08 februari 2021

2021-02-08: BREAKING NEWS. Nieuw Israëlisch medicijn kan 's werelds eerste succesvolle behandeling zijn van Covid-19 - New Israeli drug may be world’s first to successfully treat Covid-19

Medisch teamlid met een coronaviruspatiënt in het Ichilov ziekenhuis in Tel Aviv, 4 mei 2020. (Flash90/Yossi Aloni))

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Eerste testgroep toont aan dat 29 van 30 patiënten behandeld met nieuw kankermedicijn herstelden zijn, na ernstig ziek te zijn geweest met coronavirus.

Door Ynet - Paul Shindman, World Israel News

Onderzoekers van het Ichilov Ziekenhuis van Tel Aviv hebben ontdekt dat een nieuw kankermedicijn met succes is gebruikt om patiënten te behandelen die ernstig ziek zijn geworden van het coronavirus, meldde Kan News vrijdag.

Het geneesmiddel EXO-CD24 is gebaseerd op een biologisch eiwit dat normaal geassocieerd wordt met kankeronderzoek en waarvan bekend is dat het het immuunsysteem van het lichaam kalmeert.

De behandeling, ontwikkeld door professor Nadir Arber van het Centrum voor Geïntegreerde Kankerpreventie van het ziekenhuis, werd getest op 30 patiënten die in matige en ernstige toestand aan het virus leden, met een positief resultaat van 95%.

Van de 30 patiënten in de testgroep vertoonden 29 binnen twee dagen na ontvangst van het geneesmiddel een aanzienlijke verbetering en werden drie tot vijf dagen later uit het ziekenhuis ontslagen. Een andere patiënt herstelde ook, maar deed er een paar dagen langer over, meldde het ziekenhuis.

Arber zei dat EXO-CD24 goedkoop is en gedurende vijf dagen eenmaal daags wordt toegediend, middels een inhalator zodat het eiwit in de longen vrijkomt, dan stabiliseert het immuunsysteem en stopt met zichzelf aan te vallen. Dit verlicht het ademhalen van de patiënten.

"Tot op heden is er, ondanks eindeloze inspanningen, geen geneesmiddel gevonden dat bewezen heeft effectief te zijn bij de behandeling van corona," vertelde het ziekenhuis aan Kan. "Zelfs als de vaccins hun functies vervullen, en zelfs als er geen nieuwe mutaties worden geproduceerd, dan nog zal de corona op de een of andere manier bij ons blijven."

"EXO-CD24 is een innovatief, blauw-wit, doelgericht geneesmiddel, ontwikkeld op basis van vele jaren onderzoek in het laboratorium van Prof. Nadir Arber," zei het ziekenhuis, eraan toevoegend dat de behandeling gericht is op patiënten in ernstige toestand om hun verslechtering van hun gezondheid te voorkomen.

"Het preparaat wordt plaatselijk toegediend, werkt op grote schaal en heeft geen bijwerkingen. Het is een geavanceerd preparaat, dat snel en efficiënt en tegen zeer lage kosten kan worden geproduceerd in elke farmaceutische faciliteit in het land, en in korte tijd kan worden voorzien in alle wereldwijde behoeften," legde Prof. Arber uit.

Het ziekenhuis heeft toestemming gevraagd aan het Ministerie van Volksgezondheid om de proef uit te breiden tot meer patiënten, meldde Ynet.************************

ENGLISH:

Medical team member with a coronavirus patient at Ichilov hospital in Tel Aviv, May 4, 2020. (Flash90/Yossi Aloni)

Initial test group shows 29 of 30 patients treated with new cancer drug recovered after being seriously ill with coronavirus.

ByYnet - Paul Shindman, World Israel News

Researchers at Tel Aviv’s Ichilov Hospital have discovered that a new cancer drug has been successfully used to treat patients seriously ill with the coronavirus, Kan News reported Friday.

The drug EXO-CD24 is based on a biological protein normally associated with cancer research that is known to calm the body’s immune system.

The treatment developed by Professor Nadir Arber of the Integrated Cancer Prevention Center at the hospital was tested on 30 patients in moderate and serious condition suffering from the virus with a 95% positive result.

Of the 30 patients in the test group, 29 showed a significant improvement within two days of receiving the drug and were released from the hospital three to five days later. Another patient also recovered, but took a few days longer, the hospital reported.

Arber said EXO-CD24 is inexpensive and is given once daily for five days, being introduced to the body using an inhalator so that the protein released in the lungs calms the immune system, which stops attacking itself and eases the respiratory suffering of the patients.

“To this day, despite endless efforts, there is no drug that has been proven effective in treating corona,” the hospital told Kan. “Even if the vaccines perform their function, and even if no new mutations are produced, then in one way or another the corona will remain with us.”

“EXO-CD24 is an innovative, blue-and-white, goal-oriented drug, developed on the basis of many years of research in Prof. Nadir Arber’s laboratory,” the hospital said, adding that the treatment is targeted at patients in serious condition in order to prevent their deterioration.

“The preparation is given locally, works extensively and has no side effects. It is an advanced preparation, which can be produced quickly and efficiently and at a very low cost, produced in any pharmaceutical facility in the country, and in a short time all global consumption can be supplied,” explained Prof. Arber.

The hospital requested Health Ministry permission to extend the trial to more patients, Ynet reported.