09 augustus 2020

2020-08-09: Ofir Katz (Likoed) nieuwe voorzitter parlementaire vriendschapsgroep Israel-Nederland - Ofir Katz (Likud) new chairman of the Israel-Netherlands parliamentary friendship group

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Ofir Katz (Likoed) is afgelopen week benoemd tot voorzitter van de parlementaire vriendschapsgroep Israel-Nederland in het Israelische parlement, de Knesset. Dat meldt Naor Gilon, de Israelische ambassadeur in Nederland, op Twitter. Daarmee heeft de commissie weer een voorzitter, nadat Israel drie keer binnen een jaar een nieuwe Knesset koos. Voorheen zat Rachel Azaria de vriendschapsgroep voor, maar het Koelanu-lid keerde niet terug in de Knesset.

Door: CIDI

Katz laat in reactie weten uit te kijken naar het bevorderen van de verhoudingen tussen Israel en Nederland vanuit de Knesset. CIDI wenst hem veel succes, en kijkt uit naar toekomstige samenwerkingen.

Ofir Katz (1980) werd geboren in de stad Afoela, in het noorden van Israel. Katz, die de rang van stafsergeant heeft in het Israelische leger, is sinds hij 18 is lid van de Likoed-partij van premier Benjamin Netanyahu. Al vrij snel werd hij actief voor de partij, in eerste instantie als lokale partijactivist in Afoela. Vervolgens werkte hij voor Netanyahu in de periode dat hij oppositieleider was (2006-2009). Later was hij adviseur van de minister van Cultuur en Sport (2011-2015) en was stafchef van de minister van Binnenlandse Veiligheid (2015-2019).

Katz werd bij de eerste verkiezingen van 2019 verkozen in de Knesset, nadat hij op plek 20 van de Likoed-lijst was geplaatst als vertegenwoordiger van Galilea. Bij de twee verkiezingen die daarop volgden, in september 2019 en maart 2020, kwam hij opnieuw in het parlement. Hij wordt gezien als een veelbelovend jong talent binnen de Likoed, en vergaarde bijvoorbeeld bekendheid met zijn voorstel om het moeilijker te maken voor terreurverheerlijkers om zich te kandideren voor de Knesset.

Op dit moment maakt hij deel uit van onder andere de commissie voor Financiën en de commissie die over de bestrijding van het coronavirus gaat. Katz heeft een bachelordiploma in de Sociale Wetenschappen en Communicatie van het Yezreel Valley College. De Likoednik woont met zijn vrouw en twee kinderen nog altijd in zijn geboortestad Afoela.

*******************************

ENGLISH:

Ofir Katz (Likud) was appointed chair of the Israel-Netherlands parliamentary friendship group in the Israeli parliament, the Knesset, last week. Naor Gilon, the Israeli ambassador to the Netherlands, reports this on Twitter. The committee now has a chairman again, after Israel chose a new Knesset three times within a year. Previously, Rachel Azaria chaired the friendship group, but the Koelanu member did not return to the Knesset.

By: CIDI

Katz said in response that he was looking forward to promoting relations between Israel and the Netherlands from the Knesset. CIDI wishes him every success and looks forward to future collaborations.

Ofir Katz (1980) was born in the city of Afula, in the north of Israel. Katz, who holds the rank of staff sergeant in the Israeli military, has been a member of Prime Minister Benjamin Netanyahu's Likud party since he was 18. He soon became active for the party, initially as a local party activist in Afula. He then worked for Netanyahu while he was opposition leader (2006-2009). Later he was an advisor to the Minister of Culture and Sports (2011-2015) and was Chief of Staff to the Minister of Homeland Security (2015-2019).

Katz was elected to the Knesset in the first elections of 2019, having been placed in 20th place on the Likud list as a representative of Galilee. In the two elections that followed, in September 2019 and March 2020, he re-entered parliament. He is seen as a promising young talent within the Likud, and gained notoriety with his proposal to make it more difficult for terrorists to run for the Knesset.

He is currently a member of, among others, the Finance Committee and the committee dealing with the fight against the corona virus. Katz holds a bachelor's degree in Social Sciences and Communication from Yezreel Valley College. The Likudnik still lives with his wife and two children in his hometown Afula.