20 november 2020

2020-11-20: Gigantisch kiesschandaal in de VS: miljoenen Trump-stemmen verwijderd? - Massive US election scandal: millions of Trump votes removed?

Nederlands - English

NEDERLANDS:

In de Verenigde Staten komt het computersysteem Dominion, dat op veel plaatsen gebruikt is om stemmen te verwerken, meer en meer onder vuur te liggen, schrijft het Oostenrijkse weekblad Wochenblick. Volgens een analyse zijn 2,7 miljoen Trump-stemmen verwijderd en zijn honderdduizenden Trump-stemmen toegewezen aan Biden. Trumps advocaten hebben de dag na de verkiezingen in meerdere staten rechtszaken aangespannen.

Bron: Tora-Yeshua

Volgens mediaberichten kwam de ‘stemmendiefstal’ aan het licht tijdens een analyse van de ruwe data. President Trump twitterde over deze analyse: “Dominion verwijderde in totaal 2,7 miljoen Trump-stemmen. Uit een analyse van de data blijkt dat 221.000 stemmen in Pennsylvania van president Trump naar Biden gingen. 941.000 Trump-stemmen verwijderd. In staten die de stemsystemen van Dominion gebruikten, gingen 435.000 stemmen van Trump naar Biden.”

Manipulatie?

De software van Dominion is vooral gebruikt in de kantelstaten, waaronder Michigan, Georgia, Pennsylvania, Arizona, Minnesota en Wisconsin. Deze software zou beschikken over ‘achterdeuren’ die het mogelijk maken om op afstand toegang te krijgen en de verkiezingsresultaten te beïnvloeden.

Er blijken kwetsbaarheden in de software te zitten, bevestigde openbaar aanklager van Texas Ken Paxton. Na meerdere testruns besloot men daar om niet met Dominion in zee te gaan. “We ontdekten dat deze systemen fraudegevoelig zijn.”

Verkiezingsmoeras

Er zijn op verkiezingsavond veel onregelmatigheden geconstateerd. De Amerikaanse staat Georgia gaat de stemmen met de hand hertellen. In Pennsylvania analyseert een leger aanklagers een 107 pagina’s tellende aanklacht. Eén miljoen stemmen zouden ongeldig verklaard kunnen worden. Trumps advocaat Rudy Giuliani zei dat 100.000 stemmen naar een verkiezingscentrum in Michigan zijn gebracht om Trump in te halen. Een ooggetuige – één van de honderden – bevestigde dit onder ede.

Ook werd ontdekt dat er in 353 Amerikaanse county’s 1,8 miljoen geregistreerde kiezers meer zijn dan kiesgerechtigden. Daarnaast brachten talloze overleden mensen hun stem uit.***************************
ENGLISH:

In the United States, the Dominion computer system, which has been used in many places to process votes, is increasingly under attack, writes the Austrian weekly Wochenblick. According to an analysis, 2.7 million Trump votes have been removed and hundreds of thousands of Trump votes have been allocated to Biden. Trump's lawyers filed lawsuits in several states the day after the election.

By: Tora-Yeshua

According to media reports, the "vote theft" came to light during an analysis of the raw data. President Trump tweeted about this analysis: “Dominion removed a total of 2.7 million Trump votes. An analysis of the data shows that 221,000 votes in Pennsylvania went from President Trump to Biden. 941,000 Trump votes removed. In states using Dominion's voting systems, 435,000 votes went from Trump to Biden. ”

Manipulation?

Dominion's software has been used primarily in the tilting states, including Michigan, Georgia, Pennsylvania, Arizona, Minnesota, and Wisconsin. This software would have "back doors" that make it possible to access it remotely and influence the election results.
There appear to be vulnerabilities in the software, Texas prosecutor Ken Paxton confirmed. After several test runs it was decided not to do business with Dominion. "We discovered that these systems are susceptible to fraud."

Election Swamp

Many irregularities were detected on election night. The US state of Georgia will manually recount the votes. In Pennsylvania, an army of prosecutors is analyzing a 107-page indictment. One million votes could be declared invalid. Trump's attorney Rudy Giuliani said 100,000 votes were sent to an election center in Michigan to catch up with Trump. An eyewitness - one of hundreds - confirmed this under oath.
It was also found that there are 1.8 million more registered voters than eligible voters in 353 US counties. In addition, countless deceased people cast their votes.