11 februari 2021

2021-02-11: Netanyahu tegen Blinken: Golanhoogten 'zullen voor altijd deel blijven uitmaken van Israël' - Netanyahu to Blinken: ‘Golan Heights will remain forever part of Israel’

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu tijdens een rondreis door de Golanhoogten. Met dank: Kobi Gideon / GPO.

Nederlands - English

NEDERLANDS

"Praktisch gezien blijft de controle over de Golan volgens mij van wezenlijk belang voor de veiligheid van Israël", vertelde de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Tony Blinken aan CNN-nieuwslezer Wolf Blitzer.

Door: JNS

De regering van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu zette zich af tegen de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Tony Blinken vanwege zijn opmerkingen dat hij de erkenning van de Golanhoogten door de Trump-regering in 2019 niet meer onderschreef.

In een interview met CNN op maandag zei Blinken dat terwijl hij Israël ondersteunt bij het huidige bestuur over de Golanhoogten, hij twijfelt of Israël al dan niet het wettelijke recht heeft om de regio op de lange termijn te besturen.

"Praktisch gezien blijft de controle over de Golan in die situatie volgens mij van wezenlijk belang voor de veiligheid van Israël", vertelde hij aan CNN -nieuwslezer Wolf Blitzer. "Juridisch gesproken is dat anders, en als de situatie in Syrië na verloop van tijd zou veranderen, kijken we daarnaar, maar daar zijn we nog lang niet mee bezig."

Voormalig president Donald Trump erkende in 2019 de Israëlische soevereiniteit over de Golanhoogten. Afgelopen november bracht Blinken's voorganger, Mike Pompeo, een zeldzaam bezoek aan de Golanhoogten, waar hij zei: "dit is een deel van Israël, het centrale deel van Israël."

In een verklaring zei de regering van Netanyahu dat "de Golanhoogten voor altijd een deel van de staat Israël zullen blijven."

“Het Israëlische standpunt is duidelijk. In elk mogelijk scenario blijft de Golanhoogte Israëlisch,” werd er in de verklaring aan toegevoegd.

Adviseurs van de Amerikaanse president Joe Biden hebben gezegd dat Amerika zijn standpunt over de Golan niet zou veranderen , ook niet tijdens Biden's presidentiële campagne.

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken reageerde niet op een verzoek van het JNS om opheldering over de status van de Golanhoogten.


 

*******************************
ENGLISH:

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu on a tour of the Golan Heights. Credit: Kobi Gideon/GPO.

“As a practical matter, the control of the Golan I think remains of real importance to Israel’s security,” U.S. Secretary of State Tony Blinken told CNN news anchor Wolf Blitzer.

By: JNS

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu’s office pushed back against U.S. Secretary of State Tony Blinken over his comments that stopped short of endorsing the Trump administration’s recognition of the Golan Heights in 2019.

In an interview with CNN on Monday, Blinken said while he supports Israel controlling the Golan Heights for now, he cast doubt on whether or not Israel had the legal right to control the region in the long-term.

“As a practical matter, the control of the Golan in that situation I think remains of real importance to Israel’s security,” he told CNN news anchor Wolf Blitzer. “Legal questions are something else, and over time, if the situation were to change in Syria, that’s something we look at, but we are nowhere near that.”

Former President Donald Trump recognized Israeli sovereignty over the Golan Heights in 2019. Last November, Blinken’s predecessor, Mike Pompeo, made a rare visit to the Golan Heights, where he said “this is a part of Israel and central part of Israel.”

In a statement, Netanyahu’s office said that “the Golan Heights will remain forever a part of the State of Israel.”

“The Israeli position is clear. In any possible scenario, the Golan Heights will remain Israeli,” added the statement.

Advisers to U.S. President Joe Biden have said America would not change its stance on the Golan, including during Biden’s presidential campaign.

The U.S. State Department did not respond to a JNS request for clarification on the status of the Golan Heights.