelijk," zegt kinderneurochirurg Dr. Guy Elor. "Twee dagen na de operatie eet en praat weer en beweegt de jongen zijn ledematen."

Door Abigail Klein Leichman - JNS

Op de  moslimfeestdag van Eid al Adha op vrijdag, in de oostelijke Jeruzalemwijk Ras al-Amud, raakte een verdwaalde kogel van een feestelijk geweervuur een negenjarige jongen in het hoofd.

Hij werd met spoed naar het Universitair Medisch Centrum van Hadassah gebracht, waar een CT-scan aantoonde dat de kogel zijn schedel van de rechterkant was binnengedrongen. De kogel ging door zijn hersens en stopte, en bleef net binnen de linkerzijde van zijn schedel. 

Maar toen de chirurg er naar zocht, was de kogel er niet. 

"We draaiden hem op zijn buik op de operatietafel om ons de beste toegang te geven tot de linkerkant van zijn hoofd," zei senior kinderneurochirurg Dr. Guy Elor. "Maar toen we begonnen te onderzoeken, zagen we precies waar de kogel had moeten zijn, maar hij was er niet. Het lijkt erop dat toen we hem omdraaiden, de zwaartekracht zijn ding deed, en we moesten beginnen te zoeken."

Met behulp van ultrasound en röntgenfoto's ontdekten ze dat de kogel zich enkele centimeters in zijn hersenen had teruggetrokken. Hij zat in de achterhoofdskwab, die ook de visuele cortex bevat. Zijn route vanaf het punt van binnenkomst omvatte delen van de hersenen die verantwoordelijk zijn voor de motorische vaardigheden, het gedrag en de hogere gedachten, waarbij de belangrijkste slagaders en aders slechts een tiende van een centimeter gemist werden.

Toen ze de kogel eenmaal hadden gevonden, heeft het team hem voorzichtig verwijderd.

Elor coördineerde met anesthesioloog Dr. Chloe Mimouni, die de bijzondere uitdagingen benadrukte van het werken met een neurologische kinderpatiënt.

"Ik had niet verwacht dat ik het kind direct na de operatie kon wakker maken en de apparatuur kon weghalen. Maar de teamleden - verpleegkundigen, chirurgen en anesthesisten - waren geweldig. De communicatie was perfect, zoals altijd met Dr. Elor, en daarom eindigde het beter dan verwacht."

"Het is nogal opmerkelijk," zei Elor. "Twee dagen na de operatie eet, praat de jongen en beweegt hij zijn ledematen."

 

 

  *****************************
ENGLISH:  

Israeli surgeons and nurses conduct open heart surgery in an Israeli hospital on January 15, 2007. Photo by Nati Shohat/Flash90.

“It’s quite remarkable,” says pediatric neurosurgeon Dr. Guy Elor. “Two days after the surgery, the boy is eating, talking and moving his limbs.”

By Abigail Klein Leichman - JNS  

On the Muslim holiday of Eid al Adha on Friday, in the eastern Jerusalem neighborhood of Ras al-Amud, a stray bullet from celebratory gunfire hit a nine-year-old boy in the head.

He was rushed to Hadassah University Medical Center, where a CT scan showed that the bullet had penetrated his skull from the right side. It tore a path through his brain and stopped, lodged just inside the left side of his skull. 

But when the surgeon looked for it, the bullet wasn’t there. 

“We turned him onto his stomach on the operating table to give us best access to the left side of his head,” said senior pediatric neurosurgeon Dr. Guy Elor. “But when we began exploring we saw exactly where the bullet should have been, but it wasn’t there. It seems when we turned him over gravity did its thing, and we had to start searching for it.”

With the help of ultrasound and X-rays, they discovered the bullet had receded several inches into his brain. It was in the occipital lobe, which includes the visual cortex. Its route from entry included parts of the brain responsible for motor skills, behavior and higher thought, just missing major arteries and veins by a tenth of an inch.

Once they found the bullet, the team delicately removed it.

Elor coordinated with anesthesiologist Dr. Chloe Mimouni, who stressed the special challenges of working with a child neurological patient.

“I didn’t expect to be able to wake the kid up and extubate him right after the surgery. But the team members—nurse, surgeons and anesthesiologists—were great. Communication was perfect, as always with Dr. Elor, and that’s why it ended up better than expected.”

“It’s quite remarkable,” said Elor. “Two days after the surgery, the boy is eating, talking and moving his limbs.”