24 augustus 2020

2020-08-24: VIDEO: Verrassende verandering in Pompeo's Vredesreis - The Surprise Change in Pompeo’s Mideast Peace Trip

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo is maandagochtend in Israël aangekomen voor het begin van een week van bezoeken aan diverse landen in het Midden-Oosten, met als doel voort te bouwen op de recente aankondiging van de normalisatie tussen de Joodse Staat en de Verenigde Arabische Emiraten.

Israël is het eerste station op zijn reis door het Midden-Oosten, die hem verder naar Bahrein en Soedan brengt, om daar met de staatshoofden over gemeenschappelijke belangen te spreken.

Door: IsraelToday.nl

In Israël zal Pompeo gesprekken voeren met premier Netanyahu en minister van Defensie Gantz. Hij wil regionale veiligheidskwesties in verband met de Iraanse agressie bespreken, evenals de uitbreiding van de betrekkingen van Israël met zijn buurlanden.

Vredesinitiatief als verkiezingscampagne?

Na het door de VS met succes bemiddelde vredes­akkoord tussen Israël en de Verenigde Arabische Emiraten probeert de VS zijn vredes­initiatief met andere moslimlanden uit te voeren. President Trump heeft al meerdere malen zijn liefde voor het Joodse land getoond, maar nu komt er voor hem nog een motivatie bij, want in november worden er in de VS verkiezingen gehouden en de successen op het gebied van het buitenlands beleid zijn zeer nuttig voor zijn verkiezings­campagne. Geen enkele Amerikaanse president heeft tot nu toe vrede in het Midden-Oosten bereikt. Voor de Israëli's zou deze Amerikaanse verkiezingscampagne de lang verhoopte vrede met sommige moslimlanden kunnen brengen.

Plan gewijzigd: eerst naar Soedan

Pompeo zou oorspronkelijk vanuit Israël naar de Perzische Golf vliegen voor ontmoetingen in Bahrein, Oman en de VAE, alvorens in Soedan te stoppen. Maar het Israëlische nieuwsportaal N12 meldde een verrassende verandering in het reisplan, Pompeo vliegt rechtstreeks van Israël naar Soedan voordat hij naar de Golf gaat. Dit is significant, omdat het de eerste keer is dat Soedan toestaat dat een directe vlucht van Israël op zijn grondgebied landt.

Sinds februari van dit jaar, toen premier Benjamin Netanyahu in het geheim een ontmoeting had met de Soedanese president Abdel Fattah al-Burhan, is er sprake van hartelijker wordende betrekkingen tussen Israël en Soedan. Er wordt veel gespeculeerd dat Soedan na de VAE het volgende regionale land zou kunnen zijn dat vrede sluit met Israël.

De aankomst van minister Pompeo op de luchthaven Ben Goerion. (Foto: Matty Stern/Ambassade VS)

Wat heeft Soedan te bieden?

Hoewel de normalisering met de VAE veel voordelen heeft voor Israël, kunnen sommigen zich afvragen of dit ook geldt voor vrede met Soedan.

Zeker, vrede met elke Arabische (of Arabische Liga) Staat is belangrijk, en de mogelijkheid om over het grondgebied van Soedan te vliegen zal de reistijd vanuit Israël naar andere delen van de wereld aanzienlijk verkorten. Maar er zijn weinig directe economische voordelen, en het is twijfelachtig dat veel Israëli's in Soedan een toeristische bestemming zullen zien.

Maar er is één symbolisch aspect aan vrede met Soedan, dat het net zo opmerkelijk maakt als deals met 'grotere vissen' zoals de VAE en Saoedi-Arabië.

De Soedanese hoofdstad Khartoem was in 1967 gastheer voor de top van de Arabische Liga, die werd gehouden in de nasleep van de Zesdaagse Oorlog. De daaruit voortvloeiende resolutie riep onder meer op om de hele Arabische wereld in een constante staat van oorlog met Israël te houden totdat alle 'bezette' gebieden zijn bevrijd.

De resolutie bevat met name de zogenaamde 'drie neen's':

  1. Geen vrede met Israël;
  2. Geen erkenning van Israël;
  3. Geen onderhandelingen met Israël.

De resolutie van Khartoem werd de hoeksteen van de afwijzing van de Arabieren van Israël.

Want dat juist de Staat die deze resolutie heeft voortge­bracht, nu serieus nadenkt over vrede met Israël, zelfs als er geen Palestijnse Staat is, weerspiegelt de dramatische veranderingen die de regio de afgelopen jaren heeft doorgemaakt.


******************************
ENGLISH:

US Secretary of State Mike Pompeo touched down in Israel on Monday for the start of a week-long visit to several Middle East nations aimed at building upon the recent announcement of normalization between the Jewish state and the United Arab Emirates.

By IsraelToday.co.il

Pompeo was originally scheduled to fly from Israel over to the Persian Gulf for meetings in Bahrain, Oman and the UAE, before stopping over in Sudan.

But, Israel’s N12 news portal reported that a surprise chance to the itinerary will now see Pompeo fly directly from Israel to Sudan before heading to the Gulf.

This is significant in that it is the first time Sudan has allowed a direct flight from Israel to land in its territory.

Talk of warming relations between Israel and Sudan have been rife since February of this year, when Prime Minister Benjamin Netanyahu met secretly with Sudanese President Abdel Fattah al-Burhan. There is much speculation that Sudan could be the next regional country after the UAE to make peace with Israel.

What can Sudan offer?

While normalization with the UAE holds many benefits for Israel, some might wonder if the same is true of peace with Sudan.

Sure, peace with any Arab (or Arab League) state is important, and being able to fly over Sudan will significantly cut travel times from Israel to other parts of the world. But there are few direct economic benefits, and it’s doubtful many Israelis will see Sudan as a tourism destination.

But there is one symbolic aspect to peace with Sudan that makes it as notable as deals with bigger fish like the UAE and Saudi Arabia.

The Sudanese capital of Khartoum played host to the 1967 Arab League summit held in the wake of the Six Day War.

The resulting resolution called for, among other things, the entirety of the Arab world to remain in a constant state of war with Israel until all “occupied” lands had been liberated.

Specifically, the resolution contains what came to be known as the “Three No’s”:

  1. No peace with Israel;
  2. No recognition of Israel; and
  3. No negotiations with it.

The Khartoum Resolution became the cornerstone of the Arabs’ rejectionist approach to Israel.

For the very state that birthed that resolution to now be seriously considering peace with Israel, even in the absence of a Palestinian state, reflects the dramatic changes that have been reshaping the region over the past several years.