08 januari 2021

2021-01-08: Israëlische politie bevoegd om wetten tegen prostitutie af te dwingen - Israeli police authorized to enforce laws against prostitution

Minister van Binnenlandse Veiligheid Amir Ohana spreekt op de jaarlijkse Justitieconferentie in Airport City, buiten Tel Aviv op 3 september 2019. Foto door Tomer Neuberg / Flash90

Israëlische politie die bevoegd is om wetten tegen prostitutie af te dwingen, om prostituees te rehabiliteren

Door Israel365 News - DAVID SIDMAN

U mag geen hoerenloon of hondengeld in het huis van de HEERE, uw God, brengen ter inlossing van welke gelofte dan ook, want die zijn beide een gruwel voor de HEERE, uw God. Deuteronomium 23:18 (HSV)

De Israëlische minister van Binnenlandse Veiligheid Amir Ohana heeft woensdag een wetsvoorstel ondertekend dat wetshandhavers in staat zal stellen om boete te doen voor iedereen die zich prostitueert, op basis van een wet die ongeveer twee jaar geleden van kracht werd.

Deze wet wordt op 1 januari 2021 van kracht. Volgens de wet zal iedereen die voor de eerste keer prostituees  benadert een boete krijgen van 2.000 sjekel (ongeveer $ 622). De boete wordt verdubbeld voor recidivisten.

Er wordt momenteel gewerkt aan een overheidsinitiatief dat een flink budget uittrekt om prostitutie in Israël uit te bannen.

De Vereniging ter Bestrijding van Mensenhandel en Prostitutie zei dat de wet in juli van kracht zou worden, meldt Maariv. Ohana heeft echter tot nu toe geweigerd om de documentatie te ondertekenen die de politie machtigt om de wet te handhaven.

Als onderdeel van een petitie die is ingediend bij het Hooggerechtshof van Israël over deze zaak, heeft Ohana zich ertoe verbonden om het bevel voor 2020 te ondertekenen.

“Met de start van de handhaving van de wet die prostitutie verbiedt, gaan we een nieuw tijdperk in. We zullen blijven werken om de rehabilitatie- en hulpinfrastructuur voor prostituees verder uit te breiden en de verdere uitbuiting van vrouwen te voorkomen", zei Ayelet Dayan, mededirecteur van de Vereniging ter Bestrijding van Mensenhandel en Prostitutie.

***********************
ENGLISH

Internal Security Minister Amir Ohana speaks at the annual Justice conference in Airport City, outside Tel Aviv on September 03, 2019. Photo by Tomer Neuberg/Flash90

Israeli police authorized to enforce laws against prostitution, rehabilitate prostitutes

By Israel365 News -  

No Israelite woman shall be a cult prostitute, nor shall any Israelite man be a cult prostitute. Deuteronomy 23:18 (The Israel BibleTM)

Israeli Minister of Internal Security Amir Ohana on Wednesday signed a bill that will enable law enforcement to fine anyone procuringprostitution, based on a law that was enacted roughly two years ago.

This law will be enforced on January 1, 2021. According to the law, anyone patronizing prostitutes will be required to pay a fine of 2,000 shekels (about $622) for first-time offenders. The fine will double for repeat offenders.

A government initiative which allocates a hefty budget to eradicate prostitution in Israel is currently underway.

The Association to Combat Human Trafficking and Prostitution said that the law was supposed to take effect in July reports Maariv. However Ohana has thus far refused to sign the documentation authorizing the police to enforce it.

As part of a petition filed with Israel’s Supreme Court on the matter, Ohana committed to signing the order before 2020 ends.

“With the start of enforcement of the law prohibiting prostitution, we are entering a new era. We will continue working to further expand rehabilitation and assistance infrastructure for prostitutes and to prevent the further exploitation of women.” , said Ayelet Dayan, co-director of the Association to Combat Human Trafficking and Prostitution.