14 december 2020

2020-12-14: Israel: Mensen die gevaccineerd zijn worden vrijgesteld van beperkingen - Israel: People who have been vaccinated are exempt from restrictions

AP Photo / Frank Augstein, Pool Een verpleegster houdt op 8 december 2020 een ampul van het Pfizer-BioNTech COVID-19-vaccin vast in het Guy's Hospital in Londen.

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Het Israëlische ministerie van Volksgezondheid zegt, dat degenen die worden gevaccineerd  vrijstelling van beperkingen krijgen.

Bron: i24 News

De gevaccineerden kunnen naar het buitenland reizen zonder de COVID-19-test te doen, evenementen en restaurants bezoeken

De Israëli's die worden ingeënt tegen COVID-19 coronavirus, zullen speciale "groene paspoorten" krijgen die werken als vrijstelling van beperkingen, vertelden functionarissen van het ministerie van Volksgezondheid zondag aan de Israëlische media.

Als de meeste beschikbare inentingen in twee keer worden geïnjecteerd, wordt het paspoort twee weken na de tweede injectie afgegeven.

Houders van een 'groen paspoort' kunnen verschillende evenementen bijwonen en eten in restaurants, zei directeur-generaal Chezy Levy van het ministerie van Volksgezondheid tegen Channel 12. Ook zullen ze niet verplicht worden om in quarantaine te gaan na contact met een besmette patiënt.

De gevaccineerde personen zullen ook naar het buitenland kunnen reizen zonder de verplichte COVID-19 test af te leggen alvorens men het land verlaat. Om naar het buitenland  te reizen krijgt men  een aparte internationale kaart.

Minister van Volksgezondheid Yuli Edelstein vertelde Channel 13 dat het idee achter het plan niet was om privileges te verlenen aan de houders van "groene paspoorten", maar om ervoor te zorgen dat ze toegang krijgen tot activiteiten die potentieel gevaarlijk zijn voor degenen die niet worden geïmmuniseerd.

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zei dat het land op 27 december met vaccinatie tegen het coronavirus zal beginnen, maar de autoriteiten overwegen de datum te verschuiven naar 20 december.

Israël heeft al de eerste zending van het vaccin ontvangen dat is vervaardigd door Pfizer en BioNTech. De Joodse staat heeft ook contracten getekend met Moderna en AstraZeneca om hun vaccins te verwerven.

Uit recente peilingen blijkt echter dat 50 tot 75 procent van de Israëli's niet bereid is om de injectie te nemen, voornamelijk vanwege bezorgdheid over hoe snel het vaccin was ontwikkeld.


****************************
ENGLISH:

AP Photo/Frank Augstein, PoolA nurse holds a phial of the Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine at Guy's Hospital in London, on December 8, 2020.

Those vaccinated will be able to travel abroad without taking COVID-19 test, visit events and restaurants

By:  i24 News

The Israelis who get vaccinated against COVID-19 coronavirus will get special "green passports" working as restrictions waivers, Health Ministry officials told Israeli media Sunday.

With most of the available inoculations delivered in two shots, the passport will be issued two weeks after the second jab is delivered.

"Green passport" holders will be able to attend various events and eat at restaurants, Health Ministry Director-General Chezy Levy told Channel 12. They will not be obliged to enter quarantine after contact with a confirmed patient.

Those vaccinated will also be able to travel abroad without taking the mandatory COVID-19 test before leaving the country, with a separate international card set to be issued for those traveling abroad.

Health Minister Yuli Edelstein told Channel 13 that the idea behind the plan was not to grant privileges to the "green passport" holders, but to make sure they access activities that are potentially dangerous for those who had not been immunized.

Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu said the country will begin coronavirus vaccination on December 27, but the authorities are reportedly considering moving the date to December 20.

Israel has already received the first shipment of the vaccine manufactured by Pfizer and BioNTech. The Jewish state also has signed contracts with Moderna and AstraZeneca to acquire their jabs.

However, recent polls reveal that from 50 to 75 percent of Israelis are unwilling to take the jab, mostly due to concerns over how fast it had been developed.