12 februari 2021

2021-02-12: Antisemitische flyer in Duitse tram geeft Joden de schuld van de COVID-pandemie - Anti-Semitic flyer in German tram blames Jews for COVID pandemic

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Antisemitische flyers werden woensdag gevonden in een tram in Keulen, Duitsland, die Joden de schuld gaven van de aanhoudende pandemie. Op de zwart-witfolder staat: “Hebben we echt een coronaprobleem? Of hebben we een Joods probleem?”

Met een davidster op de achtergrond naast de namen van drie prominente Duitse politici – bondskanselier Angela Merkel, minister van Volksgezondheid Jens Spahn, minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas – en viroloog Christian Drosten. Geen van hen is Joods, maar de flyer beweert van wel. “‘Hoe meer Joden in de politiek en de media, hoe erger de dingen zijn!’ staat er.

Verschillende Duitse protesten tegen de beperkingen van het coronavirus bevatten antisemitische retoriek en vergelijkingen van de beperkingen met wat joden hebben meegemaakt in de Holocaust.

De folders zijn gevonden door Omas Gegen Rechts (Grootmoeders tegen Rechts), een door de burger geleid democratisch initiatief dat door de Centrale Raad van Joden in Duitsland wordt erkend vanwege zijn activisme. “Ze maken een luide en duidelijke verklaring tegen groeiend antisemitisme en racisme en tegen vrouwenhaat”, zei de voorzitter van de raad, Dr. Josef Schuster, in november over de groep.

De organisatie is in 2018 opgericht naar het voorbeeld van een Oostenrijkse organisatie met dezelfde naam. Ongeveer 100 regionale groepen in het hele land nemen deel aan demonstraties tegen antisemitisme en racisme en bevorderen tegelijkertijd de mensenrechten. De Duitse incarnatie werd opgericht als reactie op het groeiende rechts-populisme en extremisme. De Omas-groep zei in een Instagram-bericht dat het een klacht bij de politie had ingediend.


Bronnen: Brabosh 
naar een artikel van Joe Bauer “Anti-Semitic flyer in German tram blames Jews for the COVID pandemic” van 11 februari 2021 op de site van The Jewish Telegraphic Agency (JTA)


************************
ENGLISH:

Anti-Semitic flyers were found on a tram in Cologne, Germany on Wednesday, blaming Jews for the ongoing pandemic. 

The black and white brochure states: “Do we really have a corona problem? Or do we have a Jewish problem? ” With a Star of David in the background next to the names of three prominent German politicians - Chancellor Angela Merkel, Minister of Health Jens Spahn, Minister of Foreign Affairs Heiko Maas - and virologist Christian Drosten. None of them are Jewish, but the flyer claims they are. 

"The more Jews in politics and the media, the worse things are!" Several German protests against the coronavirus restrictions include anti-Semitic rhetoric and comparisons of the restrictions to what Jews experienced in the Holocaust.

 The leaflets were found by Omas Gegen Rechts (Grandmothers Against the Right), a citizen-led democratic initiative recognized by the Central Council of Jews in Germany for its activism. "They are making a loud and clear statement against growing anti-Semitism and racism and against misogyny," said the chairman of the board, Dr. Josef Schuster, about the group in November. 

The organization was founded in 2018 on the example of an Austrian organization with the same name. About 100 regional groups across the country participate in demonstrations against anti-Semitism and racism while promoting human rights. 

The German incarnation was founded in response to the growing right-wing populism and extremism. The Omas group said in an Instagram post that it had filed a complaint with the police. 


Sources: Brabosh after an article by Joe Bauer “Anti-Semitic flyer in German tram blames Jews for the COVID pandemic” from February 11, 2021 on the site of The Jewish Telegraphic Agency (JTA)