09 oktober 2020

2020-10-09: Hamas tv serie “Joden haten Arabieren en willen ze doden - Hamas TV series “Jews hate Arabs and want to kill them”

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Hamas gebruikt zijn tv kanaal om Joden te demoniseren en om zijn antisemitische en anti-Israëlische boodschappen te promoten, zoals opnieuw blijkt uit een recente aflevering van een tv-serie waarin Hamas Joden portretteerde als inherente haters van alle Arabieren, daarbij suggererend dat Joodse ouders deze haat aan hun kinderen leren.

Door Joop Soesan - Joods.nl

In een scène uit de tv-serie Self-Sacrificing Fighter (Fida’i) zit een joods gezin bij het ziekenhuisbed van een familielid te bespreken wie hem mogelijk heeft verwond. Ze komen tot de “conclusie” dat dit alleen een Arabier kon zijn. De zoon roept uit dat hij “Arabieren haat” en “hen wil doden”. Zijn verklaring krijgt onmiddellijke steun van de volwassen familieleden: “We haten allemaal Arabieren”:

Ultraorthodoxe joodse vrouw: “Je weet niet wie je heeft geslagen?” Uri: “Nee, het was nacht en de persoon die me sloeg ging weg. Ik wil weten wie het was.” Man: “Uri, vermoed je iemand?” Uri: “Niemand in het bijzonder. Maar ik wil weten wie Uri zou durven slaan. Absoluut iemand uit de smerige buurt. “ Kind: “Absoluut een Arabier. Ik haat Arabieren. Ik wil ze vermoorden! “ Man: “Mijn beste Noam, ik wil dat je zo bent. Je moet Arabieren altijd haten. Ons hele leven haten we Arabieren. We houden niet van Arabieren. “ Vrouw: “We haten allemaal Arabieren, schat. Wij allemaal.” [Al-Aqsa TV (Hamas), 29 augustus 2020]

Palestinian Media Watch heeft decennia lang de Palestijnse demonisering van Joden gedocumenteerd.
**************************
ENGLISH

Hamas uses its TV channel to demonize Jews and to promote its anti-Semitic and anti-Israel messages, as evidenced again by a recent episode of a TV series in which Hamas portrayed Jews as inherent haters of all Arabs, suggesting that Jewish parents do so. hate to teach their children.

By Joop Soesan - Joods.nl

In a scene from the TV series Self-Sacrificing Fighter (Fida’i), a Jewish family sits by a relative's hospital bed discussing who may have injured him. They come to the "conclusion" that this could only be an Arab. The son exclaims that he “hates Arabs” and “wants to kill them”. His statement receives immediate support from adult family members: "We all hate Arabs":

Ultra-Orthodox Jewish Woman: "You don't know who hit you?" Uri: “No, it was night and the person who hit me left. I want to know who it was. ” Man: "Uri, do you suspect someone?" Uri: “No one in particular. But I want to know who would dare hit Uri. Definitely someone from the filthy neighborhood. Child: Definitely an Arab. I hate Arabs. I want to kill them! Man: My dear Noam, I want you to be like that. You must always hate Arabs. We hate Arabs all our lives. We don't like Arabs. Woman: We all hate Arabs, honey. All of us." [Al-Aqsa TV (Hamas), August 29, 2020]

Palestinian Media Watch has documented the Palestinian demonization of Jews for decades.