20 november 2020

2020-11-20: Palestijnen protesteren tegen Pompeo's bezoek aan Judea en Samaria - Palestinians protest Pompeo visit to Judea and Samaria

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Het bezoek van Pompeo is de eerste keer dat een hooggeplaatste Amerikaanse diplomaat officieel een bezoek brengt aan Judea en Samaria.

Door Lauren Marcus, World Israel News

Tot ontzetting van de Palestijnen bezocht de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo Psagot Winery in Judea en Samaria, aan de rand van Ramallah, 

Eerder op de dag bevestigde Pompeo dat president Trump een verzoek van vier Republikeinse senatoren zou honoreren om het douanebeleid van de VS met betrekking tot producten gemaakt in Judea en Samaria officieel te wijzigen, zodat deze goederen het label 'Made in Israel' krijgen. 

In al-Bireh, een buitenwijk van Ramallah op zo'n 10 kilometer afstand van de Psagot Winery, protesteerden Palestijnen, zwaaiend met vlaggen en brandende banden.

Met borden met zinnen als 'Pompeo Go Home' en 'Pompeo is een vriend van een oorlogsmisdadiger' protesteerden tientallen jongeren aan de kant van de weg die naar Psagot leidde.

"Pompeo's bezoek is ongekend. Het maakt hem tot een vertegenwoordiger van oorlogsmisdaden”, zei Mustafa Barghouti, secretaris-generaal van het Palestijnse Nationale Initiatief en lid van de Centrale Raad van de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO).

"Dit is een aanmoediging voor de bouwplannen van nederzettingen en een aanmoediging voor de geleidelijke annexatie van de bezette Palestijnse gebieden", zei Barghouti tegen de lokale media.

Barghuouti's neef, Marwan Barghouti, werd in 2004 veroordeeld tot vijf maal levenslange gevangenisstraffen, wegens zijn betrokkenheid bij het plannen en uitvoeren van terroristische aanslagen op Israëlische burgers en een Grieks-orthodoxe priester.

Een groep Palestijnse activisten hield een persconferentie tegen het bezoek, waarin ze Pompeo publiekelijk veroordeelden.

"We vertellen de Amerikanen dat als je die wijn drinkt, je het bloed van het Palestijnse volk drinkt", zei Abdul Jawad Saleh, een activist.

Saleh's opmerkingen doen denken aan klassieke bloedsmaad tegen joden, die ten onrechte beweren dat joden niet-joodse kinderen vermoorden om hun bloed te gebruiken voor religieuze rituelen.

Een veel voorkomende smaad van bloed is dat Joden het bloed van niet-Joodse kinderen gebruiken om Matzah voor te bereiden op het Pascha. Deze leugen staat in schril contrast met de Joodse spijswetten, die de consumptie van bloed expliciet verbieden.

Bloedmisdrijven hebben historisch gezien geleid tot dodelijke pogroms tegen Joden.**********************
ENGLISH:

Pompeo’s visit marks the first time a high-ranking American diplomat has formally visited Judea and Samaria.

By Lauren Marcus, World Israel News

U.S. Secretary of State Mike Pompeo visited Psagot Winery in Judea and Samaria, on the outskirts of Ramallah, on Thursday, to the dismay of Palestinians.

Earlier in the day, Pompeo confirmed that President Trump would honor a request from four Republican senators to officially change U.S. customs policy regarding products made in Judea and Samaria, so that said goods will be labeled “Made in Israel.”

In al-Bireh, a Ramallah suburb some 10 kilometers away from the Psagot Winery, Palestinians protested, waving flags and burning tires.

Holding signs with phrases such as “Pompeo Go Home” and “Pompeo is a Partner of a War Criminal,” scores of youth protested on the side of the road leading to Psagot.

“Pompeo’s visit is unprecedented. It makes him a participant in a war crime,” said Mustafa Barghouti, General Secretary of the Palestinian National Initiative and a member of the Palestinian Liberation Organization (PLO) Central Council.

“This is an encouragement to the settlement building plans, and encouragement to the incremental annexation of the occupied Palestinian territories,” Barghouti told local media.

Barghuouti’s cousin, Marwan Barghouti, was sentenced to five cumulative life sentences in 2004 for his involvement in planning and executing terrorist attacks against Israeli citizens and a Greek Orthodox priest.

A group of Palestinian activists held a press conference against the visit, in which they publicly condemned Pompeo.

“We are telling the Americans, when you drink that wine, you are drinking the blood of the Palestinian people,” said Abdul Jawad Saleh, an activist.

Saleh’s remarks call to mind classic blood libels against Jews, which falsely allege that Jews murder non-Jewish children in order to obtain their blood for religious rituals.

A common blood libel is that Jews use the blood of non-Jewish children to prepare Matzah for Passover. This falsehood is in direct contrast to Jewish dietary laws, which explicitly prohibit the consumption of blood.

Blood libels have historically led to deadly pogroms against Jews.