12 januari 2021

2021-01-12: Israël zal groen licht geven voor nieuwbouw van 800 Joodse huizen in Judea en Samaria - Israel will give green light to new construction of 800 Jewish homes in Judea and Samaria

Nederlands - English

NEDERLANDS:

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft maandag aangekondigd dat hij plannen zal maken om groen licht te geven voor de bouw van meer dan 800 nieuwe Joodse gemeenten in Judea en Samaria.

Dit gebeurt slechts enkele dage voordat Joe Biden wordt beëdigd als de 46ste president van de Verenigde Staten. Ongetwijfeld zal dit besluit Biden irriteren, die net als de meeste voormalige Amerikaanse presidenten gekant is tegen nieuwbouw van Joodse huizen voorbij de Groene Lijn.

Premier Netanyahu schreef op Facebook:
We zijn hier om te blijven. We gaan door met het bebouwen van het land Israël!

Tijdens een vergadering volgende week zal het High Planning Committee van de Civil Administration de bouw van 500 wooneenheden in de gemeenten Itamar, Beit El, Shavei Shomron, Oranit en Givat Ze’ev oin Judea & Samaria goedkeuren, zo meldde de openbare omroep Kan.

Daarnaast zal de commissie ook plannen maken om 100 eenheden te bouwen in Tal Menashe en meer dan 200 huizen in de buitenpost Nofei Nehemia. In Tal Menashe, waar vorige maand Esther Horgan werd vermoord door de Palestijnse terrorist Muhammad Maroach Kabha, zullen dus ook nieuwe zullen worden gebouwd.

In 2010 was Biden boos toen Netanyahu een nieuwe nederzetting aankondigde op het moment dat de toenmalige vice-president landde voor een bezoek dat bedoeld was om de betrekkingen tussen de VS en Israël te kalmeren.

In een aparte ontwikkeling meldde Kan zondag dat minister van Defensie Benny Gantz 46 wilde buitenposten niet zou legaliseren zoals de kolonistenleiders aandringen. Diaspora-minister Omer Yankelevich, een lid van de Blauw-Witte partij van Gantz, heeft gelobbyd om buitenposten te legaliseren.

Gantz zei vorige maand tijdens een factievergadering dat Blauw en Wit het legaliseren van buitenposten ondersteunt die op staatsgrond staan - zelfs als ze zonder goedkeuring zijn gebouwd.

Er zijn ongeveer 120 buitenposten verspreid over de Westelijke Jordaanoever. Ongeveer een dozijn van hen zien eruit als enkele steden met enkele gezinnen. Ongeveer 60 buitenposten zijn kleine landbouwgemeenten die vaak maar een handjevol gezinnen met weinig infrastructuur huisvesten.

Een soortgelijk aantal buitenposten zijn kleine ‘nederzettingspunten’ die vaak bestaan uit een of twee geïmproviseerde gebouwen waar ultra-nationalistische tieners wonen die bekend staan als jeugd op een heuveltop.

Joodse Buitenpost oftewel Voorpost

Bronnen: Brabosh
♦ naar een artikel "Israël zal toestemming geven voor meer dan 800 nieuwe nederzettingenhuizen tijdens de week van Biden's inauguratie" van 11 januari 2021 op de site van The Jewish Telegraphic Agency
♦ naar een artikel “Israël zal ruim 800 nieuwe nederzettingenhuizen toestaan dagen voordat Biden beëdigd werd” van 11 januari 2021 op de site van The Times of Israel


****************************
ENGLISH:

Israel will give green light to new construction of 800 Jewish homes in Judea and Samaria

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu announced on Monday that he will be making plans to give the green light to the construction of more than 800 new Jewish congregations in Judea and Samaria.

This happens just days before Joe Biden is sworn in as the 46th president of the United States. Undoubtedly, this decision will irritate Biden, who, like most former US presidents, is opposed to building Jewish homes beyond the Green Line.

Prime Minister Netanyahu wrote on Facebook:
We are here to stay. We will continue to cultivate the land of Israel!

In a meeting next week, the Civil Administration's High Planning Committee will approve the construction of 500 housing units in the municipalities of Itamar, Beit El, Shavei Shomron, Oranit and Givat Ze'ev oin Judea & Samaria, Kan public broadcaster reported.

In addition, the committee will also make plans to build 100 units in Tal Menashe and more than 200 houses in the Nofei Nehemia outpost. So new ones will be built in Tal Menashe, where Esther Horgan was murdered last month by Palestinian terrorist Muhammad Maroach Kabha.

In 2010, Biden was upset when Netanyahu announced a new settlement just as the then-vice president landed for a visit intended to calm US-Israel relations.

In a separate development, Kan reported on Sunday that Defense Secretary Benny Gantz would not legalize 46 outposts as the settler leaders insisted. Diaspora minister Omer Yankelevich, a member of Gantz's Blue and White party, has lobbied to legalize outposts.

Gantz said at a faction meeting last month that Blue and White supports the legalization of outposts that are on state land - even if built without approval.

There are about 120 outposts spread across the West Bank. About a dozen of them look like single towns with a few families. About 60 outposts are small agricultural communities often housing only a handful of families with little infrastructure.

A similar number of outposts are small "settlement points" often consisting of one or two makeshift buildings housing ultra-nationalist teenagers known as hilltop youth.

Jewish Buitenpost or Outpost

Sources: Brabosh:
♦ to an article “Israel will authorize more than 800 new settlement houses during the week of Biden's inauguration” on January 11, 2021 on The Jewish Telegraphic Agency site
♦ to an article “Israel will allow over 800 new settlement houses days before Biden was sworn in” from January 11, 2021 on The Times of Israel site