07 september 2020

2020-09-07: Haniyeh: ‘we hebben raketten die Tel Aviv en verder kunnen raken’ - Haniyeh: "We have missiles that can hit Tel Aviv and beyond"

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Hamas “heeft raketten die Tel Aviv en verder kunnen raken”, zo schepte Hamas-leider Ismail Haniyeh op tijdens een bezoek aan een Palestijns vluchtelingenkamp in Libanon. Haniyeh is op een regionale tour in aanloop naar leiderschapsverkiezingen van de Palestijnse terreurbeweging.

Door: CIDI

Zondag bracht de voorzitter van het politbureau van Hamas een bezoek aan Ein El-Hilweh, een Palestijns vluchtelingenkamp bij Sidon. Haniyeh, begeleid door bodyguards, werd enthousiast onthaald door honderden Palestijnen. Tijdens zijn acte de présence schepte de Hamas-leider op over de capaciteiten van zijn terreurgroep. “Onze raketten hadden vroeger een bereik van enkele kilometers vanaf de grens van Gaza. Vandaag heeft het verzet in Gaza raketten die Tel Aviv en verder kunnen raken”, aldus Haniyeh.

Tel Aviv ligt zo’n 70 kilometer van de Gazastrook. De Israëlische metropool werd tijdens eerdere grote escalaties getroffen door raketaanvallen vanuit de door Hamas bestuurde kustenclave. 

De uitspraak door Haniyeh komt een week nadat Hamas en Israël een staakt-het-vurenakkoord hebben bereikt. Na weken van toenemende spanningen met raketbeschietingen en het oplaten van brandbommen aan ballonnen en Israëlische represailles, is de blokkade van de Gazastrook naar verluidt verlicht.

De voorzitter van het politbureau van Hamas is in Libanon als onderdeel van een regionale tour. Vanuit Beiroet nam Haniyeh vorige week deel aan een videoconferentie met alle grote Palestijnse facties, waarbij de normalisatie tussen de Verenigde Arabische Emiraten en Israël werd veroordeeld. De Hamas-leider had tevens een ontmoeting met Ziad al-Nakhala, de secretaris-generaal van Islamitische Jihad. Eerder werd Haniyeh door de Turkse president Recep Erdoğan ontvangen.

De tour door de Hamas-leider wordt gezien als een poging om aan populariteit onder zowel Palestijnen als sympathiserende organisaties te winnen. In oktober vinden verkiezingen plaats voor de het voorzitterschap van Hamas. Naar verluidt zou Yahya Sinwar, militair leider van de terreurgroep in de Gazastrook, zich verkiesbaar willen stellen. 

Gezien de aankomende verkiezingen, sluiten analisten niet uit dat Hamas de escalatie met Israël op zal zoeken. Het laatste staakt-het-vurenakkoord en de daaraan voorafgaande provocaties, wordt door sommigen dan ook gezien als een verkiezingsstunt van Sinwar.**********************************
ENGLISH:

Hamas "has missiles that can hit Tel Aviv and beyond," Hamas leader Ismail Haniyeh boasted during a visit to a Palestinian refugee camp in Lebanon. Haniyeh is on a regional tour in the run-up to leadership elections for the Palestinian terrorist movement.

By: CIDI

On Sunday, the chairman of the Hamas politburo paid a visit to Ein El-Hilweh, a Palestinian refugee camp near Sidon. Haniyeh, accompanied by bodyguards, was enthusiastically received by hundreds of Palestinians. During his acte de presence, the Hamas leader bragged about the capabilities of his terrorist group. “Our missiles used to have a range of several miles from the Gaza border. Today, the resistance in Gaza has missiles that can hit Tel Aviv and beyond, ”said Haniyeh.

Tel Aviv is about 70 kilometers from the Gaza Strip. The Israeli metropolis has been hit by rocket attacks from the Hamas-controlled coastal enclave during previous major escalations.

Haniyeh's ruling comes a week after Hamas and Israel reached a ceasefire agreement. After weeks of mounting tensions with rocket fire and balloon incendiary bombs and Israeli reprisals, the Gaza Strip blockade has reportedly been eased.

The chairman of the Hamas politburo is in Lebanon as part of a regional tour. From Beirut, Haniyeh took part in a video conference with all major Palestinian factions last week condemning normalization between the United Arab Emirates and Israel. The Hamas leader also met with Ziad al-Nakhala, the secretary general of Islamic Jihad. Earlier, Haniyeh was received by Turkish President Recep Erdoğan.

The Hamas leader's tour is seen as an attempt to gain popularity among Palestinians and sympathizing organizations alike. Elections for the Hamas presidency will take place in October. Yahya Sinwar, military leader of the terror group in the Gaza Strip, is said to want to stand for election.

Given the upcoming elections, analysts do not rule out that Hamas will seek escalation with Israel. The latest ceasefire agreement and the preceding provocations are therefore seen by some as an election stunt by Sinwar.

google translate