15 februari 2021

2021-02-15: 'Walgelijk en beschamend': Haley bekritiseert Biden voor het niet bellen met premier Benjamin Netanyahu - ‘Disgusting and shameful’: Haley slams Biden for not calling B.Netanyahu

Voormalig VN-ambassadeur en gouverneur van Zuid-Carolina, Nikki Haley (AP/Sean Rayford)

Nederlands - English

NEDERLANDS:

'Walgelijk en beschamend': Haley bekritiseert Biden voor het niet bellen met premier Benjamin Netanyahu.

Tijdens haar ambtstermijn als VN-ambassadeur, pleitte Haley sterk voor Israël.

Door Lauren Marcus, World Israel News

"Walgelijk en beschamend," tweette ze op vrijdag, een link plaatsend naar een CNN artikel over Biden die Netanyahu niet belde, bijna een maand na zijn ambtsaanvaarding.

Ze schreef: "Israël is nog steeds een belangrijke bondgenoot. Volgens een bron uit het Witte Huis zei dat er een soort wraakgevoel is om Netanyahu te laten wachten op een telefoontje."
Op donderdag retweette Haley een tweet van Washington Free Beacon journalist Adam Kredo, die luidde, 
"JUST IN:  Top GOP-leiders Slam Biden omdat men weigert de Israëlische premier Netanyahu te bellen - Biden heeft Rusland / China al gebeld. Wetgevers van @HouseForeignGOP  vertellen me dat Biden's afwijzing van Netanyahu een verontrustend teken is voor de Amerikaans-Israëlische betrekkingen onder Biden."

Perssecretaris Jen Psaki van het Witte Huis zei onlangs dat Biden "uitkijkt naar een gesprek met premier Netanyahu. Ik kan u verzekeren dat dat binnenkort zal gebeuren, maar ik heb geen specifieke tijd of datum," en verduidelijkte dat het uitblijven van een gesprek "geen opzettelijke desinteresse" was.

Tijdens haar ambtstermijn als VN-ambassadeur, pleitte Haley sterk voor Israël. Ze was speerpunt van de Amerikaanse beslissing om de VN-Veiligheidsraad te verlaten vanwege zijn "buitensporige" focus op het aannemen van resoluties tegen Israël, en verlaagde de Amerikaanse financiering van de UNRWA, het VN-agentschap dat verantwoordelijk is voor financiële hulp aan Palestijnse vluchtelingen.

Nadat Egypte in 2017 een resolutie had ingediend waarin werd voorgesteld dat de Veiligheidsraad eenzijdige beslissingen met betrekking tot Jeruzalem nietig zou verklaren, zoals het besluit van Trump om de Amerikaanse ambassade naar de stad te verplaatsen, waarschuwde Haley dat ze "namen zou nemen" van degenen die voor de maatregel stemden.

Haley sprak zich onlangs uit tegen voormalig president Donald Trump, wat speculaties aanwakkerde dat ze zich opmaakt voor een presidentsverkiezing in 2024. Ze zei dat Trump geen toekomst heeft in de Republikeinse partij.

"Hij gaat zich niet opnieuw verkiesbaar stellen voor een federale functie," vertelde Haley aan Politico. "Ik denk niet dat hij nog in beeld zal komen. Hij is zo ver gevallen."

"We moeten erkennen dat hij ons in de steek heeft gelaten," zei ze. "Hij is een pad ingeslagen dat hij niet had moeten bewandelen, en we hadden hem niet moeten volgen, en we hadden niet naar hem moeten luisteren. En dat mogen we nooit meer laten gebeuren."******************************
ENGLISH:

Former UN Ambassador and South Carolina Gov. Nikki Haley (AP/Sean Rayford)

During her tenure as UN ambassador, Haley advocated strongly for Israel.

By Lauren Marcus, World Israel News

“Disgusting and shameful,” she tweeted on Friday, posting a link to a CNN article about Biden not calling Netanyahu, nearly one month after taking office.

She wrote, “Israel is still a critical ally, one source familiar with the White House thinking said there is some sense of payback in making Netanyahu wait for a call.”

On Thursday, Haley retweeted a tweet by Washington Free Beacon journalist Adam Kredo, which read, 
“JUST IN: Top GOP Leaders Slam Biden for Refusing to Call Israeli PM Netanyahu — Biden has already called Russia/China. Lawmakers on @HouseForeignGOP tell me Biden’s snub of Netanyahu is a troubling sign for U.S.-Israel relations under Biden.”

White House Press Secretary Jen Psaki recently said that Biden “is looking forward to speaking with Prime Minister Netanyahu. I can assure that will be soon, but I don’t have a specific time or date,” and clarified that the lack of a call was “not an intentional dis.”

During her tenure as UN ambassador, Haley advocated strongly for Israel. She spearheaded the U.S. decision to leave the UN Security Council due to its “excessive” focus on passing resolutions against Israel, and cut U.S. funding to UNRWA, the UN agency responsible for financial aid for Palestinian refugees.

After Egypt introduced a resolution in 2017 proposing that the Security Council void unilateral decisions regarding Jerusalem, such as Trump’s decision to move the American embassy to the city, Haley warned that she’d be “taking names” of those who voted in favor of the measure.

Haley recently spoke out against former President Donald Trump, stoking speculation that she is gearing up for a 2024 presidential run. She said Trump has no future in the Republican party.

“He’s not going to run for federal office again,” Haley told Politico. “I don’t think he’s going to be in the picture. He’s fallen so far.”

“We need to acknowledge he let us down,” she said. “He went down a path he shouldn’t have, and we shouldn’t have followed him, and we shouldn’t have listened to him. And we can’t let that ever happen again.”