23 februari 2021

2021-02-23: Israël: Binnenlandse vluchten voor houders van een 'groen paspoort' vanaf dinsdag - Israel: Domestic flights for 'green passport' holders starting from Tuesday

Nederlands - English

NEDERLANDS

De Israëlische luchtvaartmaatschappij Israir kondigde zondag de lancering aan van een pilotprogramma met binnenlandse vluchten vanaf de luchthaven Ben-Gurion naar de badplaats Eilat, exclusief voor mensen die zijn ingeënt tegen het coronavirus of die zijn hersteld van de ziekte.

Deze stap werd gezet nadat Jeruzalem eerder op zondag  hervatting van commerciële activiteiten toestond na een maandenlange lockdown van de economie in een poging om het coronavirus terug te dringen.  

Alle Israëli's hebben nu toegang tot winkels, winkelcentra, markten, musea en bibliotheken. 

Maar alleen leden van het publiek met een zogenaamd 'groen paspoort', uitgedeeld aan personen die volledig zijn geïmmuniseerd tegen COVID-19, mogen sportscholen, hotels, openbare zwembaden en sportevenementen weer bezoeken. 

Het groene paspoortsysteem zal Israëli's ook internationale toeristische privileges geven wanneer commerciële reizen in de toekomst worden hervat. 

Reizigers moeten op het moment van boeken verklaren dat ze een vaccinatie- of genezingscertificaat hebben en dit tonen bij het instappen in het vliegtuig. 

De bemanningen zullen badges dragen waarop af te lezen valt dat zij gevaccineerd zijn en de apparaten die deze vluchten uitvoeren, zijn gedesinfecteerd in overeenstemming met de voorschriften.

Israir benadrukt echter dat dit vluchten zijn die worden toegevoegd aan de reeds bestaande vluchten die voor iedereen toegankelijk zijn en dat ze dagelijks worden uitgevoerd.

Deze beslissingen volgen op de voortdurende daling van de morbiditeit die de afgelopen dagen in het land is waargenomen, grotendeels toe te schrijven aan de toonaangevende vaccinatiecampagne van Israël.

 

 

*******************************
ENGLISH

Olivier Fitoussi/Flash90Israir flight attendants, dressed in full protective gear, boarding a flight from Tel Aviv to Eilat on August 17, 2020.

Israeli airline Israir announced on Sunday the launch of a pilot program offering domestic flights from Ben-Gurion airport to the seaside town of Eilat, exclusively for people vaccinated against the coronavirus or who have recovered from the disease.

The move comes after Jerusalem earlier Sunday allowed the resumption of commercial activity following a months-long lockdown of the economy in an effort to drive down coronavirus cases.  

All Israelis now have access to street-front shops, malls, markets, museums, and libraries. 

But only members of the public with a so-called "green passport," distributed to individuals who have been fully immunized from COVID-19, will be allowed to patronize gyms, hotels, public swimming pools, and sporting events. 

The green passport system will also allow Israelis international tourism privileges when commercial travel resumes in the future. 

Travelers must declare at the time of booking that they have a vaccination or cure certificate, and present it when boarding the aircraft. 

The crews will wear vaccinated badges and the devices carrying out these flights will have been disinfected in accordance with the regulations.

Israir stresses, however, that these are flights that will be added to those already existing accessible to all and that they will be operated daily.

These decisions follow the continued decline in morbidity observed in recent days in the country, largely attributed to Israel's world-leading vaccination campaign.