13 januari 2021

2021-01-13: Na eerste vaccinatie melden 1127 mensen bijwerkingen te hebben - After the first vaccination, 1127 people report to have side effects

Ter illustratie. MDA vaccineert. Foto MDA

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Nadat in Israël ruim 1,8 miljoen mensen een eerste vaccinatie tegen het coronavirus hadden ontvangen, is door 1.127 mensen gemeld dat ze last van bijwerkingen kregen, melde het ministerie van Volksgezondheid. Vrouwen bleken de meeste bijwerkingen te hebben.

Door: Joods,nl - Joop Soesan

Van de 1.127 gemelde bijwerkingen, betroffen 385 meldingen bijwerkingen op de injectieplaats. Hierbij trad bij 236 gevaccineerden enige pijn op, daarnaast waren er 71 gevaccineerden die last van roodheid kregen op de plek van de injectie, terwijl 51 een zwelling melden. De rest van de lokale verschijnselen waren te verwaarlozen.

Van mensen die algemene klachten melden, voelden 113 van hen algemene zwakte, 97 ervoeren hoofdpijn, 83 voelden zich duizelig of zwak, 41 kregen wat koorts, 25 hadden spierpijn, 20 gevaccineerden hadden last van misselijkheid, 18 leden aan koude rillingen en 17 hadden buikpijn. 

101 van de geïnjecteerde mensen kregen neurologische symptomen, waarvan 55 aan presbyopie, 13 aan psoriasis en 14 aan een andere neurologische diagnose.

Wat betreft allergische reacties, daar hadden 48 gevaccineerden last van, terwijl zeven mensen melden last te hebben van jeuk.


************************
ENGLISH:

As an example. MDA vaccinates. Photo MDA

After more than 1.8 million people in Israel received an initial vaccination against the coronavirus, 1,127 people reported experiencing side effects, the Ministry of Health reported. Women were found to have the most side effects.

By: Joods,nl - Joop Soesan

Of the 1,127 reported adverse reactions, 385 reports were injection site adverse reactions. Some pain occurred in 236 vaccinees, in addition 71 vaccinees experienced redness at the injection site, while 51 reported swelling. The rest of the local phenomena were negligible.

Of people reporting general complaints, 113 of them experienced general weakness, 97 experienced headaches, 83 felt dizzy or weak, 41 developed some fever, 25 had muscle pain, 20 vaccinees experienced nausea, 18 suffered from chills and 17 had abdominal pain .

101 of the injected people developed neurological symptoms, of which 55 from presbyopia, 13 from psoriasis and 14 from another neurological diagnosis.

As for allergic reactions, 48 vaccinees suffered from it, while seven people report itching.