11 februari 2021

2021-02-11: Politie geeft zeven gestolen Sifrei Torah terug aan Sjoel van Sderot - Police Return Seven Stolen Sifrei Torah to Sderot Shul

De politie geeft gestolen sifrei Torah terug aan de sjoel van Sderot. (ISRAËL POLITIE)

Nederlands - English

NEDERLANDS:

YERUSHALAYIM - De politie gaf zeven sifrei Torah terug die gestolen waren uit een sjoel in Sderot na een onderzoek van een week dat resulteerde in de arrestatie van vijf verdachten op donderdag.

Door Hamodia Staff

De sifrei Torah en megillos werden vorige week 's nachts gestolen.

"De politieagenten van Sderot begrepen onmiddellijk de betekenis van de diefstal van sifrei Torah en hun grote belang voor de inwoners van de stad, met inbegrip van de politieagenten. Men begon samen met technologische middelen en andere eenheden in de omgeving van Lachish, verschillende undercover-onderzoeken uit te voeren, die leidden tot de identificatie van vijf verdachten," zei de politie donderdag.

Na de arrestaties werden de sifrei Torah allemaal teruggevonden op een boerderij in Moshav Noga. De commandant van het politiebureau van Sderot, Meir Hachmon, bracht de gabbai van de sjoel op de hoogte en nodigde hem uit op het politiebureau voor identificatie te komen en de sifrei Torah in ontvangst te nemen.

Onmiddellijk nadat de sifrei Torah waren geïdentificeerd, begeleidden de politieagenten hen terug naar hun plek in de sjoel.

"Ik dank de commandant van het bureau van Sderot, Meir Hachmon, en de politieagenten van het bureau voor hun harde en snelle werk bij het vinden van de sifrei kodesj die uit de Decker-sjoel zijn gestolen," zei burgemeester Alon Davidi van Sderot. "Om vanmorgen de opwinding en vreugde op de gezichten van de gabbai en de mispallelim te zien was hartverwarmend. Het evenement vindt plaats aan de vooravond van Rosj Chodesj Adar, waar we ons allemaal over verheugen, en nu is de vreugde dubbel zo groot."**********************************
ENGLISH:

Police return stolen sifrei Torah to the Sderot shul. (ISRAEL POLICE)

YERUSHALAYIM - Police returned seven sifrei Torah that were stolen from a shul in Sderot after a week-long investigation that resulted in the arrest of five suspects on Thursday.

By Hamodia Staff

The sifrei Torah and megillos were stolen last week during the night.

“Sderot police officers immediately understood the significance of the theft of sifrei Torah and their great importance to the city’s residents, including the police officers, and began to carry out a variety of undercover investigations together with technological means and other units in the Lachish area, which led to the identification of five suspects,” the police said on Thursday.

After the arrests, the sifrei Torah were all found at a farm in Moshav Noga. The commander of the Sderot police station, Meir Hachmon, notified the shul’s gabbai and invited him to identify them and receive them at the police station.

Immediately after the sifrei Torah were identified, the policemen accompanied them back to their spot in the shul.

“I thank the commander of the Sderot station, Meir Hachmon, and the station policemen for their hard and quick work in finding the sifrei kodesh stolen from the Decker shul,” said Sderot Mayor Alon Davidi. “To see this morning the excitement and joy on the faces of gabbai and the mispallelim was heartwarming. The event takes place on the eve of Rosh Chodesh Adar, which we all rejoice in, and now the joy is double.”