07 oktober 2020

2020-10-07: Test voltooid, Israëls 'Ofek 16' spionagesatelliet overgedragen aan IDF-controle - Testing complete, Israel’s ‘Ofek 16’ spy satellite transferred to IDF control

De Israëlische "Ofek 16" -verkenningssatelliet werd op 6 juli 2020 gelanceerd vanaf een locatie in centraal Israël. Bron: Israel Aerospace Industries.

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Het Israëlische Ministerie van Defensie en de Israel Aerospace Industries overhandigden de "sleutels" van het ruimtevaartuig aan de inlichtingendienst van het leger. 

Bron: JNS

De Israëlische "Ofek 16" -verkenningssatelliet werd op 6 juli 2020 gelanceerd vanaf een locatie in centraal Israël. Bron: Israel Aerospace Industries.

Na drie maanden testen hebben het Israëlische Ministerie van Defensie en Israel Aerospace Industries (IAI) de controle over de "Ofek 16" verkenningssatelliet overgedragen aan de 9900 inlichtingeneenheid van de Israel Defense Forces, zo maakte het ministerie zondag bekend. .

Na de succesvolle lancering van de satelliet op 6 juni hebben technische teams van de ruimtevaartadministratie van het Directoraat van Defensie Onderzoek en Ontwikkeling (DDR & D) van het ministerie en IAI het ruimtevaartuig door een vooraf geplande reeks van ruimte-tests geleid om het voor te bereiden op operationeel gebruik.

De controle over de satelliet werd officieel overgedragen tijdens een kleine ceremonie in een IAI-controlestation, bijgewoond door Amnon Harrari, hoofd van het ministerie van Ruimte en Satellietbeheer, Executive Vice President en General Manager van IAI's Systems, Missiles and Space Group Boaz Levy en IAI Space Division General Manager Shlomi Sudri.

Het ministerie van Defensie heeft de ontwikkeling van zowel de satelliet als het lanceervoertuig geleid, met IAI als hoofdaannemer. Elbit Systems ontwikkelde de camera en het laadvermogen van de satelliet, terwijl de lanceermotoren werden ontwikkeld door Rafael Advanced Defense Systems en het overheidsbedrijf Tomer.

Unit 9900 van de IDF is gespecialiseerd in geografie, inclusief het in kaart brengen en interpreteren van lucht- en satellietfoto's, en ruimteonderzoek.

Een foto van een Romeins amfitheater in Palmyra, Syrië, gemaakt door de "Ofek 16" -satelliet, vrijgegeven door het Israëlische Ministerie van Defensie op 24 augustus 2020. Bron: Israëlisch Ministerie van Defensie.

 


 **************************
ENGLISH:

Israel's “Ofek 16” reconnaissance satellite is launched from a site in central Israel on July 6, 2020. Credit: Israel Aerospace Industries.

Israeli Defense Ministry and Israel Aerospace Industries hand the “keys” to the spacecraft to the military's Intelligence Directorate

By: JNS

After three months of testing, Israel’s Defense Ministry and Israel Aerospace Industries (IAI) handed control of the “Ofek 16” reconnaissance satellite over to the Israel Defense Forces’ 9900 intelligence unit, the ministry announced on Sunday.

Following the satellite’s successful launch on June 6, engineering teams from the Space Administration of the ministry’s Directorate of Defense Research and Development (DDR&D) and IAI ran the spacecraft through a pre-planned series of in-orbit tests to prepare it for operational use.

Control of the satellite was officially handed over in a small ceremony in an IAI control station, attended by ministry Space and Satellite Administration head Amnon Harrari, Executive Vice President and General Manager of IAI’s Systems, Missiles and Space Group Boaz Levy and IAI Space Division General Manager Shlomi Sudri.

The Defense Ministry has led the development of both the satellite and its launch vehicle, with IAI being the prime contractor. Elbit Systems developed the satellite’s camera and payload, while the launch engines were developed by Rafael Advanced Defense Systems and the government-owned company Tomer.

The IDF’s Unit 9900 specializes in geography—including mapping and interpretation of aerial and satellite photographs—and space research.

A photograph of a Roman amphitheater in Palmyra, Syria, captured by the “Ofek 16” satellite, released by Israel’s Defense Ministry on Aug. 24, 2020. Credit: Israeli Defense Ministry.