22 februari 2021

2021-02-22: Olielekkage vervuilt Israëlische kustlijn, doet verschillende mensen in het ziekenhuis belanden - Oil Spill Pollutes Israeli Shoreline, Sends Several to Hospital

Mensen ruimen teer op van een olievlek in de Middellandse Zee in Israël, zaterdag, 20 februari 2021. (AP Foto/Ariel Schalit)

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Door een olielek op de Middellandse Zee zijn in het weekeinde verschillende mensen in Israël in het ziekenhuis beland en worden de wilde dieren bedreigd.

Bron: CBN

Het olielek, waarbij tonnen teer in de oceaan terechtkwamen, dwong de Israëlische autoriteiten om alle stranden van het noorden tot het zuiden van het land te sluiten.  Honderden vrijwilligers verzamelden zich om de teer aan de Israëlische kusten op te ruimen, maar door de giftige dampen belanden verschillende mensen in het ziekenhuis.

De oorzaak van de olielekkage is onbekend en de Israëlische premier Benjamin Netanyahu zei zaterdag in een persconferentie dat het incident wordt onderzocht.

Foto the Independent

Donderdag spoelde een babywalvis dood aan op een strand bij Tel Aviv. De belangrijkste dierenarts van de Israel Nature and Park-autoriteit zei dat er zwarte vloeistof in de walvis is gevonden. 

Israëlische media melden dat op bewakingsbeelden van 11 februari een vlek zwarte vloeistof te zien is was in de buurt van tien schepen. Israël werkt samen met internationale autoriteiten om uit te zoeken of een van de schepen misschien brandstof in het water heeft gedumpt.

De autoriteiten denken dat het recente noodweer in Israël de giftige stof aan land heeft gestuwd.

Israëlische vrijwilligers maken het HaBonim-strand aan de Middellandse Zee schoon nadat krachtige wind en ongewoon hoge golven de kust hebben geteisterd en tonnen teer hebben gedumpt MENAHEM KAHANA AFP

De teer moet met de hand worden opgeruimd en de Israëlische autoriteiten vrezen dat er nog meer op komst is.

"De grootste vrees is dat er nu nog veel meer teer in zee aanwezig is dat ons nog steeds niet heeft bereikt en dat de wilde dieren vergiftigt zullen worden," vertelde Dor Adelist, een wetenschapper van de Universiteit van Haifa, aan de nieuwssite Walla.

Het Ministerie van Landbouw zei dat het nog te vroeg is om te bepalen of de teer schade heeft toegebracht aan vissen.*****************************
ENGLISH:

People clean tar from an oil spill in the Mediterranean sea in Israel, Saturday, Feb. 20, 2021. (AP Photo/Ariel Schalit)

An oil spill in the Mediterranean hospitalized several people in Israel over the weekend and is threatening natural wildlife.

Source: CBN

The oil spill, which dumped tons of tar into the ocean, forced Israeli authorities to shutter all beaches from Israel’s north to south.  Hundreds of volunteers gathered to clean up the tar on Israeli shores, but the toxic fumes sent several people to the hospital.

The cause of the oil spill is unknown and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu said in a press conference Saturday that the incident is under investigation.

Photo The Independent

On Thursday, a baby whale washed up dead on a beach near Tel Aviv. The chief vet of the Israel Nature and Parks authority said black liquid was found in the whale.

Israeli media reports that surveillance footage dated Feb. 11 shows a patch of black liquid near ten ships. Israel is working with international authorities to find out if one of the ships may have dumped fuel in the water.

Authorities believe Israel’s recent bout of harsh weather could have pushed the toxic substance ashore.

Israeli volunteers clean the HaBonim beach along the Mediterranean after powerful winds and unusually high waves pummelled the shore and dumped tonnes of tar MENAHEM KAHANA AFP

The tar must be cleaned up by hand and Israeli leaders fear more could be on the way.

“The greatest fear is that there is a lot more tar in the sea right now that is poisoning wildlife, and still hasn’t reached us,” Dor Adelist, a scientist from the University of Haifa, told the Walla news site.

The Agriculture Ministry said it is too early to determine if the tar has damaged fish.