21 december 2020

2020-12-21: Esther Horgan HY’D, moeder van zes is op brute wijze vermoord door moslimterrorist in Samaria - Esther Horgan HY’D, mother of 6 brutally murdered by Muslim terrorist in Samaria

Nederlands - English

NEDERLANDS

Esther Horgan HY’D, een 52-jarige moeder van zes kinderen, woonachtig in de Joodse gemeenschap van Tal Menashe, werd begin maandag vermoord aangetroffen in het Reihan-bos in Noord-Samaria.

Door: BTNEWS · 21 DECEMBER 2020

Volgens het defensie-establishment is de terrorist die Esther heeft vermoord de Arabisch-Israëlische Nationaliteit.

"Ik deel het diepe verdriet van de familie Horgan na de gruwelijke moord op Esther", zei minister van Defensie Benny Gantz.

'Veiligheidstroepen zijn al bezig om de gruwelijke moordenaar in handen te krijgen. We zullen nooit een realiteit accepteren waarin het menselijk leven goedkoop wordt, ”voegde Gantz eraan toe.

Esther verliet zondagmiddag haar huis in Tal Menashe om te gaan joggen in het nabijgelegen Shaked Forest.

Haar lichaam werd begin maandag gevonden met duidelijke tekenen van een gewelddadige aanval.

Veiligheidstroepen lanceerden een klopjacht in een poging de moslimterrorist te vinden die Esther had vermoord.

De regionale raad van Samaria zei in een verklaring dat de moord op Horgan een terreurdaad was.
'Haar man heeft de veiligheidstroepen gewaarschuwd nadat ze niet naar huis was teruggekeerd. Ze werd gevonden met een ingeslagen schedel ”, aldus de verklaring.

"Een lieve vrouw zo vol van vriendelijkheid gaat 's middags naar buiten in het centrum van de staat Israël om een minuut van haar huis te sporten, en wordt door verachtelijke mensen op zo'n wrede manier vermoord," zei het hoofd van de Samaria Regional Council, Yossi Dagan.

*****************************
ENGLISH

Esther Horgan HY’D, a 52-year-old mother of six, resident of the Jewish community of Tal Menashe was found murdered in the Reihan forest in northern Samaria early Monday.

BY BTNEWS · DECEMBER 21, 2020

According to the defense establishment, the terrorist who murdered Esther is an Arab-Israeli.

“I share the deep grief of the Horgan family following the heinous murder of Esther, of blessed memory,” Defense Minister Benny Gantz said.

“Security forces are already working to get their hands on the heinous murderer. We will never accept a reality in which human life becomes cheap,” Gantz added.

Esther left her home in Tal Menashe on Sunday afternoon for a jog in the nearby Shaked Forest.

Her body was found early Monday with clear signs of a violent attack.

Security forces launched a manhunt in an effort to find the Muslim terrorist who murdered Esther.

The Samaria Regional Council said in a statement that Horgan’s murder was an act of terror.
“Her husband alerted security forces after she failed to return home. She was found with her skull bashed in,” the statement said.

“A dear woman so full of kindness goes out in the afternoon in the center of the State of Israel to exercise a minute away from her home, and is murdered by vile people in such a cruel way,” said the head of the Samaria Regional Council, Yossi Dagan.