24 februari 2021

2021-02-24: Corona Nieuws, waar of niet waar - Corona News, true or fake

Beste mensen. 

Onze doelstelling is tweeledig. 

1. Vermelden van Positief nieuws over en uit Israël.
2. De waarheid zetten tegen over de media leugens.
Over het laatste hebben we een probleem wat betreft het nieuws over Covid19. Net als met het Nederlandse Covid19 en het vaccin nieuws kunnen we het Israëlische nieuws hierover ook niet vertrouwen. We kunnen geen onderscheid vinden wat wel en wat niet waar is. Het laatste wat we vernamen is “dat van de 60-plussers 4,4% stierf binnen 6 weken na de eerste corona vaccinatie. Ook hier weten we niet of het wel of niet waar is. Daarom hebben we besloten om uit voorzorg geen Corona nieuws meer te vermelden en hopen uw begrip hiervoor.

Redactie IsraelCNN

************************************************

Dear people.

Our goal is twofold.

1. Reporting Positive news about and from Israel.
2. Putting the truth against lies about the media.
On the latter, we have a problem with the news about Covid19. Just like with the Dutch Covid19 and the vaccine news, we cannot trust the Israeli news about this either. We cannot distinguish between what is true and what is not. The last thing we heard is “that of the over-60s 4.4% died within 6 weeks after the first corona vaccination. Again, we do not know whether or not it is true. That is why we have decided to stop mentioning Corona news as a precaution and hope your understanding.

Editorial IsraelCNN: