14 december 2020

2020-12-14: Antisemitisme in Oekraïne: Chanoeka kandelaar in Kiev omver gegooid - Anti-Semitism in Ukraine: Hanukkah candlestick overturned in Kiev

Nederlands - English

NEDERLANDS

De minister van Buitenlandse Zaken van Oekraïne veroordeelde zondag met klem de omverwerping van een menora vorige week in de hoofdstad Kiev en zei dat er ‘geen plaats is voor antisemitisme’ in Oekraïne.

Een man werd gefilmd terwijl hij een antisemitische uitdrukking schreeuwde toen hij donderdag een gigantische gemeenschappelijke menora omver wierp die voorafgaand aan het Joodse Chanoeka-festival in de Oekraïense stad Kiev was geïnstalleerd.

Oekraïners, wij zijn een macht. De Joden naar het graf”, schreeuwde de man die door de Joodse gemeenschap werd genoemd als de bekende antisemitische activist Andriy Rachkov, meldde de nieuwssite van Ynet.

Andrey Rachkov filmde zichzelf terwijl hij de gigantische menora omver wierp op 10 december, blijkbaar ingegeven door zijn antisemitische en anti-Israëlische ideologie, meldde het Oekraïense nieuwscentrum Zik.

In de video, gepost op sociale media, zei Rachkov dat het vandalisme was “hoe je moet omgaan met vreemden die zich bezighouden met machtsovername, bezetting van gebieden, genocide.

Hij is beschuldigd van hooliganisme en kan tot vijf jaar gevangenisstraf krijgen. Rachkov probeerde blijkbaar op 11 december een tweede menora omver te werpen, maar kon dit niet doen omdat deze op de grond was vastgeschroefd.

De Verenigde Joodse Gemeenschap van Oekraïne zei dat het Rachkovs ‘acties en verklaringen als antisemitisme beschouwt en roept wetshandhavingsinstanties op om objectief onderzoek te doen.’

Minister van Buitenlandse Zaken Dmytro Kulebaverklaarde op Twitter:

Ik veroordeel in krachtige bewoordingen de brute aanval van donderdag op een Joodse menorah in Kiev. Ik verwelkom de snelle reactie van wetshandhavingsinstanties die de dader identificeren. Hij wordt nu strafrechtelijk vervolgd en ik ben ervan overtuigd dat gerechtigheid zal worden gediend. Er is geen plaats voor antisemitisme in Oekraïne.

 Een lid van het Azov Bataljon koestert zijn geweer. De Azov militie die ca. 12.000 leden telt, wordt geleid door Commandant Vadym Troyan en werd opgericht in Oekraïne na de Russische invasie van het Krim-schiereiland in 2014. De emblemen van de militie zijn bekende nationaal-socialistische. De leden gebruiken de nazi-groet en dragen hakenkruizen en SS-insignes. Volgens The Daily Beast zijn sommige leden van de groep ‘neonazi’s, blanke supremacisten en uitgesproken antisemieten’. [beeldbron: Haaretz]

Bronnen:  Brabosh: 
♦ naar een artikel van Benjamin Kerstein “Ukraine’s Foreign Minister Condemns Toppling of Kiev Menorah in Antisemitic Incident” van 13 december 2020 op de site van The Algemeiner
♦ naar een artikel “Jews to the grave’: Man shouts anti-Semitic slogan as he topples Kyiv menorah” van 12 december 2020 op de site van The Times of Israel********************************
ENGLISH:


Ukraine's foreign minister on Sunday strongly condemned the overthrow of a menorah in the capital Kiev last week, saying there is "no place for anti-Semitism" in Ukraine.

A man was filmed shouting an anti-Semitic expression as he toppled over a giant communal menorah on Thursday installed in the Ukrainian city of Kiev prior to the Jewish Hanukkah festival.

“Ukrainians, we are a force. The Jews to the Grave, ”shouted the man referred to by the Jewish community as noted anti-Semitic activist Andriy Rachkov, Ynet's news site reported.

Andrey Rachkov filmed himself toppling the giant menorah on Dec. 10, apparently prompted by his anti-Semitic and anti-Israel ideology, Ukrainian news outlet Zik reported.

In the video, posted on social media, Rachkov said the vandalism was "how to deal with strangers engaged in seizure of power, occupation of areas, genocide."

He has been charged with hooliganism and can face up to five years in prison. Rachkov apparently tried to overthrow a second menorah on December 11, but was unable to do so because it was bolted to the ground.

The United Jewish Community of Ukraine said it considers Rachkov's "actions and statements to be anti-Semitism and calls on law enforcement agencies to conduct an objective investigation."

Foreign Minister Dmytro Kuleba explained on Twitter:

I strongly condemn Thursday's brutal attack on a Jewish menorah in Kiev. I welcome the prompt response from law enforcement agencies identifying the culprit. He is now facing criminal charges and I am confident that justice will be served. There is no place for anti-Semitism in Ukraine.


A member of the Azov Battalion is holding his rifle. The Azov militia of about 12,000 members is led by Commander Vadym Troyan and was founded in Ukraine after the Russian invasion of the Crimean peninsula in 2014. The militia emblems are well known National Socialist. Its members use the Nazi salute and wear swastikas and SS insignia. According to The Daily Beast, some members of the group are "neo-Nazis, white supremacists, and outspoken anti-Semites." [image source: Haaretz]

Sources: Brabosh: ♦ to an article by Benjamin Kerstein “Ukraine's Foreign Minister Condemns Toppling of Kiev Menorah in Antisemitic Incident” of December 13, 2020 on The Algemeiner site ♦ to an article “Jews to the grave”: Man shouts anti-Semitic slogan as he topples Kyiv menorah ”of December 12, 2020 on the site of The Times of Israel