13 januari 2021

2021-01-13:Tweelingbroers uit Gaza schaatsen met Palestijnse vlag door joodse wijk van Antwerpen-Twin brothers from Gaza skate with the Palestinian flag through the Jewish quarter of Antwerp

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Tweelingbroers uit Gaza die asiel zochten in België filmden zichzelf rolschaatsend door een Joodse wijk in Antwerpen met een Palestijnse vlag.

Adham en Amjad Salah werden dinsdagavond aangehouden en ondervraagd naar aanleiding van een klacht over vermeende pesterijen en intimidatie ingediend door het Forum van Joodse Organisaties in de Vlaamse regio.

De politie definieerde de daad als provocatie en waarschuwde de mannen van in de twintig om te stoppen, zeiden Belgische functionarissen.

Een video van zaterdag van de broers, die zich op sociale media Skatetwins noemen, is op YouTube meer dan een miljoen keer bekeken. Ze schaatsen snel door de buurt op Sjabbat, terwijl ze commentaar leveren op de veiligheidsregelingen daar terwijl ze de vlag voeren en een lied in de Arabische taal spelen met de titel ‘Ik ben Palestijns’.

Onder de reacties van lokale joden die ze filmden, is een man die de broers ’s nachts op straat overschaduwen en die angstig naar hen terugkijkt. Ze benaderen een haredi-orthodoxe man en vragen hem ‘Free Palestine’ te zeggen. De Salahs lieten zich ook uitdagend langs enkele soldaten schaatsen.


Video: Gazaanse skaters belagen Antwerpse joden

In 2015 werden duizenden troepen ingezet in Belgische steden na dodelijke jihadistische terreuraanslagen in Parijs bij het satirische tijdschrift Charlie Hebdo en bij een koosjere supermarkt. Antisemitische incidenten tegen Antwerpse joden, met name door mensen met een moslimachtergrond, komen veel voor.

Michael Freilich, een Belgisch-joodse wetgever uit Antwerpen, noemde de acties van de tweeling ‘intimiderende, gevaarlijke en opruiende etnische groepen tegen elkaar.’ De Israëlische ambassadeur in België, Emmanuel Nachson, noemde de Salahs ‘idioten’ op Twitter en hun acties ‘schandelijke, smakeloze, goedkope en kinderachtige provocatie’.

Bronnen: Brabosh
♦ naar een artikel van Cnaan Liphshiz “Twins from Gaza filmed skating with Palestinian flag through Antwerp Jewish neighborhood” van 12 januari 2021 op de site van The Jewish Telegraphic Agency (JTA)

*****************************
ENGLISH:

Twin brothers from Gaza who sought asylum in Belgium filmed themselves roller-skating through a Jewish quarter in Antwerp with a Palestinian flag.

Adham and Amjad Salah were arrested and interrogated on Tuesday evening following a complaint about alleged bullying and intimidation filed by the Forum of Jewish Organizations in the Flemish region.

Police defined the act as provocation and warned the men in their 20s to stop, Belgian officials said.

A video from Saturday of the brothers, who call themselves Skatetwins on social media, has been viewed over a million times on YouTube. They quickly skate around the neighborhood on Shabbat, commenting on the security arrangements there while flying the flag and playing a song in the Arabic language entitled "I am Palestinian."

Among the reactions of local Jews who filmed them is a man who overshadows the brothers on the street at night and who looks back at them in fear. They approach a Haredi Orthodox man and ask him to say "Free Palestine." The Salahs also skated defiantly past some of the soldiers.

Video: Gazan skaters attack Antwerp Jews

In 2015, thousands of troops were deployed in Belgian cities after deadly jihadist terror attacks in Paris at the satirical magazine Charlie Hebdo and at a kosher supermarket. Anti-Semitic incidents against Antwerp Jews, especially by people with a Muslim background, are common.

Michael Freilich, a Belgian Jewish lawmaker from Antwerp, called the twins' actions `` intimidating, dangerous and incendiary ethnic groups against each other. '' Israeli ambassador to Belgium, Emmanuel Nachson, called the Salahs `` idiots' 'on Twitter and their actions. shameful, tasteless, cheap and childish provocation '.

Sources: Brabosh
♦ to an article by Cnaan Liphshiz “Twins from Gaza filmed skating with Palestinian flag through Antwerp Jewish neighborhood” from January 12, 2021 on the site of The Jewish Telegraphic Agency (JTA)