04 november 2020

2020-11-04: Palestijnse terroristen die Israëlis vermoorden, geprezen op Palestijnse tv - Palestinian terrorists killing Israelis praised on Palestinian TV

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Palestinian Media Watch (PMW) heeft ontdekt dat het officiële tv-station van de Palestijnse Autoriteit (PA) onlangs een programma heeft uitgezonden waarin veroordeelde terroristen werden geprezen die schuldig waren aan het vermoorden van Israëli’s.

Door: Joods.nl - Joop Soesan

Het programma bevatte de namen en foto’s van 15 Palestijnse terroristen, van wie sommigen verantwoordelijk waren voor het op een gruwelijke wijze vermoorden van Israëli’s, terwijl de audio bij de beelden verwees naar “martelaarschap” en “glorie”.

Ghassan en Uday Abu Jamal voerden een aanval uit op de Har Nof-synagoge in Jeruzalem op 18 november 2014. Ze vielen aanbidders aan met geweren, messen en bijlen en vermoordden zes Israëli’s. Muhannad Halabi viel op 3 oktober 2015 een jong gezin aan met een mes in de oude stad van Jeruzalem, waarbij hij 2 mensen vermoordde en een moeder en haar 2-jarige zoon verwondde. Baha Alyan stapte met een medeplichtige in Jeruzalem in een bus en viel passagiers aan met een pistool en een mes, waarbij hij 3 mensen werden vermoord.

De 15 moordenaars die werden geprezen zijn:

Ghassan en Uday Abu Jamal - vermoorde 6
Baha Alyan - vermoorde 3 met een medeplichtige
Muhannad Halabi - vermoorde 2
Musbah Abu Sbeih - vermoorde 2
Alaa Abu Jamal - vermoorde 1
Muhammad Ali - plaatste een bom
Diya Al-Talahmeh - gooide een granaat naar Israëlische soldaten
Thaer Abu Ghazaleh - stak 5 mensen neer
Muhammad Shamasneh - stak 3 mensen neer Muhammad
Al-Ja'abari - stak 1 man neer
Ahmad Abu Sha'aban - stak 1 man neer
Is'haq Badran - stak 2 mensen neer
Muhammad Abu Khalaf - stak 2 mensen neer
Amjad Al- Jundi - stak 1 man neer
Fadi Alloun stak 1 man neer

Redactie ICNN: Deze video is gecensureerd door YOUTUBE

Hieronder volgen de tekst van het lied dat de afbeeldingen van de terroristen begeleidt:

‘Mijn laatste wil aan jou als ik niet terugkeer: we zullen elkaar ontmoeten in het eeuwige paradijs.
Ik zal de grenzen trekken met bloed en rozen – jullie zijn allemaal getuigen.
U bent de vrije mensen, u bent het fort,
de belegering zal u niet doen buigen, kettingen zullen u geen zorgen maken.
Jullie zijn allemaal getuigen.
U, o martelaren, u creëert onze glorie, onze eer en leven.
Dankzij u hebben we gezegevierd en zullen we zegevieren …
We zullen het vertrouwen van uw bloed niet opgeven;
We blijven trouw aan de toezegging.
Jullie zijn de helden; uw glorie is de strijd.
Niets is onmogelijk voor degenen die leeuwen zijn.
Jullie zijn allemaal getuigen, jullie zijn allemaal getuigen. “


[Officiële PA-tv, 16 oktober 2020]**********************
ENGLISH:

Palestinian Media Watch (PMW) has discovered that the Palestinian Authority (PA) official TV station recently aired a program praising convicted terrorists guilty of murdering Israelis.

By: Joods.nl - Joop Soesan

The program included the names and photos of 15 Palestinian terrorists, some of whom were responsible for the gruesome murder of Israelis, while the audio accompanying the footage referred to “martyrdom” and “glory”.

Ghassan and Uday Abu Jamal attacked Har Nof Synagogue in Jerusalem on November 18, 2014. They attacked worshipers with guns, knives and axes and killed six Israelis. Muhannad Halabi attacked a young family with a knife in the Old City of Jerusalem on October 3, 2015, killing 2 people and injuring a mother and her 2-year-old son. Baha Alyan got on a bus with an accomplice in Jerusalem and attacked passengers with a gun and a knife, killing 3 people.

The 15 killers that have been praised are:

Ghassan and Uday Abu Jamal - murdered 6
Baha Alyan - killed 3 with an accomplice
Muhannad Halabi - murdered 2 
Musbah Abu Sbeih - murdered 2
Alaa Abu Jamal - murdered 1
Muhammad Ali - placed a bomb
Diya Al-Talahmeh - threw a grenade at Israeli soldiers
Thaer Abu Ghazaleh - stabbed 5 people
Muhammad Shamasneh - stabbed 3 people
Muhammad Al-Ja'abari - stabbed 1 man
Ahmad Abu Sha'aban - stabbed 1 man
Is'haq Badran - stabbed 2 people down
Muhammad Abu Khalaf - stabbed 2 people
Amjad Al- Jundi - stabbed 1 man
Fadi Alloun - stabbed 1 man

Editorial office ICNN: This video is censored by YOUTUBE

Following are the lyrics of the song that accompanies the images of the terrorists:

"My last will to you if I do not return: we will meet in the eternal paradise.
I will draw the lines with blood and roses - you are all witnesses.
You are the free people, you are the fortress,
the siege won't bend you, chains won't worry you.
You are all witnesses.
You, O martyrs, you create our glory, our honor and life.
Thanks to you we have triumphed and we will triumph ...
We will not give up the confidence of your blood;
We remain true to the commitment.
You are the heroes; your glory is the battle.
Nothing is impossible for those who are lions.
You are all witnesses, you are all witnesses.


[Official PA TV, October 16, 2020]