13 oktober 2020

2020-10-13: Russische ambassadeur zegt 'geen probleem' te hebben met de verkoop van S-400 aan Iran - Russian ambassador says ‘no problem’ selling S-400 to Iran.

Foto van de Russische S-400 lange-afstandsraketsystemen voor de luchtverdediging die op de luchtbasis Hemeimeem in Syrië zijn opgesteld (Vadim Savitsky/Russisch Defensieministerie Persdienst via AP)

Nederlands - English:

NEDERLANDS:

Russische ambassadeur zegt 'geen probleem' te hebben met de verkoop van S-400 aan Iran als het wapenembargo later deze maand afloopt. Levan Dzhagaryan bestrijdt de dreiging van Amerikaanse sancties als Rusland de Islamitische Republiek voorziet van het geavanceerde luchtverdedigingssysteem.

Door TOI-medewerkers

"Wij hebben sinds de allereerste dag gezegd dat er geen probleem zal zijn voor het verkopen van wapens aan Iran vanaf 19 oktober", vertelde Levan Dzhagaryan de Resalat in een interview dat op zaterdag werd gepubliceerd, volgens het Iraanse persbureau Fars.

In augustus heeft de VN-Veiligheidsraad een resolutie van de VS om het wapenembargo tegen Iran te verlengen, dat nu op 18 oktober afloopt, verworpen.

De regering van Trump heeft echter vorige maand eenzijdig verklaard dat er nu " noodprocedures " van kracht zijn en heeft gezworen de overtreders te bestraffen.

Russische Ambassadeur in Iran Levan Dzhagaryan (Screencapture: YouTube)

Dzhagaryan heeft de dreiging van de Amerikaanse sancties afgewimpeld en gezegd dat Moskou alle wapenverzoeken van Iran na 18 oktober in overweging zou nemen.

"Zoals u weet hebben we Iran voorzien van S-300. Rusland heeft geen probleem om S-400 aan Iran te leveren en het had ook geen probleem voordien," zei hij.

Dzhagaryan verwees naar de levering van de S-300 aan Iran na de ondertekening van de overeenkomst van 2015 tussen Teheran en de wereldmachten die het Iraanse kernprogramma in ruil voor sanctieverlichting aan banden legde. In 2010 bevroor Rusland een overeenkomst om het systeem aan Iran te leveren, waarbij het besluit werd gekoppeld aan VN-sancties op het nucleaire programma van Teheran.

Israël probeerde zonder succes de verkoop aan Iran van het S-300 systeem te blokkeren, wat volgens analisten een potentiële Israëlische aanval op de nucleaire faciliteiten van Teheran zou kunnen belemmeren, en zou zich waarschijnlijk verzetten tegen het leveren van de S-400 aan Iran.

Een Iraanse S-300-raket van Russische makelij wordt tentoongesteld tijdens de jaarlijkse militaire parade ter gelegenheid van het uitbreken van de verwoestende oorlog van 1980-1988 met het Irak van Saddam Hoessein, op 22 september 2017, in Teheran. (AFP/str)

Rusland heeft in 2015 de S-400 in Syrië ingezet, waar het samen met Iran namens het Assad-regime in de Syrische burgeroorlog vecht.

De inzet van het systeem, dat krachtig genoeg is om de overgrote meerderheid van het Israëlische luchtruim te volgen, ondermijnt de superioriteit van Israël in de lucht in Syrië, waar het honderden aanvallen heeft uitgevoerd op doelen die verband houden met Iran en de Libanese terreurgroep Hezbollah.**************************
ENGLISH:

Image of Russian S-400 long-range air defense missile systems deployed at Hemeimeem air base in Syria,  (Vadim Savitsky/Russian Defense Ministry Press Service via AP)

Russian ambassador says ‘no problem’ selling S-400 to Iran when arms ban expires. Levan Dzhagaryan brushes off threat of US sanctions if Russia provides the Islamic Republic with the advanced air defense system

By TOI staff

Russia’s ambassador to Iran said Moscow would have “no problem” selling Tehran an advanced air defense system when the UN arms embargo on the Islamic Republic expires later this month.

“We have said since the very first day that there will be no problem for selling weapons to Iran from October 19,” Levan Dzhagaryan told the Resalat daily in an interview published Saturday, according to Iran’s Fars news agency.
In August, the UN Security Council voted down a US resolution to extend the arms embargo on Iran, which is now set to expire on October 18.
The Trump administration, however, unilaterally asserted last month that “snapback” UN sanctions are now in force and vowed to punish those that violate them.

Russian Ambassador to Iran Levan Dzhagaryan (Screen capture: YouTube)

Dzhagaryan brushed off the threat of US sanctions and said Moscow would consider any weapon requests from Iran after October 18.

“As you know we have provided Iran with S-300. Russia does not have any problem to deliver S-400 to Iran and it did not have any problem before either,” he said.

Dzhagaryan was referring to the delivery of the S-300 to Iran following the signing of the 2015 deal between Tehran and world powers that placed curbs on the Iranian nuclear program in exchange for sanctions relief. In 2010 Russia froze a deal to supply the system to Iran, linking the decision to UN sanctions over Tehran’s nuclear program.

Israel unsuccessfully sought to block the sale to Iran of the S-300 system, which analysts say could impede a potential Israeli strike on Tehran’s nuclear facilities, and would likely oppose providing Iran with the S-400.

An Iranian Russian-made S-300 missile is displayed during the annual military parade marking the anniversary of the outbreak of its devastating 1980-1988 war with Saddam Hussein’s Iraq, on September 22, 2017, in Tehran. (AFP/ str)

Russia in 2015 deployed the S-400 to Syria, where along with Iran it is fighting on behalf of the Assad regime in the Syrian civil war.

The deployment of the system, which is powerful enough to track the vast majority of Israeli airspace, undercut Israel’s aerial superiority in Syria, where it has carried out hundreds of strikes on targets linked to Iran and the Lebanese terror group Hezbollah.