07 december 2020

2020-12-07: Repressie in Antwerpen stijgt: Politie en hun Jodenverklikkers maken grote sier - Repression in Antwerp is growing: Police and their reminders of the Jews make a big impression

Verklikkers van Joden beleven weer glorieuze tijden. Hierboven een verklikbriefje tijdens WOII. Een rancuneuze Belgische Hitlerfanaat had blijkbaar nog een Jood gespot op de Baillet-Latourlei in Brasschaat (Antwerpen)

Nederlands - English 

NEDERLANDS:

Verklikkers
Zondagmorgen was er veel volk in en rond de synagoge aan de Charlottalei. Dat viel ook omwonenden op en die belden naar de politie. Bij controle in de studiezaal van de synagoge bleek op het eerste gezicht alles in orde, schrijft Het Laatste Nieuws.

Meer achterin de synagoge stootte de politie op een gesloten deur. Daarachter was een zaaltje waar een dertigtal mensen dicht bijeen zaten. Wouter Bruyns van de Antwerpse politie: “Dat is in strijd met de maatregelen en daar is dus proces-verbaal voor opgesteld.”

Via die ruimte kwam de politie nog uit bij een andere kleine ruimte waar nog dertien personen zich hadden verstopt voor de politie. De politie stelde een proces-verbaal op voor 43 mensen in totaal. waaronder 5 kinderen die vergezeld waren van hun ouders.

Alle aanwezigen zullen worden gedagvaard door het parket, en zullen zich dus later moeten verantwoorden voor de rechter.

Over buitensporig politie-geweld gesproken: Een joodse juwelierszaak op de prestigieuze De Keyserlei aan het Centraal Station van Antwerpen, werd op donderdag 3 december 2020 het mikpunt van een paar dozijn politieagenten nadat er een paar mensen te veel binnen waren die verlovingsringen aan het uitkiezen waren – t.w.v. € 200 (!) – voor een aanstaande bruid!

Maar kijk zelf hieronder:

Bronnen: Brabosh:
♦ naar een artikel van Els Brandt “Politie betrapt 43 mensen in kleine kamers van Antwerpse synagoge” van 6 december 2020 op de site van VRT NWS
♦ naar een artikel van Patrick Lefelon “Lockdownfeestjes in Antwerpen blijven groot probleem: 43 mensen te dicht op elkaar in synagoge” van 6 december 2020 op de site van Het Laatste Nieuws
♦ naar een artikel van JTP “Antwerpse politie legt negen lockdownfeestjes stil: 64 personen betrapt” van 6 december 2020 op de site van De Standaard


*************************************
ENGLISH:

Snitchers of Jews are experiencing glorious times again. Above an information note during WWII. A rancorous Belgian Hitler fanatic had apparently spotted another Jew on the Baillet-Latourlei in Brasschaat (Antwerp)

Snitchers of Jews
Sunday morning there were a lot of people in and around the synagogue at Charlottalei. Local residents also noticed this and called the police. At first sight, everything turned out to be in order during a check in the reading room of the synagogue, Het Laatste Nieuws writes.

At the back of the synagogue, the police encountered a closed door. Behind it was a room where about thirty people sat close together. Wouter Bruyns of the Antwerp police: "That is contrary to the measures and an official report has therefore been drawn up for this."

Via that room, the police came to another small room where thirteen people were still hiding from the police. The police drew up an official report for 43 people in total. including 5 children who were accompanied by their parents.

All those present will be summoned by the public prosecutor's office, and will therefore have to answer to the judge later.

Speaking of excessive police violence: A Jewish jewelry store on the prestigious De Keyserlei at Antwerp Central Station became the target of a few dozen police officers on Thursday, December 3, 2020 after a few too many people were inside picking out engagement rings - worth € 200 (!) - for a bride-to-be!

But see for yourself below:

Sources: Brabosh:
♦ to an article by Els Brandt “Police caught 43 people in small rooms of Antwerp synagogue” of December 6, 2020 on the VRT NWS site
♦ to an article by Patrick Lefelon “Lockdown parties in Antwerp remain a major problem: 43 people too close together in synagogue” of 6 December 2020 on the site of Het Laatste Nieuws
♦ to an article by JTP “Antwerp police stops nine lockdown parties: 64 people caught” of 6 December 2020 on the site of De Standaard