21 september 2020

2020-09-21: De terreur van de Tweede Intifada - The Terror of the Second Intifada

Nederlands - English:

NEDERLANDS:

Bij de 20ste herdenking van het begin van de Tweede Intifada toen 1100 Israëliërs werden vermoord

Twintig jaar geleden, in september 2000, zette de Palestijnse Autoriteit onder het commando van de ‘Nobelprijswinaar voor de Vrede 1994‘, de Egyptische aartsterrorist Yasser Arafat, zijn volk ertoe aan om de Tweede Intifada te beginnen. Israël werd ondergedompeld in een vreselijke bloedige aanhoudende golf van Palestijnse terreur.

Het door Arafat georchestreerde ‘spontaan ontsproten volksverzet’ resulteerde in honderden terroristische aanslagen die tijdens de Tweede Intifada tegen Joden werden gepleegd, waarvan er ongeveer 275 in ten minste één vermoord slachtoffer resulteerde. In totaal werden in deze periode ongeveer 1.100 Israëli’s gedood en raakten meer dan 8.300 gewond.

De overgrote meerderheid van alle slachtoffers – doden en gewonden – waren niet-strijdende burgers. De leeftijden van de slachtoffers variëren van ongeboren baby’s tot ouderen; De omvang van de moorden varieerde van aanvallen op alleenstaanden tot bloedbaden.

Bij de aanhoudende terreurcampagne kwamen ook meer dan vijf dozijn buitenlanders om het leven. De door de terroristen toegepaste aanvalsmethoden varieerden van stenigingen en steekpartijen tot schietpartijen, hinderlagen, lynchpartijen, bombardementen, raketten en meer.

Het Palestijnse geweld leidde rechtstreeks tot de bouw van de Veiligheidsmuur om de Israëliërs te beschermen tegen de Palestijnse terreur die ontsproot in de Gazastrook, de oostelijke Arabische wijken in Jeruzalem en in Judea & Samaria.  Op 23 juni 2002 keurde de regering van Ariël Sharon het plan definitief goed en begon het werk aan de barrière.

Hieronder is een zeer gedeeltelijke lijst in chronologische volgorde van enkele van de meest macabere en gruwelijke misdaden van de uitgebreide Palestijnse slachtingen:

 • 1 juni 2001: zelfmoordaanslag in de discotheek in het Dolfinarium in Tel Aviv – 21 doden, 120 gewonden
 • 9 augustus 2001: zelfmoordaanslag in het Sbarro Restaurant in het centrum van Jeruzalem – 15 doden, 130 gewonden
 • 1 december 2001: aanslag op Ben Yehuda Street in het centrum Jeruzalem – 11 doden, 180 gewonden
 • 9 maart 2002: Café Moment-bomaanslag in Rehavia, Jeruzalem – 11 doden, 54 gewonden
 • 27 maart 2002: Park Hotel Passover-bloedbad in Netanya – 30 doden, 140 gewonden
 • 31 maart 2002: Matza Restaurant zelfmoordaanslag in Haifa – 16 doden, 40 gewonden
 • 12 april 2002: Mahaneh Yehuda shuk-bomaanslag in Jeruzalem – 6 doden, 104 gewonden
 • 18 juni 2002: Patt Junction busbombardement in Jeruzalem – 19 Doden, 74 gewonden
 • 31 juli 2002: bloedbad van studenten aan de Hebreeuwse Universiteit in Jeruzalem – 9 doden, 85 gewonden
 • 19 september 2002: Allenby Street busbombardement in Tel Aviv – 6 doden, 70 gewonden
 • 15 november 2002: hinderlaag Hebron – 12 doden, 15 gewonden
 • 5 januari 2003: bloedbad van Tel Aviv Central Bus Station – 23 doden, 120 gewonden
 • 11 juni 2003: Davidka Square busbombardement in het centrum van Jeruzalem – 17 doden, 100 gewonden
 • 19 augustus 2003: Shmuel HaNavi Busbombardement in Jeruzalem – 24 doden, 130 gewonden
 • 9 september 2003: Café Hillel-bomaanslag in Jeruzalem – 7 doden, 50 gewonden
 • 4 oktober 2003: Maxim Restaurant zelfmoordaanslag in Haifa – 21 doden, 60 gewonden
 • 7 oktober 2004 : Sinaï-bombardementen op het Sinaï-schiereiland – 34 doden, 185 gewonden.

Bronnen: Brabosh
♦ naar een artikel “The Second Intifada: A look back at the Palestinian terror campaign; 20 years after the fact, what attacks did Israel face?” van 17 september 2020 op de site van The Jerusalem Post


*****************************
ENGLISH:

At the 20th anniversary of the start of the Second Intifada when 1100 Israelis were murdered

Twenty years ago, in September 2000, the Palestinian Authority, under the command of the "1994 Nobel Peace Prize Winner," the Egyptian arch-terrorist Yasser Arafat, incited his people to start the Second Intifada. Israel was plunged into a horribly bloody sustained wave of Palestinian terror.

The "spontaneous popular resistance" orchestrated by Arafat resulted in hundreds of terrorist attacks against Jews during the Second Intifada, of which about 275 resulted in at least one murder. In total, about 1,100 Israelis were killed and more than 8,300 injured during this period.

The vast majority of all victims - dead and wounded - were non-combatant civilians. The ages of the victims range from unborn babies to the elderly; The scale of the murders ranged from attacks on singles to massacres.

The ongoing terror campaign also killed more than five dozen foreigners. The methods of attack employed by the terrorists ranged from stoning and stabbings to shootings, ambushes, lynching, bombing, missiles and more.

Palestinian violence led directly to the construction of the Security Wall to protect Israelis from the Palestinian terror that arose in the Gaza Strip, the Eastern Arabian neighborhoods in Jerusalem and Judea & Samaria. On June 23, 2002, Ariel Sharon's government finally approved the plan and work began on the barrier.

Below is a very partial list in chronological order of some of the most macabre and heinous crimes of the extensive Palestinian massacres:
June 1, 2001: suicide attack at the Dolphinarium disco in Tel Aviv - 21 dead, 120 injured August 9, 2001: suicide attack at Sbarro Restaurant in central Jerusalem - 15 killed, 130 injured December 1, 2001: attack on Ben Yehuda Street in central Jerusalem - 11 killed, 180 injured March 9, 2002: Café Moment bombing in Rehavia, Jerusalem - 11 killed, 54 injured March 27, 2002: Park Hotel Passover massacre in Netanya - 30 killed, 140 injured March 31, 2002: Matza Restaurant suicide bombing in Haifa - 16 killed, 40 injured April 12, 2002: Mahaneh Yehuda shuk bombing in Jerusalem - 6 killed, 104 injured June 18, 2002: Patt Junction bus bombing in Jerusalem - 19 dead, 74 injured July 31, 2002: Hebrew University student massacre in Jerusalem - 9 killed, 85 injured September 19, 2002: Allenby Street bus bombing in Tel Aviv - 6 killed, 70 injured November 15, 2002: Hebron ambush - 12 killed, 15 injured January 5, 2003: Tel Aviv Central Bus Station massacre - 23 killed, 120 injured June 11, 2003: Davidka Square bus bombing in central Jerusalem - 17 killed, 100 injured August 19, 2003: Shmuel HaNavi Bus bombing in Jerusalem - 24 killed, 130 injured September 9, 2003: Café Hillel bombing in Jerusalem - 7 dead, 50 injured October 4, 2003: Maxim Restaurant suicide bombing in Haifa - 21 killed, 60 injured October 7, 2004: Sinai bombing of the Sinai Peninsula - 34 dead, 185 injured.

Sources: Brabosh
♦ to an article “The Second Intifada: A look back at the Palestinian terror campaign; 20 years after the fact, what attacks did Israel face? ” from September 17, 2020 on the site of The Jerusalem Postgoogle translate