03 september 2020

2020-09-03: De BDS is GEEN vreedzame beweging. Verbaasd? +video - The BDS is NOT a peaceful movement. Suprised? + video

Missouri is de laatste Amerikaanse staat die actie onderneemt tegen de Boycot, Desinvestering en Sancties (BDS) -beweging. Parlementsleden in Missouri hebben op 14 mei 2020 een wetsvoorstel aangenomen om de staat te verbieden zaken te doen met bedrijven die Israël boycotten, meldt The Associated Press.

Wat de laatste twijfelaars over de streep trok was het schokkende getuigenis van BDS-kopstuk Neveen Ayesh die zei dat de BDS-beweging “een vredelievende beweging” was, maar uit haar uitspraken die ze de voorbijne jaren op Twitter had gedaan, bleek precies het tegenovergestelde. De leugens van Neveen bezegelden meteen het lot van BDS in Missouri.  

De ‘Anti-Discrimination Against Israel Act’ van Missouri vereist dat bedrijven een contract ondertekenen waarin ze beloven Israël niet te boycotten om zaken te doen met Missouri. Het zou volgens AP niet van toepassing zijn op contracten met een waarde van minder dan $ 100,00 of bedrijven met minder dan 10 werknemers.

Missouri is de laatste staat die actie onderneemt tegen de Boycott, Desinvestering en Sancties (BDS) -beweging, een campagne die verschillende vormen van boycot tegen Israël promoot, in het bijzonder politiek, economisch en academisch. De beweging wordt algemeen beschouwd als antisemitisch en wordt gezien als het pushen van een agenda die erop gericht is de enige Joodse staat ter wereld te onderscheiden en te delegitimeren.

Het American Jewish Committee (AJC) juichte Missouri toe in een persbericht. Nancy Lisker, directeur van de AJC St. Louis Region zei:

De wetgever heeft gedurfde actie ondernomen om de verraderlijke en hatelijke BDS-beweging te bestrijden die Israël onderscheidt en strafmaatregelen tegen zijn economie en burgers aanmoedigt. We kijken ernaar uit dat Regering Parson dit belangrijke wetsvoorstel tot wet ondertekent. Israëli’s en Palestijnen willen vrede, ze willen investeringen, geen desinvesteringen, en ze willen dat de hele regio floreert. Door deze wetgeving zullen beide economieën, Missouri en Israël, blijven groeien.

Neveen Ayesh
Wat de BDS-beweging in Missouri de das heeft omgedaan is het getuigenis van Neveen Ayesh voor het Huis van Afgevaardigden van Missouri ter ondersteuning van BDS waarin ze onder meer zei dat de BDS “een vredelievende beweging” is. Maar dat wordt compleet tegengesproken in haar uitspraken op Twitter. Een video die beslist iedereen moet gezien hebben en om te delen!

Video: Neveen Ayesh valt door de mand …
video online op 14 juli 2020


Bronnen: Brabosh  ♦ naar een artikel “US: Missouri lawmakers approve anti-BDS bill” van 15 mei 2020 op de site van i24News ♦ naar een artikel “Because the world should know: Neveen Ayesh” van op de site van Canary Misson*****************************
ENGLISH

Missouri is the last US state to take action against the Boycott, Divestment and Sanctions (BDS) movement. Missouri MPs passed a bill on May 14, 2020 to ban the state from doing business with companies that boycott Israel, The Associated Press reports.

What convinced the last doubters was the shocking testimony of BDS leader Neveen Ayesh who said that the BDS movement was “a peace-loving movement”, but her statements she had made on Twitter in recent years showed the exact opposite. . Neveen's lies immediately sealed the fate of BDS in Missouri.

Missouri's "Anti-Discrimination Against Israel Act" requires companies to sign contracts pledging not to boycott Israel to do business with Missouri. It wouldn't apply to contracts worth less than $ 100.00 or companies with fewer than 10 employees, according to AP.

Missouri is the latest state to take action against the Boycott, Divestment and Sanctions (BDS) movement, a campaign promoting various forms of boycotts against Israel, particularly political, economic and academic. The movement is widely regarded as anti-Semitic and seen as pushing an agenda aimed at discerning and delegitimizing the world's only Jewish state.

The American Jewish Committee (AJC) cheered Missouri in a press release. Nancy Lisker, director of the AJC St. Louis Region said:

The legislature has taken bold action to combat the insidious and hateful BDS movement that distinguishes Israel and encourages punitive action against its economy and citizens. We look forward to Government Parson signing this important bill into law. Israelis and Palestinians want peace, they want investment, not divestment, and they want the entire region to thrive. This legislation will keep both economies, Missouri and Israel, growing.

Neveen Ayesh
What has killed the BDS movement in Missouri is Neveen Ayesh's testimony before the Missouri House of Representatives in support of BDS in which she said, among other things, that the BDS is "a peace-loving movement." But that is completely contradicted in her statements on Twitter. A video that everyone should see and share!

Video: Neveen Ayesh falls through the basket ...
video online on July 14, 2020

 

Sources: Brabosh
♦ to an article “US: Missouri lawmakers approve anti-BDS bill” from May 15, 2020 on the i24News site
♦ to an article “Because the world should know: Neveen Ayesh” from the Canary Misson site


google translate