19 februari 2021

2021-02-19: Israël heropent economie voor mensen met groene paspoorten; hoe zal het werken? - Israel to reopen economy for those with green passports; how will it work?

AP Photo/Sebastian Scheiner Israëlische jongeren laten zich fotograferen na het ontvangen van een Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccin tijdens een evenement om de vaccinatie van jonge Israëli's aan te moedigen in een vaccinatiecentrum in Holon, nabij Tel Aviv, op 15 februari 2021.

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Vanaf 21 februari zullen alleen volledig gevaccineerden of mensen die hersteld zijn van Covid-19 de winkels mogen binnengaan

De Israëlische economie zal op 21 februari in grote delen worden heropend onder de nieuwe voorschriften van de zogenaamde "paarse badge" en voor mensen die in het bezit zijn van een groen paspoort - degenen die volledig zijn gevaccineerd of Covid-19 hersteld - als gevolg van de pandemie van het coronavirus.

Iedereen die in twee doses gevaccineerd is, zal sportscholen, sportevenementen, gebedshuizen, hotels, zwembaden en culturele evenementen mogen betreden, meldde outlet N12.

Deze locaties zullen voor alle anderen gesloten zijn.

Het groene paspoort zal beschikbaar zijn op een door de overheid ontwikkelde app, waar de gebruiker zijn persoonlijke gegevens invult en vervolgens een "pas" autorisatie zal ontvangen.

Om een locatie met een "paarse badge" binnen te komen, moet de pas op een smartphone worden getoond en moet een identiteitsbewijs worden overgelegd.

Wie geen smartphone heeft, kan een groen paspoort met een unieke streepjescode afdrukken.

Volgens N12 waren ambtenaren van het ministerie van Volksgezondheid bezorgd over vervalsing of bedrijven die toch toegang verlenen zonder paspoort. Er wordt nog nagedacht over sancties en boetes als tegenmaatregel.***********************
ENGLISH:

AP Photo/Sebastian Scheiner Israeli youths have their picture taken after receiving a Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine during an event to encourage the vaccination of young Israelis at a vaccination center in Holon, near Tel Aviv, on February 15, 2021.

Israel to reopen economy for those with green passports; how will it work?

Starting February 21, only those fully vaccinated or Covid-19 recovered will be permitted entry into stores

Israel’s economy is set to reopen in large parts on February 21 under new regulations of the so-called “purple badge” and for people possessing a green passport -- those who are fully vaccinated or Covid-19 recovered -- due to the coronavirus pandemic.

Any person who was vaccinated in two doses will be permitted to enter gyms, sports events, houses of worship, hotels, swimming pools and cultural events, outlet N12 reported.

These venues will be closed for everyone else.

The green passport will be available on a government-developed app, where the user will fill out his personal details and will subsequently receive a “pass” authorization.

In order to enter a “purple badge” venue, displaying the pass on a smartphone, as well as an ID, will be required.

Those who do not have a smartphone will be able to print a green passport, with a unique barcode.

According to N12, officials within the Health Ministry were concerned over forgery or businesses that will allow entries without the passport, as sanctions and fines were still being deliberated as a countermeasure.