06 januari 2021

2021-01-06: Israël veroordeelt Palestijnse activist van illegaal protest en mishandeling, zegt advocaat - Israel convicts Palestinian activist of illegal protest, assault, lawyer says

Photo:REUTERS/Mussa Qawasma/File Photo/February 23, 2018

Nederlands - English

NEDERLANDS:

TEL AVIV (Reuters) - Een Israëlische militaire rechtbank heeft woensdag een Palestijnse rechtenactivist veroordeeld voor misdrijven op de bezette Westelijke Jordaanoever, zei zijn advocaat, in een zaak die Amnesty International omschreef als politiek gemotiveerd.

Door: Reuters - Rami Ayyub

Het leger heeft Reuters niet onmiddellijk het vonnis van de militaire rechtbank, in Ofer tegen Issa Amro woonachtig in de Palestijnse stad Hebron verstrekt, en de argumenten over de veroordeling in afwachting op een nieuwe hoorzitting op 8 februari.

Amro ontkende de beschuldigingen, waaronder demonstreren zonder vergunning, het belemmeren van de activiteiten van Israëlische soldaten in de stad Hebron en het aanvallen van een Joodse kolonist.

Amro, 40, richtte een activistische groep op die regelmatig demonstreert tegen de bouw van nederzettingen in Hebron. Onder zware Israëlische militaire bescherming wonen daar ongeveer 1.000 kolonisten onder 200.000 Palestijnen.

"Het heeft geen zin om iemand te straffen voor geweldloos verzet", zei Amro tegen Reuters. "Het Israëlische militaire systeem bestaat alleen om Palestijnen te onderdrukken en de vrijheid van meningsuiting te beperken."

Amro werd veroordeeld wegens 6 van de 18 aanklachten tegen hem, voor incidenten die plaatsvonden tussen 2010 en 2016, zei zijn advocaat, Gaby Lasky.

Lasky zei dat het moeilijk te voorspellen was of Amro gevangenisstraf zal krijgen. Een Palestijn kreeg in een vergelijkbare zaak een straf van 10 maanden.

Amnesty International zei dat de aanklachten tegen Amro "politiek gemotiveerd waren en verband hielden met zijn vreedzame werk in aan het licht brengen van de schendingen van mensenrechten in Israël".

De groep heeft ook de aanklacht tegen Amro door de Palestijnse Autoriteit op de Westelijke Jordaanoever als "schandelijk" veroordeeld.

Amnesty zei dat de PA hem beschuldigde van "het verstoren van de openbare orde" en "het beledigen van hogere autoriteiten" via Facebook-berichten in 2017, die kritiek hadden op Palestijnse leiders.

Amro zei dat zijn volgende Palestijnse hoorzitting op 20 januari is.

De meeste landen beschouwen de nederzettingen die Israël heeft gebouwd op het land van de Westelijke Jordaanoever dat in 1967 in oorlog is veroverd als illegaal. Israël betwist dit, daarbij verwijzend naar bijbelse en historische banden met het gebied, evenals veiligheidsbehoeften.***************************
ENGLISH:

Photo:REUTERS/Mussa Qawasma/File Photo/February 23, 2018

TEL AVIV (Reuters) - An Israeli military court on Wednesday convicted a Palestinian rights activist of offences in the occupied West Bank, his lawyer said, in a case that Amnesty International described as politically motivated.

By: Reuters - Rami Ayyub

The military did not immediately provide Reuters with the Ofer military court’s verdict against Issa Amro of the Palestinian city of Hebron, and arguments over sentencing will await a further hearing on Feb. 8.

Amro denied the charges, which included protesting without a permit, obstructing Israeli soldiers’ activities in the flashpoint city of Hebron and assaulting a Jewish settler.

Amro, 40, founded an activist group that regularly protests against settlement construction in Hebron. Under heavy Israeli military protection, around 1,000 settlers live there among 200,000 Palestinians.

“It doesn’t make sense to punish someone for non-violent resistance,” Amro told Reuters. “The Israeli military system exists only to oppress Palestinians and restrict freedom of speech.”

Amro was convicted on six of 18 charges against him, in incidents that occurred between 2010 and 2016, his lawyer, Gaby Lasky, said.

Lasky said it was hard to predict whether Amro would face prison time, but that a Palestinian in a similar case received a 10-month term.

Amnesty International said the charges against Amro were “politically motivated and linked to his peaceful work in exposing Israel’s human rights violations”.

The group has also condemned as “disgraceful” charges brought against Amro by the Palestinian Authority in the West Bank.

Amnesty said the PA has accused him of “disturbing public order” and “insulting higher authorities” over Facebook posts in 2017 critical of Palestinian leaders.

Amro said his next Palestinian court hearing is on Jan. 20.

Most countries view settlements Israel built on West Bank land captured in a 1967 war as illegal. Israel disputes this, citing biblical and historical connections to the territory, as well as security needs.