08 december 2020

2020-12-08: Onderzoek ingesteld naar neergeschoten Palestijnse tiener - Investigation launched into shot Palestinian teenager.

Palestijnse kinderen doen van jongs af aan mee aan acties bij protesten.

De militaire politie van de IDF heeft een onderzoek ingesteld naar het neerschieten van de Palestijnse tiener Ali Abu Aliya. De circa 13-jarige Abu Aliya werd afgelopen vrijdag in zijn buik geraakt door een .22 kogel tijdens het opbreken door Israëlische militairen van een demonstratie die escaleerde.

Door: CIDI

Bij wat Palestijnse media een ‘vreedzaam protest’ noemt tegen een Israelische buitenpost nabij Kafr Malik op de Westelijke Jordaanoever moesten Israelische soldaten rotsblokken, slingerstenen en brandende autobanden ontwijken, die op hen af gerold en gegooid werden vanaf de heuvels. De tiener overleed in een ziekenhuis in Ramallah aan zijn verwonding. Zijn leeftijd varieert van bericht tot bericht tussen de 12 en 15 jaar oud.

.22 LR Ruger

Ali Abu Aliya werd geraakt door een kogel uit een Israelisch Ruger kleinkalibergeweer, dat vaker wordt ingezet om betogers in hun benen te schieten die een ernstig gevaar vormen voor hun omgeving. Volgens het ingestelde onderzoek van de IDF was de kogel die Ali doodde bestemd voor het been van een volwassen man die naast hem stond. Aanvankelijk nam het leger de stelling in dat er slechts met rubberkogels geschoten was, maar later bleek dat er toch Rugers waren ingezet. De Ruger is bedoeld om minder dodelijk te zijn tegen volwassen personen, maar blijft een vuurwapen en wordt volgens richtlijnen van de IDF tegenwoordig minder vaak ingezet.

Deelname kinderen aan gewelddadig protest

Volgens Ali’s vader Mohammed Abu Aliya “doet het merendeel van het dorp mee bij confrontaties met het leger, al is het maar als toeschouwer.” Met het ingestelde onderzoek doet Israel gehoor aan de oproep van Nikolai Mladenov, speciaal coördinator van de VN voor het Vredesproces in het Midden Oosten:

De inzet van kinderen bij deze of andere gewapende aanvaringen met de IDF werd niet door Mladenov aan de kaak gesteld. Waar de IDF bij de dood van kinderen en incidenten van onrechtmatig geweld onmiddellijk een enquête instelt naar de feiten en daders straft, ook uit eigen gelederen, betaalt de Palestijnse Autoriteit een maandelijkse vergoeding aan Palestijnen die voor moord in Israelische gevangenissen zitten.


***********************************
ENGLISH:

Palestinian children have been involved in protests from an early age.

IDF military police are investigating the shooting of Palestinian teenager Ali Abu Aliya. About 13-year-old Abu Aliya was hit in the abdomen by a .22 bullet last Friday while Israeli soldiers broke up a demonstration that escalated.

By: CIDI

In what Palestinian media calls a "peaceful protest" against an Israeli outpost near Kafr Malik in the West Bank, Israeli soldiers had to avoid boulders, slingshots and burning tires, which were rolled towards them and thrown from the hills. The teenager died of his injury in a hospital in Ramallah. His age varies from message to message between 12 and 15 years old.

.22 LR Ruger

Ali Abu Aliya was hit by a bullet from an Israeli Ruger small-bore rifle, which is more commonly used to shoot protesters in the legs who pose a serious threat to their environment. According to the IDF's set investigation, the bullet that killed Ali was intended for the leg of an adult man standing next to him. Initially the army took the position that only rubber bullets had been fired, but later it turned out that Rugers had been used anyway. The Ruger is intended to be less lethal to adults, but remains a firearm and is less commonly used today according to IDF guidelines.

Participation of children in violent protest

According to Ali's father Mohammed Abu Aliya, "Most of the village participates in clashes with the army, even if only as a spectator." With the investigation launched, Israel is responding to the call of Nikolai Mladenov, UN Special Coordinator for the Middle East Peace Process:

The use of children in this or other armed clashes with the IDF was not denounced by Mladenov. Where the IDF immediately conducts an investigation into the facts and punishes perpetrators, including from its own ranks, on the deaths of children and incidents of unlawful violence, the Palestinian Authority pays a monthly fee to Palestinians who are in Israeli prisons for murder.