11 november 2020

2020-11-11: IDF brengt extra Iron Dome batterijen naar zuid Israël wegens mogelijke Jihad aanval - IDF brings additional Iron Dome batteries to southern Israel over Jihad attack

Islamic Jihad senior commander Baha Abu Al Ata. Foto Ministerie van Buitenlandse Zaken Israël

IDF brengt extra Iron Dome batterijen naar zuid Israël wegens mogelijke Hamas of Islamic Jihad aanval

Het Israëlische leger heeft woensdagochtend extra Iron Dome-raketafweersysteem naar zuid Israël overgebracht omdat er rekening mee wordt gehouden dat militanten van de islamitische Jihad en/of Hamas raketten vanuit Gaza zullen afschieten omdat het 12 november 1 jaar geleden is dat de bevelhebber van de organisatie in het noorden van Gaza, Baha Abu al-Ata bij een Israelische luchtaanval om het leven kwam.

Door Joods.nl -  Joop Soesan -

De IDF bereidt zich ook voor op de mogelijkheid van raketbeschietingen op langere afstand, die verder zouden reiken dan het zuiden van Israël.

Vluchten van en naar Israël gebruiken de meer noordelijke vliegroutes van en naar Ben Gurion International Airport, waardoor ze verder van de Gazastrook verwijderd zijn.

Deze veranderingen in luchtverkeersroutes – zichtbaar met civiele software voor het volgen van vliegroutes – worden over het algemeen gezien wanneer er actief wordt gevochten of er verwachtingen van gevechten zijn. Een woordvoerder van de Israel Airports Authority reageerde niet onmiddellijk op een verzoek om commentaar op de kwestie.

Op 12 november is het een jaar geleden dat Israël de leider van de Islamitische Jihad doodde. Het leger had hem een ’tikkende tijdbom’ genoemd.

Abu al-Ata was een prominent lid van de door Iran gesteunde Palestijnse Islamitische Jihad-terreurgroep, de commandant van de Al-Quds Brigades-eenheden in de noordelijke Gazastrook, die volgens de IDF persoonlijk verantwoordelijk was voor vele aanvallen op Israël in de afgelopen maanden. voordat hij werd vermoord.

Hij werd, samen met zijn vrouw, gedood bij een precisieaanval op het appartement waarin hij verbleef in de wijk Shejaiya in Gazastad, na maanden van voorbereiding door het leger.

Het is bekend dat Palestijnse terreurgroepen aanslagen plegen op de verjaardagen van dergelijke conflicten.********************
ENGLISH:

Islamic Jihad senior commander Baha Abu Al Ata. Photo Ministry of Foreign Affairs Israel

IDF brings additional Iron Dome batteries to southern Israel over possible Hamas or Islamic Jihad attack

The Israeli military transferred an additional Iron Dome missile defense system to southern Israel on Wednesday morning because it is anticipated that militants of Islamic Jihad and / or Hamas will fire missiles from Gaza because it will be 1 year ago that the commander of the organization in Gaza. northern Gaza, Baha Abu al-Ata was killed in an Israeli air strike.

By Joods.nl - Joop Soesan -

The IDF is also preparing for the possibility of longer-range rocket fire, which would reach beyond southern Israel.

Flights to and from Israel use the more northerly flight paths to and from Ben Gurion International Airport, which puts them further from the Gaza Strip.

These changes in air traffic routes - visible with civilian flight path tracking software - are generally seen when there is active fighting or when there are expectations of combat. A spokesman for the Israel Airports Authority did not immediately respond to a request for comment on the matter.

November 12 marks a year since Israel killed the leader of Islamic Jihad. The army had called him a "ticking time bomb."

Abu al-Ata was a prominent member of the Iranian-backed Palestinian Islamic Jihad terror group, the commander of Al-Quds Brigades units in the northern Gaza Strip who, according to the IDF, was personally responsible for many attacks on Israel in recent months . before he was killed.

He was killed, along with his wife, in a precision attack on the apartment he was staying in in the Shejaiya neighborhood of Gaza City, after months of preparation by the army.

Palestinian terror groups are known to carry out attacks on the anniversaries of such conflicts.