24 september 2020

​ 2020-09-24: Eerste steen gelegd bij het Namenmonument in Amsterdam - First stone laid at the Namur Monument in Amsterdam.

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Na jaren discuseren was het gisteren eindelijk zover: de eerste steen van het Holocaust Namenmonument is gelegd. Het kostte jaren om het monument van de grond te krijgen, mede door rechtszaken van omwonenden. Na een verplaatsing naar het Weesperplantsoen, waar eerder het monument voor de Joodse Erkentelijkheid stond, kon de bouw begin dit jaar van start gaan.


Bron: CIDI

Het monument zal bestaan uit 102.000 stenen, met op elke steen de naam van een van de Nederlandse slachtoffers van de Holocaust. “We mogen niet vergeten wat er is gebeurd”, zegt Jacques Grishaver, de initiatiefnemer en de voorzitter van het Nederlands Auschwitz Comité. “Straks hebben we 102.000 namen van mensen die stierven, geen graf hebben en nooit meer worden genoemd. Die namen halen we nu terug.” Het monument, ontworpen door Daniel Liebeskind, zal mede door haar vorm lijken op een soort labyrint en wordt gevormd uit het Hebreeuwse woord voor herdenken: lizkor (לזכר).

De eerste steen werd gelegd door een oude hartsvriendin van Anne Frank, de 91-jarige Jacqueline van Maarsen. Op de eerste steen staat de naam van de 20-jarige Dina Frankenhuis, een Amsterdamse kantoormedewerkster. Zij werd vermoord in Sobibor, ook haar ouders overleefden de oorlog niet.

De kosten liepen mede door de langdurige aanloop en de vele rechtszaken op, mede daarom moesten zowel de Rijksoverheid, de gemeente Amsterdam en de joodse gemeenschap meer bijdragen dan eerder gedacht was. Pas na een uitspraak van de Raad van State kon men na jaren met de bouw beginnen. In juni werd de eerste paal geslagen door burgemeester Halsema en initiatiefnemer Grishaver.

Met de komst van het Namenmonument komt een langgekoesterde wens van de joodse gemeenschap in vervulling, er is straks een plek waar men fysiek de verloren familieleden en oude vrienden kan herdenken. Het oude monument wordt verder op de Weesperstraat geplaatst.


******************************
ENGLISH:

After years of discussion, yesterday finally happened: the first stone of the Holocaust Memorial of Names has been laid. It took years to get the monument off the ground, partly due to lawsuits from local residents. After a relocation to the Weesperplantsoen, where the monument to Jewish Recognition previously stood, construction could start at the beginning of this year.

Source: CIDI

The monument will consist of 102,000 stones, with the name of one of the Dutch victims of the Holocaust on each stone. “We must not forget what happened,” says Jacques Grishaver, the initiator and chairman of the Dutch Auschwitz Committee. “Soon we will have 102,000 names of people who died, have no grave and are never mentioned again. We are now getting those names back. ” The monument, designed by Daniel Liebeskind, will resemble a kind of labyrinth in part because of its shape and is formed from the Hebrew word for commemoration: lizkor (לזכר).

The first stone was laid by an old best friend of Anne Frank, 91-year-old Jacqueline van Maarsen. On the first stone is the name of 20-year-old Dina Frankenhuis, an Amsterdam office worker. She was murdered in Sobibor, her parents did not survive the war either.

Partly because of the lengthy run-up and the many court cases, the costs rose, partly for this reason, the national government, the municipality of Amsterdam and the Jewish community had to contribute more than previously thought. It was only after a ruling by the Council of State that construction could start after years. In June, the first pile was driven by Mayor Halsema and initiator Grishaver.

With the arrival of the Namur Monument, a long-cherished wish of the Jewish community is coming true. There will soon be a place where people can physically commemorate the lost family members and old friends. The old monument will be placed further on Weesperstraat.


google translate