14 oktober 2020

2020-10-14: Eerste zeevracht vanuit de VAE komt de haven van Haifa binnen - First maritime cargo shipment from UAE enters Haifa Port

Containers zijn te zien in dit algemene overzicht van de haven van de noordelijke stad Haifa, 23 april 2013.(Bron: REUTERS / Ronen Zvulun)

Nederlands - Ebglish

NEDERLANDS:

Het eerste schip met vracht vanuit de Verenigde Arabische Emiraten naar Israël is maandag de haven van Haifa binnengelopen. Ook wordt gedacht aan export van Israël naar de VAE.

Door: Jerusalem Post  

Het schip had ijzer, brandblusapparatuur, reinigingsapparatuur en elektronische apparatuur aan boord. Er zal wekelijks vracht uit de Emiraten aangevoerd worden.
De verzending markeert een nieuwe handelslijn tussen Israël en de VAE. Volgens Port2Port wordt ook gedacht aan export vanuit Israël naar de Emiraten.

Het kabinet zal maandag stemmen over het vredesakkoord van Israël met de VAE, voorafgaand aan een Knesset-debat op donderdag.

Het schip dat maandag Haifa is binnengekomen, de MCS Paris , legt een route af tussen India, Israël en andere mediterrane havens.

"Dit is een opwindende en historische gebeurtenis. Het is symbolisch dat het eerste schip met lading uit de Emiraten precies op hetzelfde moment arriveert als de goedkeuring van de historische overeenkomst in de Israëlische regering", zegt Eshel Armony, voorzitter van de raad van bestuur van de Haifa Port Company., aldus Port2Port.

"De haven van Haifa bewijst keer op keer zijn belang voor de Israëlische economie, en we zijn ervan overtuigd dat dit belang alleen maar zal toenemen aan het einde van het privatiseringsproces waarin we ons nu bevinden", zei hij.

Dit is de eerste keer dat geïmporteerde containers rechtstreeks van de havens van Abu Dhabi en Jabal Ali naar de haven van Haifa worden vervoerd", aldus Edni Simkin, CEO van MSC Israël, eraan toevoegend dat dit "een grote verandering is ten opzichte van wat het was in het verleden, waaronder een lange lijst van kosten en politieke reglementen. Nu is er een eenvoudige en duidelijke vrachtbrief met de tekst Abu Dhabi - Haven van Haifa. "

Premier Benjamin Netanyahu zei dat het schip "geschiedenis schreef".

"Er is een nieuwe handelsroute geopend tussen de VAE en Israël", twitterde de premier. "Het vredesakkoord tussen ons leidt tot samenwerkingen die miljarden opleveren voor de inwoners van Israël. Dit is vooral belangrijk tijdens de coronavirus periode, zodat we iedereen kunnen helpen en de economie kunnen versterken."


 

*************************
ENGLISH:

Containers are seen in this general view of the port of the northern city of Haifa April 23, 2013.(photo credit: REUTERS/Ronen Zvulun)

The first ship carrying cargo from the United Arab Emirates to Israel entered the Haifa Port on Monday. Exports from Israel to the UAE are also being considered.

By: Jerusalem Post

The ship carried iron, firefighting equipment, cleaning equipment and electronic equipment. It will bring cargo from the Emirates on a weekly basis.

The shipment marks a new trade line between Israel and the UAE. Exports from Israel to the Emirates are also being considered, according to Port2Port.

The cabinet is set to vote on Israel’s peace agreement with the UAE on Monday, ahead of a Knesset debate and vote on Thursday.

The ship that entered Haifa on Monday, the MCS Paris, covers a route between India, Israel and other Mediterranean ports.

"This is an exciting and historic event. It is symbolic that the first ship with cargo from the Emirates arrives exactly at the same time as the approval of the historic agreement in the Israeli government," said Eshel Armony, chairman of the Haifa Port Company board of directors, according to Port2Port.

"The Haifa Port proves time and time again its importance to the Israeli economy, and we are convinced that this importance will only intensify at the end of the privatization process in which we are now," he said.

"This is the first time that imported containers have been transported directly from the ports of Abu Dhabi and Jabal Ali to the port of Haifa," explained Edni Simkin, CEO of MSC Israel, adding that this is "a big change from what it was in the past, which included lengthy charges and political bills. Now there is a simple and clear bill of lading that says Abu Dhabi – Haifa Port."

Prime Minister Benjamin Netanyahu said the ship "made history."

"A new trade route was opened between the UAE and Israel," the prime minister tweeted. "The peace agreement between us leads to collaborations that will bring billions to the citiznes of Israel. This is especially important during the coronavirus period, so we can help everyone and strengthen the economy."