29 oktober 2020

2020-10-29: Palestijnen roepen op tot "dag van woede" om te protesteren tegen aanstootgevende cartoons - Palestinians call for "day of rage" to protest offensive cartoons.

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Sheikh Ikrima Sabri, het hoofd van de Palestijnse Islamitische Hoge Raad, riep vrijdag op tot een "dag van woede" om te protesteren tegen "pogingen om de profeet Mohammed te schaden".

Door: Jerusalem Post -  KHALED ABU TOAMEH

De oproep kwam toen Palestijnen bleven protesteren tegen de Franse president Emmanuel Macron vanwege zijn recente opmerkingen over de islam.

Op 2 oktober sprak Macron voor een menigte die zich had verzameld in de Parijse voorstad Bois d'Aulne, waar leraar Samuel Paty was onthoofd door een radicale islamitische aanvaller nadat hij cartoons had getoond van de profeet Mohammed tijdens een les over vrijheid van meningsuiting. De Franse president zei dat "de islam een religie is die vandaag de dag een crisis doormaakt, over de hele wereld." Hij heeft ook publiekelijk cartoons van de profeet verdedigd en beloofd het extreme islamisme in Frankrijk aan te pakken.

Bij verschillende protesten op de Westelijke Jordaanoever verbrandden Palestijnen Franse vlaggen en vertrapten ze foto's van Macron, waarbij ze hem beschuldigden van het leiden van een campagne tegen de islam en moslims.

Sabri, die ook dienst doet als predikant van de Al-Aqsa-moskee, zei dat moslims "de aanstootgevende tekeningen van de profeet Mohammed afwijzen en hun afwijzing van deze onbeschaafde overtredingen zullen uiten".
Hij voegde eraan toe dat de "aanstootgevende cartoons de vrijheid van meningsuiting en meningsuiting tegenspreken" en bedoeld zijn om de profeet belachelijk te maken en te beledigen.

Bronnen in Oost-Jeruzalem zeiden dat Palestijnse activisten van plan waren om tijdens het vrijdaggebed in de Al-Aqsa te demonstreren om te protesteren tegen de manier waarop Macron en Frankrijk moslims behandelen.

De politie in Jeruzalem benaderde sjeik Najeh Bkeirat, een hoge Wakf-ambtenaar, en gaf hem  bevel dat hij week lang de toegang tot de Tempelberg werd verboden. Een aantal activisten in Oost-Jeruzalem zijn onlangs door de politie opgeroepen voor ondervraging over hun activiteiten in de stad en op de Tempelberg.

De oproep van Sabri kwam toen Palestijnse kooplieden een boycot van Franse producten aankondigden en sommigen in Frankrijk vervaardigde artikelen uit de verkoop hebben gehaald.

Volgens het Palestijnse dagblad Al-Quds weigerde men eerder deze week de Palestijnse moefti van Jeruzalem en de directeur-generaal van het Wakf-departement een ontmoeting met de Franse consul-generaal in de stad, tenzij Frankrijk zich verontschuldigde.


********************
ENGLISH:

The call came as Palestinians continued to protest against French President Emmanuel Macron for his recent remarks about Islam.

By KHALED ABU TOAMEH

Sheikh Ikrima Sabri, the head of the Palestinian Islamic Supreme Council, called for a “day of rage” on Friday to protest “attempts to harm” the prophet Mohammed.

The call came as Palestinians continued to protest against French President Emmanuel Macron for his recent remarks about Islam.

On October 2, Macron spoke before a crowd gathered in the Paris suburb of Bois d'Aulne where teacher Samuel Paty had been beheaded by a radical Islamist assailant after he displayied cartoons of the Prophet Muhammad during a lesson on freedom of speech, and the French president said that "Islam is a religion which is experiencing a crisis today, all over the world." He has also publicly defended cartoons of the prophet and pledged to tackle extreme Islamism in France.

At several protests in the West Bank, Palestinians burned French flags and trampled on pictures of Macron, accusing him of spearheading a campaign against Islam and Muslims.

Sabri, who also serves as preacher of the Al-Aqsa Mosque, said that Muslims "reject the offensive drawings of the prophet Muhammad and will express their rejection of these uncivilized transgressions."
He added that the “offensive cartoons contradict freedom of speech and expression” and are intended to ridicule and insult the prophet.
Sources in east Jerusalem said that Palestinian activists were planning to demonstrate during Friday prayers at the Al-Aqsa to protest against Macron and France's treatment of Muslims.

Police in Jerusalem, meanwhile, summoned Sheikh Najeh Bkeirat, a senior Wakf official, and handed him an order banning him from entering the Temple Mount for one week. A number of east Jerusalem activists have been summoned by police recently for questioning about their activities in the city and on the Temple Mount.

Sabri's call came as Palestinian merchants announced a boycott of French products and some have removed French-made items from sale.

According to the Palestinian daily Al-Quds, earlier this week, the Palestinian mufti of Jerusalem and the director-general of the Wakf Department refused to meet with the French consul-general in the city unless France issued an apology.